Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 Nødnettet – en realitet! Stortingets visjoner. Kjære forsamling! Takk for muligheten til å presentere Stortingets tanker og visjoner rundt vedtaket om et landsdekkende nødsamband.      Under debatten 2. desember i fjor uttalte jeg følgende:  ”Dette er en stor dag for de menneskene i våre tre nødetater som daglig utsetter seg selv for fare gjennom å ta vare på fellesskapets interesser. ” T Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

2 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 Stortinget står samlet bak beslutningen. Budsjettbehandlingen for 2005:        ”Komiteen mener det er maktpåliggende å påpeke behovet for et nytt felles samband for nødetatene.” T Stortinget står samlet bak beslutningen. Budsjettbehandlingen for 2005:        ”Komiteen mener det er maktpåliggende å påpeke behovet for et nytt felles samband for nødetatene.” På noen få områder har partiene skilt lag. Det gjelder eierformen hvor FrP ønsker større valgfrihet ut over statlig eierskap.Det gjelder de frivillige organisasjonenes kostnader hvor Ap og Sv ønsker å dekke disse uten å se det i en budsjettsammenheng. Greit å vite om det blir regj.skifte til høsten. 2 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

3 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 Et landsdekkende nett. Samme trygghet for alle. ”Komiteen har i sine tidligere behandlinger av saken uttrykt nødvendigheten av at nødetatene har utstyr som fungerer over alt og at de får de samme meldingene samtidig når de trenger dem. Dette er etter komiteens mening det grunnleggende behov, men også et minimumskrav til et nytt radiosamband.” T Et landsdekkende nett. Samme trygghet for alle. ”Komiteen har i sine tidligere behandlinger av saken uttrykt nødvendigheten av at nødetatene har utstyr som fungerer over alt og at de får de samme meldingene samtidig når de trenger dem. Dette er etter komiteens mening det grunnleggende behov, men også et minimumskrav til et nytt radiosamband.” 3 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

4 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 Viktig å lykkes i første utbyggingsområde. ”Komiteen vil også vektlegge at nødnettet skal være robust fra starten av og ikke bære preg av et utviklingsprosjekt.” T Viktig å lykkes i første utbyggingsområde. ”Komiteen vil også vektlegge at nødnettet skal være robust fra starten av og ikke bære preg av et utviklingsprosjekt.” Lykkes man ikke på Østlandet, kan dette skape problemer for den videre utbyggingen, ikke minst ift utbyggingshastigheten. Trygghet i innføringsfasen gir også trygghet og forutsigbarhet for de som skal bevilge pengene. Det vil jo være snakk om noen kroner før vi er ferdige. 4 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

5 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 Skal være teknologinøytralt! ”Komiteen har ved flere anledninger pekt på at spesifikasjonen for nødnett i Norge skal være teknologinøytral.” T Skal være teknologinøytralt! ”Komiteen har ved flere anledninger pekt på at spesifikasjonen for nødnett i Norge skal være teknologinøytral.” TETRA må vise i konkurranse at det er best. TETRA må vise i konkurranse at det er best. 5 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

6 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 Stortinget krever et godt nett! ”Komiteen vektlegger at utbygging, etterfølgende drift og vedlikehold av nettinfrastrukturen konkurranseutsettes som én anskaffelse for utbyggingsperioden og etterfølgende innkjørings- og driftsperiode.” ”Komiteen ser at en slik form plasserer ansvaret for å integrere de ulike elementene i leveransen hos tilbyder som gjennom det må svare for nettets funksjonalitet. ” T Stortinget krever et godt nett! ”Komiteen vektlegger at utbygging, etterfølgende drift og vedlikehold av nettinfrastrukturen konkurranseutsettes som én anskaffelse for utbyggingsperioden og etterfølgende innkjørings- og driftsperiode.” ”Komiteen ser at en slik form plasserer ansvaret for å integrere de ulike elementene i leveransen hos tilbyder som gjennom det må svare for nettets funksjonalitet. ” 6 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

