Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fastlegereformen - forbedringspotensiale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fastlegereformen - forbedringspotensiale"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fastlegereformen - forbedringspotensiale
Aage Bjertnæs Spesialist i allmennmedisin Risvollan legesenter Trondheim

2 Evalueringsprosessen
Fastlegereformen har vært evaluert flere ganger. Siste gjenomgående evaluering gjort av Norges forskningsråd i 2006 Fire hovedtema : legedekningen, tilgjengelighet, kontinuitet, effektivitet

3 Hva har bedret seg? Bedre legedekning , økt rekruttering
God stabilitet og bedre kontinuitet Pasientene er fornøyd med fastlegen Samarbeidspartnerne er fornøyd med ansvarsplassering

4 Hva bør så forbedres? Telefontilgjengeligheten Ventetid på timer
Intern ventetid på kontoret Øyeblikkelig hjelp

5 Problem nr.1: telefontilgjengeligheten
TNS gallup 2003 kun 32% tilfreds med fastlegens telefontilgjengelighet APLFs fagutvalg: Standard for akseptabel telefontilgjengelighet er 90% besvart innen 2 minutter I en rekke undersøkelser fra forskjellige kanter av landet får man lav score på telefontilgjengelighet. Få når opp til standard Mer om dette i neste foredrag

6 Tilgjengeligheten er viktigere enn før
Fastlegen skal prioritere sine pasienter Om fastlegen ikke kan ta imot er det vanskelig å få andre leger til å gjøre det Ofte blir ALV løsningen

7 Problem nr.2 Ventetid på timer
Hvordan måle ventetid på uprioritert time? Gå inn i timeboka og finn første dag med to ledige timer etter hverandre.

8 Kartlegging gjort av helsetilsynet ventetid på uprioritert time
Finnmark ( 2003) 17 dager Troms (2002) dager Hordaland (2003) 7 dager

9 Listelengden har ingen innvirkning på ventetiden
I Tromsø var ventetiden på uprioritert time i snitt 16.5 dager , i Harstad 28 dager. Listelengde var i snitt 1363 i Tromsø og 1044 i Harstad Hansen Aaraas 2005 I Bergen var ventetid på uprioritert time 6 arbeidsdager , listelengde var i snitt 1310 pasienter Hetlevik Hunskår 2004

10 Data fra levekårspanelet Statistisk sentralbyrå
Eldre og kvinner venter lengst ved bestilling av uprioritert time Ventetiden har generelt gått noe ned siden fastlegereformen startet. Det er lengre ventetid hos kvinnelige fastleger enn hos mannlige Det er lengre ventetid for personer på lister med høy kvinne andel

11 Problem nr 3. Intern ventetid på kontoret
I flere undersøkelser slås fast at intern ventetid på kontoret er et stort problem for pasientene Timens uforutsigbarhet gjør at pasienten derved kan bli forsinket til mange andre viktige gjøremål. Dette temaet vil bli belyst av kollega Stein Kristian Lereim

12 Problem nr. 4 Øyeblikkelig hjelp
Livstruende sykdommer ser vi lite av i praksis, kanskje et tilfelle hver mnd. Men vi har mange pasienter som påberoper seg å ha problemer som det haster å få løst. Hvem bør avgjøre dette ?

13 Alt for mange havner på ALV
Legene har for få ØH timer, 2-8 , snitt 6 om dag i følge en landsomfattende kartlegging. De fleste legene fyller opp med kontroller 50% av pasientene er villig til å vente 1-3 dager for å komme inn til fastlegen , når det blir lengre ventetid havner de på legevakten

14 Legevakten har altfor mange som ikke burde ha vært der
5% Rød ØH , livstruende og alvorlige sykdommer 20 % gul ØH sitasjoner som haster litt 75% grønn ØH tilstander som kunne vente og bli løst på fastlegens kontor

15 Grunnen til at ALV renner over:
Man kom ikke frem på telefon Om man kom frem fikk man ikke time innen 2-3 dager Pasienten føler seg syk og eller trenger medisiner / sykemelding Få sitter der av bekvemmelighetssyn!

16 Hva kan endre denne adferden?
Legen må være tilgjengelig Legen må ha ledige timer allerede neste dag La legevaktslegene jobbe på timebasert lønn

17 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Fastlegereformen - forbedringspotensiale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google