Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 1 Nødnettet – en realitet! Stortingets visjoner. Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF TETRA seminar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 1 Nødnettet – en realitet! Stortingets visjoner. Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF TETRA seminar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 1 Nødnettet – en realitet! Stortingets visjoner. Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF TETRA seminar 2005

2 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 2 Stortinget står samlet bak beslutningen. Budsjettbehandlingen for 2005: ”Komiteen mener det er maktpåliggende å påpeke behovet for et nytt felles samband for nødetatene.” TETRA seminar 2005 2

3 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 3 Et landsdekkende nett. Samme trygghet for alle. ”Komiteen har i sine tidligere behandlinger av saken uttrykt nødvendigheten av at nødetatene har utstyr som fungerer over alt og at de får de samme meldingene samtidig når de trenger dem. Dette er etter komiteens mening det grunnleggende behov, men også et minimumskrav til et nytt radiosamband.” TETRA seminar 2005 3

4 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 4 Viktig å lykkes i første utbyggingsområde. ”Komiteen vil også vektlegge at nødnettet skal være robust fra starten av og ikke bære preg av et utviklingsprosjekt.” TETRA seminar 2005 4

5 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 5 Skal være teknologinøytralt! ”Komiteen har ved flere anledninger pekt på at spesifikasjonen for nødnett i Norge skal være teknologinøytral.” TETRA seminar 2005 5 TETRA må vise i konkurranse at det er best.

6 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 6 Stortinget krever et godt nett! ”Komiteen vektlegger at utbygging, etterfølgende drift og vedlikehold av nettinfrastrukturen konkurranseutsettes som én anskaffelse for utbyggingsperioden og etterfølgende innkjørings- og driftsperiode.” TETRA seminar 2005 6 ”Komiteen ser at en slik form plasserer ansvaret for å integrere de ulike elementene i leveransen hos tilbyder som gjennom det må svare for nettets funksjonalitet. ”

7 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 7 Viktig at alle tre nødetatene er med. ”Komiteen viser til at nødetatene i dag bruker GSM og NMT mobiltelefon i stor grad for å kompensere for mangler og svakheter i egne sambandssystemer.” TETRA seminar 2005 7

8 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 8 Andre brukergrupper enn kjernebrukerne. ”Komiteen forutsetter at andre brukergrupper enn kjernebrukerne skal bli brukere av nødnettet, og at det arbeides aktivt for å oppnå denne målsetningen.” TETRA seminar 2005 8 ”Dette gjelder særlig Forsvaret, tollvesenet, fengselsvesenet og Sivilforsvaret.”

9 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 9 De frivillige organisasjonene er viktige å få med som brukere! ”Komiteen mener de frivillige organisasjonene er en integrert del av den norske redningstjenesten og at de offentlige nødetatene er avhengig av deres ressurser.” TETRA seminar 2005 9 ” Komiteen mener disse er avhengig av et godt samband for å kunne være en effektiv og god samarbeidspartner for de offentlige nød- og beredskapsetatene.”

10 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 10 Nødnett = samfunnssikkerhet! ”Komiteen vil understreke viktigheten av å involvere disse brukerne ut fra et økende hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap. TETRA seminar 2005 10 ”Det nye nødnettet vil slik komiteen ser det, fremstå som en av grunnpilarene i det framtidige totalforsvaret.”

11 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 11 Ferdigstillelse før 2009? ”Komiteen ser det som ønskelig med en raskest mulig utbygging.” TETRA seminar 2005 11 ”Komiteen vil vektlegge betydningen av ferdigstillelse før 2009 dersom dette ikke går ut over verdien av evalueringsprosessen.” ”Hensynet til å gi brukerne et avlyttingssikkert samband peker også i retning av kortest mulig utbyggingstid.”

12 Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 12 Innbyggere og brukere fortjener et nødnett som fungerer - når de trenger det - der de trenger det! TETRA seminar 2005 12 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF 1 Nødnettet – en realitet! Stortingets visjoner. Stortingsrepresentant Einar Holstad, KrF TETRA seminar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google