7 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 Viktig at alle tre nødetatene er med.        ”Komiteen viser til at nødetatene i dag bruker GSM og NMT mobiltelefon i stor grad for å kompensere for mangler og svakheter i egne sambandssystemer.” T Viktig at alle tre nødetatene er med. ”Komiteen viser til at nødetatene i dag bruker GSM og NMT mobiltelefon i stor grad for å kompensere for mangler og svakheter i egne sambandssystemer.” 7 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

8 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 Andre brukergrupper enn kjernebrukerne. ”Komiteen forutsetter at andre brukergrupper enn kjernebrukerne skal bli brukere av nødnettet, og at det arbeides aktivt for å oppnå denne målsetningen.” T Andre brukergrupper enn kjernebrukerne. ”Komiteen forutsetter at andre brukergrupper enn kjernebrukerne skal bli brukere av nødnettet, og at det arbeides aktivt for å oppnå denne målsetningen.” ”Dette gjelder særlig Forsvaret, tollvesenet, fengselsvesenet og Sivilforsvaret.” ”Dette gjelder særlig Forsvaret, tollvesenet, fengselsvesenet og Sivilforsvaret.” 8 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

9 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 De frivillige organisasjonene er viktige å få med som brukere! ”Komiteen mener de frivillige organisasjonene er en integrert del av den norske redningstjenesten og at de offentlige nødetatene er avhengig av deres ressurser.” ” Komiteen mener disse er avhengig av et godt samband for å kunne være en effektiv og god samarbeidspartner for de offentlige nød- og beredskapsetatene .” T De frivillige organisasjonene er viktige å få med som brukere! Komiteen mener de frivillige organisasjonene er en integrert del av den norske redningstjenesten og at de offentlige nødetatene er avhengig av deres ressurser.” ” Komiteen mener disse er avhengig av et godt samband for å kunne være en effektiv og god samarbeidspartner for de offentlige nød- og beredskapsetatene .” Komiteen vil peke på at de nødvendige midlene til investeringer i nytt sambandsutstyr vil være en økonomisk belastning for organisasjonene som vil gå ut over deres aktivitet.        Komiteen ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2006 med forslag om hvordan disse brukernes behov kan ivaretas etter innføringen av nødnettet. Komiteen vil peke på behovet for en helhetlig sambandsplan for nød- og beredskapsetatene i samarbeid mellom organisasjonene og etatene. 9 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

10 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 Nødnett = samfunnssikkerhet! ”Komiteen vil understreke viktigheten av å involvere disse brukerne ut fra et økende hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap. ”Det nye nødnettet vil slik komiteen ser det, fremstå som en av grunnpilarene i det framtidige totalforsvaret.” T Nødnett = samfunnssikkerhet! ”Komiteen vil understreke viktigheten av å involvere disse brukerne ut fra et økende hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap. ”Det nye nødnettet vil slik komiteen ser det, fremstå som en av grunnpilarene i det framtidige totalforsvaret.” 10 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

11 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 Ferdigstillelse før 2009? ”Komiteen ser det som ønskelig med en raskest mulig utbygging.” ”Komiteen vil vektlegge betydningen av ferdigstillelse før 2009 dersom dette ikke går ut over verdien av evalueringsprosessen.” T Ferdigstillelse før 2009? ”Komiteen ser det som ønskelig med en raskest mulig utbygging.” ”Komiteen vil vektlegge betydningen av ferdigstillelse før 2009 dersom dette ikke går ut over verdien av evalueringsprosessen.” ”Hensynet til å gi brukerne et avlyttingssikkert samband peker også i retning av kortest mulig utbyggingstid.” ”Hensynet til å gi brukerne et avlyttingssikkert samband peker også i retning av kortest mulig utbyggingstid.” 11 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF

12 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF
TETRA seminar 2005 Innbyggere og brukere fortjener et nødnett som fungerer - når de trenger det - der de trenger det! T Innbyggere og brukere fortjener et nødnett som fungerer - når de trenger det - der de trenger det! Takk for oppmerksomheten! Takk for oppmerksomheten! 12 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF


Laste ned ppt "Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google