Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan møter kommunene samhandlingsreformen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan møter kommunene samhandlingsreformen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan møter kommunene samhandlingsreformen?
Lars Dahlen, helse – og sosialdirektør

2 Utfordringsbildet Økt etterspørsel/ forventning
Enorme arbeidskraftutfordringer knyttet til demografiske endringer (2020) Udekket finansieringsbehov, selv med dagens dekningsgrader og standard Sykdomsbildet endrer seg- krever annen innsats og koordinering Vi bruker mest penger i verden på helse- og sosialtjenester, men vi har ikke verdens beste helsevesen. Rus, kreft, diabetes, overvekt, KOLS, psykiske lidelser demens Ressursfordeling Tidligere innsats/begrense

3 Omstillingsprosjekt i helse –og sosialsektoren
Prinsipper: Helhetlige og sammenhengende tjenester Venstreforskyvning Tverrfaglighet Kompetansemobilisering Ledelse Fra 32 enheter til 6 virksomheter Berører 3000 ansatte

4 Behov for endringer i helse- og sosialutdanninger
Tema i framtidas grunnutdanninger: Forebygging Tverrfaglighet, koordinering Rehabilitering Egenmestring Teknologiske verktøy Samhandling Andre spørsmål: Nye utdanninger? Nye ledelsesutfordringer, økt vekt på endringsledelse og innovasjon Økt fokus på strategisk samarbeid om masterstudenter

5 Utdanning og samarbeid med sykehus, delavtale 6 og 7
Prioritere felles deltakelse i relevante samarbeidsorgan med UiA og andre utdanningsinstitusjoner om innhold i utdanning + nye utdanninger, Samarbeide tettere om videreutvikling av sykepleiepraksis Praksisprosjekt pasientforløp er godt eks Prioritere fortsatt felles deltakelse i referansegrupper for relevante etter- og videreutdanninger. Samarbeide om å etablere ordninger for mer systematisk tilbakemelding til utdanningsaktører om behovene for etter- og videreutdanning. Involvere masterstudenter mer i prosjekt hvor partene samarbeider.

6 Store kunnskapsbehov – behov for forskning
Analyser av effekt – og resultat i tjenesteproduksjon: Kunnskap om praksis og effekt av anvendte metoder, tiltak og tjenester som ytes til brukerne. «Det gode pasientforløp» (kvalitet og ressursbruk) Analyser av befolknings- og helsedata: Kunnskap som kan brukes i strategiske planer rettet inn mot folkehelse, forebygging og tidlig innsats. Analyser av samhandling: Finansieringsmodeller og ansvarsfordeling– maktforhold i beslutninger, konsekvenser og effekter.. Analyser av innovasjonsområder: Kost-nytte målinger Organisasjonsendringer IKT og velferdsteknologi Hvordan motivere forskere til å interessere seg for sentrale utfordringer i kommunene??

7 Regionalt samarbeid og regionale fortrinn
Sykehuset, SSHF Universitetet i Agder Knutepunkt Sørlandet Kristiansand, Praxis-sør Kompetansesenter for praksisforskning og kunnskapsutvikling


Laste ned ppt "Hvordan møter kommunene samhandlingsreformen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google