Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN TAKSERE SKADER AV STOKKMAUR OG STRIPET BOREBILLE?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN TAKSERE SKADER AV STOKKMAUR OG STRIPET BOREBILLE?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN TAKSERE SKADER AV STOKKMAUR OG STRIPET BOREBILLE?
Fagsjef Rolf Erling Eidsvold - NTF

2 TAKSERING AV SKADER Ingen spesifikke rutiner for taksering denne type skader. Rutiner som for andre ”spesialskader”. Sammensatte skader. Krever i de aller fleste tilfeller bistand fra ekspert. Oftest taksering i flere faser.

3 =>Faktainnsamling er det viktigste!!
TAKSTMANNENS ROLLE Tradisjonell skadetakst: Påvise, analysere og vurdere skader forårsaket av disse skadedyr. Skape tillit og troverdighet. Lytte til og ivareta skadelidte. Reklamasjonsskader: Som over, men i tillegg en objektiv vurdering av hva som kunne påregnes. =>Faktainnsamling er det viktigste!!

4 TAKSTMANNENS ROLLE Generelt: Vurdere behov for førstehjelp og strakstiltak, evt. i samråd med ekspert / saneringsfirma. Utføre faktainnsamling Avklare årsak og årsakssammenhenger Avklare omfang Utarbeide en reparasjonsbeskrivelse Kalkulere reparasjonen. Koordinere skadehåndteringen

5 Når angrep er konstatert: Artsbestemme
SKADEHÅNDTERING Når angrep er konstatert: Artsbestemme Vurdere angrepet – aktivt eller gammelt. Vurdere omfang Vurdere tiltak Gjennomføre tiltak Til dette kreves i de aller fleste tilfeller bistand fra ekspert. Engasjere Takstmann for en besiktigelse av bygningen og skaden for å kunne danne et objektivt riktig bilde av skaden og skadens omfang. Faktainnsamling. Taksering - Kartlegging Takstmannen kan evt søke bistand fra et Skadebegrensningsfirma i dette arbeidet. Takstmannen er den eneste objektive i dette og bør ha det overordnede ansvar i denne fasen.

6 Når bekjempelse er gjennomført:
SKADEHÅNDTERING Når bekjempelse er gjennomført: => Vurdere byggtekniske følgeskader: Vurdering av byggteknisk svekkelse. Vurdering av nødvendig utskifting. Skaderapport med Faktainnsamling Årsak Omfang Reparasjonsbeskrivelse Kalkyle.

7 SKADEHÅNDTERING Blant annet for å hindre eventuelle senere tvister, bør det etter avsluttet skadeutbedring være tilgjengelig følgende dokumentasjon: Klar beskrivelse av skadeårsak. Angrepets utbredelse, helst angitt på tegning Utført sanerings- / bekjempelse. Helst med tidspunkter. Benyttet metode og produkt. Beskrivelse av skader, helst med fotografier Beskrivelse av tidligere skader / andre forhold, som ikke skyldes angrepet. For eksempel fukt. Beskrivelse av anvendte utbedringsmetoder.

8 Skadehåndteringen krever en koordinator.
TAKSTMANNENS ROLLE Skadehåndteringen krever en koordinator. Den naturlige til å ivareta denne rollen er den uavhengige og objektive fagmannen Takstmann.

9 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "HVORDAN TAKSERE SKADER AV STOKKMAUR OG STRIPET BOREBILLE?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google