Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010

2 Bakgrunn for prosjektet Læreplanene i Kunnskapsløftet medfører større krav i fellesfagene på YF Engelskfaget fikk utvida timetall og felles læreplan med Vg1 Studiespesialisering Eksamensform og oppgave er den samme på YF og ST - 5 t skriftlig eksamen Dessuten: vår 07; eksamen i engelsk for Vg1 ST skremte lærerne, og det var ingen tilnærming til YF. Dette ble et tema i fagnettverk engelsk flere steder i landet

3 Motivasjon Lærerne opplevde flere umotiverte elever. Dette ble det viktig å gjøre noe med raskt, vi begynte her – før prosjektet kom i gang.

4 Prosjekttittel i STFK: Bedre gjennomføring av videregående opplæring Under denne tittelen begynte vi å jobbe med søknaden vår 08. A. Visjon og mål Prosjektet er basert på visjonen om en skolehverdag fylt av begeistring og mestringsglede. Dette fordrer motiverte elever og dyktige og læringsvillige ansatte i skolen. Pedagogiske og organisatoriske mål er utledet av denne betraktningen og vi retter fokus mot sentrale utfordringer basert på resultater fra tidligere forskning og skolenes ståstedsanalyser.

5 Prosjekttittel i STFK: Bedre gjennomføring av videregående opplæring Pedagogisk hovedmål: Relevante og interessante læringsformer og en gjennomføringsprosent på nær 100 % Flere oppnår en formell sluttkompetanse Bedre motivasjon og læringsutbytte hos elevene og bedre arbeidsmiljø for elever og ansatte

6 Organisatorisk hovedmål Varige endringer av praksis, bli mer lærende organisasjon, dvs. utvikle og opprettholde en kultur for erfaringsdeling og praksisendring, for slik å bli bedre i stand til å bryte med etablerte mønster og strukturer.

7 Søknad i to omganger Vi søkte først om prosjektet med de mål som er beskrevet over – der aktuell og yrkesrettet tolkning av læreplanen er viktig. Her inngikk også bruk av digitale mapper, og utprøving av digital sluttmappe som eksamensform. Ny søknad måtte sendes om utprøving av avvikende eksamensform – denne fikk vi avslag på til tross for at dette burde være i tråd med politiske signaler

8 Delmål Åfjord/Rissa: Bedre motivasjon og gjennomføring i fellesfag på yrkesfag, her: engelsk, gjennom tydeliggjøring av sammenhengen mellom kompetansemålene i yrkesfagene og i fellesfagene og i forhold til framtidig yrkesutøvelse

9 Målet nås gjennom: Mer yrkesrelatert og aktuell tolkning av læreplanen Forsøk med alternativ vurderingspraksis og eksamensform Samarbeidet mellom lærere i yrkesfag og fellesfag blir bedre integrert i hverdagen

10 KompetansemiljøAnsvar og oppgaver NTNU v/Program for lærerutdanning (PLU) Rita Riksaasen, 1.amanuensis Inger D Langseth, universitetslektor Overordnet koordinering, veiledning, oppfølging og evaluering. Veiledning innen skole- og organisasjonsutvikling, fagmetodikk og statistikk. Dokumentasjon og publisering av resultater. PPT vgo Fosen Martin Meland, ped.psyk.rådgiver Veiledning av lærergrupper innen motivasjon og pedagogisk tilrettelegging – observasjon. Utarbeidelse av kartleggingsverktøy og gjennomføring av motivasjonsstudie i delprosjekt.

11 Prosjektaktiviteter så langt: Kursdag – Tema: motivasjon – alle lærere Intervju – lærere Motivasjonsstudie – elever (spørreundersøkelse) Kurs i mappevurdering Studietur til Norwich Klasseromsobserv. – kollegaveiledning engelsk – engelsk engelsk – programfag Kompetansemiljøene

12 Nye metodiske grep skriverammer digitale mapper rytme i undervisningen - kortere sekvenser – variasjon begrepsinnlæring Prosjektsamlinger med veiledning Læreplantolkning Vurdering og vurderingskriterier Yrkesrelatering og aktualisering

13 Kritiske suksessfaktorer Elevengasjementet TID DPL – mangel på tid – rektor som ped leder Samarbeidstid - lærere God nok forankring – ledelse og lærere Effekt direkte inn i klasserommet Læreplantolkning Styrende eksamensform Bedre samsvar mellom målene, arbeidsmåter og sluttvurderingen Spredning av de nye metodiske grep og tverrfaglig samarbeid

14 Hva ha vi oppnådd så langt? Økt digital kompetanse – mer bruk av digitale mapper Mer samarbeid mellom eng.lærerne på egen skole og med de andre eng.lærerne i prosjektet Noe samarbeid med yrkesfaglærerne – mer skrivetrening – både i programfag og fellesfag Sparer tid gjennom felles planlegging og dele opplegg Reflekterer mer over egen praksis, alene eller sammen med de andre Deler ideer mer. Lærer av hverandre Erfaringsdeling og spredning – Fosen vgs Kreativt kaos


Laste ned ppt "LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google