Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan møter kommunene samhandlingsreformen? Lars Dahlen, helse – og sosialdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan møter kommunene samhandlingsreformen? Lars Dahlen, helse – og sosialdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan møter kommunene samhandlingsreformen? Lars Dahlen, helse – og sosialdirektør

2 Økt etterspørsel/ forventning Enorme arbeidskraftutfordringer knyttet til demografiske endringer (2020) Rus, kreft, diabetes, overvekt, KOLS, psykiske lidelser demens Sykdomsbildet endrer seg- krever annen innsats og koordinering Vi bruker mest penger i verden på helse- og sosialtjenester, men vi har ikke verdens beste helsevesen. Ressursfordeling Tidligere innsats/begrense Udekket finansieringsbehov, selv med dagens dekningsgrader og standard Utfordringsbildet

3 Omstillingsprosjekt i helse –og sosialsektoren Prinsipper: 1.Helhetlige og sammenhengende tjenester 2.Venstreforskyvning 3.Tverrfaglighet 4.Kompetansemobilisering 5.Ledelse Fra 32 enheter til 6 virksomheter Berører 3000 ansatte

4 Behov for endringer i helse- og sosialutdanninger Tema i framtidas grunnutdanninger: Forebygging Tverrfaglighet, koordinering Rehabilitering Egenmestring Teknologiske verktøy Samhandling Andre spørsmål: Nye utdanninger? Nye ledelsesutfordringer, økt vekt på endringsledelse og innovasjon Økt fokus på strategisk samarbeid om masterstudenter

5 Utdanning og samarbeid med sykehus, delavtale 6 og 7 Prioritere felles deltakelse i relevante samarbeidsorgan med UiA og andre utdanningsinstitusjoner om innhold i utdanning + nye utdanninger, Samarbeide tettere om videreutvikling av sykepleiepraksis –Praksisprosjekt pasientforløp er godt eks Prioritere fortsatt felles deltakelse i referansegrupper for relevante etter- og videreutdanninger. Samarbeide om å etablere ordninger for mer systematisk tilbakemelding til utdanningsaktører om behovene for etter- og videreutdanning. Involvere masterstudenter mer i prosjekt hvor partene samarbeider.

6 Store kunnskapsbehov – behov for forskning Analyser av effekt – og resultat i tjenesteproduksjon: Kunnskap om praksis og effekt av anvendte metoder, tiltak og tjenester som ytes til brukerne. «Det gode pasientforløp» (kvalitet og ressursbruk) Analyser av befolknings- og helsedata: Kunnskap som kan brukes i strategiske planer rettet inn mot folkehelse, forebygging og tidlig innsats. Analyser av samhandling: Finansieringsmodeller og ansvarsfordeling– maktforhold i beslutninger, konsekvenser og effekter.. Analyser av innovasjonsområder: –Kost-nytte målinger –Organisasjonsendringer –IKT og velferdsteknologi Hvordan motivere forskere til å interessere seg for sentrale utfordringer i kommunene??

7 Regionalt samarbeid og regionale fortrinn Sykehuset, SSHFUniversitetet i Agder Kristiansand, Knutepunkt Sørlandet Praxis-sør Kompetansesenter for praksisforskning og kunnskapsutvikling


Laste ned ppt "Hvordan møter kommunene samhandlingsreformen? Lars Dahlen, helse – og sosialdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google