Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av skadedyrmidler i skoler og barnehager

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av skadedyrmidler i skoler og barnehager"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av skadedyrmidler i skoler og barnehager
Birgitte Henriksen Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS

2 Miljørettet helsevern – hva er det?
Kommunal forvaltning –hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern MHV-fagområder: faktorer i miljøet med betydning for helsa MHVIØ: driver med informasjon, veiledning, tilsyn og klagebehandling i samsvar med gjeldende regelverk

3 Skadedyrforskriften;
Forvaltes av de som jobber med miljørettet helsevern i kommunen (i Indre Østfold-kommunene = MHVIØ) kan fatte vedtak om bekjempelse, gi informasjon om skadedyr og bekjempelse, føre tilsyn med skadedyrbekjempere…

4 Mottar henvendelser om forekomst av skadedyr..
Maur og andre insekter, mus, rotter, måker, duer, forvillede katter, fluer (+ lukt av døde mus i veggene)etc. Benytter ofte FHI som faglig rådgiver Henviser til autorisert skadedyrbekjemper når dette er nødvendig.

5 Pest control control….

6 Besøk i barnehage avslørte at skadedyrfirma nettopp hadde vært på besøk og sprøytet/dusjet mot maur langs alle lister inne (og ute).. …med alle barna fra 0-6 år tilstede…

7 Eksempler på pratiske avvik (noen av dem avdekket i nevnte barnehage)
Manglende nabovarsel Mangelfull protokoll resultat type skadedyr nabovarsel (vurdering/begrunnelse) eventuelle skader Behandling for sikkerhets skyld

8 Engangstilfelle? Ønsket å sjekke tilstanden i barnehager og skoler generelt Resultatene som kom inn dannet grunnlag for rapport fra undersøkelsen

9 Skadedyr-bekjempelse i barnehager og skoler
Resultater fra en spørreundersøkelse

10 Sendt ut spørreskjema til ca 60 barnehager og 40 skoler i Indre Østfold
Svar fra 24 barnehager og 20 skoler.

11 1. Er det de siste 3 årene observert skadedyr (for eksempel rotter, mus, insekter) som har forårsaket bekjempelse av en eller annen art? Svar fra Antall Prosent Barnehager 15 63 Skoler 17 85 Totalt 32 73

12 Mye mus og maur… - hatt besøk av mus - hatt besøk av maur
- hatt besøk av rotter Barnehager 25 % 46 % 8 % Skoler 65 % 40 % 5 %

13 kjemisk bekjempelse ofte benyttet….
Kjemisk bekjempelse av MUS OG ROTTER (åtestasjon) Barnehager 33 % Skoler 69 % Totalt 58 % - hvorav halvparten var usikret…

14 MANGE HAR FASTE AVTALER MED FIRMAER…
Prosent Barnehager 33 Skoler 55 Totalt 43 De fleste har avtale om faste besøk

15 Åtestasjoner oppfattet som lite risikofylt å benytte og ble av enkelte ikke oppfattet som kjemiske bekjempelse. Det ble sjelden gitt informasjon om bekjempelse eller skadedyr i forbindelse med besøk av skadedyrbekjemper/firma.

16 Undersøkelsen omfattet all skadedyrbekjempelse – utført av barnehagen/kommunen og eventuelt av firmaer. Noen spørsmål gjaldt skadedyrbekjempere/firmaer spesielt når disse ble benyttet.

17 Fra undersøkelsen: 13. Gis det råd fra bekjemper/firma for hvordan personalet skal agere for å hindre at barn eksponeres for kjemikaler som brukes i bekjempelsen? Hvis JA, eksempel: Kun få barnehager har svart på spørsmålet. Svarene er som følger (totalt): ”Har fått tips om å lære barn at åtestasjoner ikke skal lekes med”. ”Det forventes av barnehagen at nødvendig informasjon blir gitt av firmaet”. ”Ja, ved riktig plassering” ”Det står i rapporten” ”Nei”

18 Ikke barnas risikovurdering som skal gjelde..

19 Fra undersøkelsen: 8. Gjennomfører firmaet inspeksjon der det identifiseres eventuelle skadedyr før tiltak gjennomføres? Eksempel? Antall JA Barnehager: 1 (av 3 svar) Skoler: 3 (av 4 svar) Totalt: 4 (av 7 svar) Mange har unnlatt å svare på spørsmålet. De som har svart, men ikke har hatt inspeksjon mener det er fordi de har vært sikre på forekomst av skadedyr ved tilkalling. Hovedinntrykk: Dersom skadedyr er observert og firma tilkalt på bakgrunn av dette, blir det ikke utført inspeksjon! 

20 Førsteinntrykk… Barnehagepersonalet har jevnt over lite kunnskap om skadedyr, middel, metode Ansvar overlates til vaktmester og skadedyrbekjemper (når man har avtaler med slike) Personale i barnehagen har tillit til at bekjempelsen blir utført på en helseforsvarlig måte…

21 Mangel på kunnskap om bruk av kjemiske midler fører til at skadedyret anses som en større fare enn kjemisk bekjempelse…

22 Unngå skremsels-propaganda..

23 Flere barnehager hadde (avhengig av problem) likevel en viss fokus på forebyggende bekjempelse…
Viktig for oss å støtte dette og gi god info.. Kan skadedyrbekjempere bidra mer her?

24 Fjerning av matkilder = forebyggende..
-

25 Inntrykk ved bruk av skadedyrbekjemper
Så eksempler på: En del litt for kjappe vurderinger litt for lite undersøkelser/informasjon gitt på forhånd.. litt for rask kjemisk bekjempelse på noe varierende grunnlag for lite føre var med tanke på beskyttelse av miljø og helse… = et visst forbedringspotensiale…

26 ….Noen ganger er selvsagt rottegift det enkelte vil kalle rett middel for å oppnå ønsket resultat…

27 En åteboks kan være riktig valg i mange tilfeller...
Vurder behov Sikring, utilgjengelighet for ungene Info Oppfølging

28 Barnehager er kanskje et godt sted å teste de mindre skadelige metodene først…

29 …og om denne rotta ikke har et valg – så har kanskje skadedyrbekjemperen det?

30 Takk for oppmerksomheten 

31


Laste ned ppt "Bruk av skadedyrmidler i skoler og barnehager"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google