Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OTH prosjektet Inger Langseth Program for Lærerutdannning Inger Dolmset Moan Åfjord videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OTH prosjektet Inger Langseth Program for Lærerutdannning Inger Dolmset Moan Åfjord videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 OTH prosjektet Inger Langseth Program for Lærerutdannning Inger Dolmset Moan Åfjord videregående skole

2 Innhold Fagdidaktikers rolle i prosjektet Å starte et prosjekt Å utvikle en ny klasseromspraksis Eksempler

3 Emosjoner Vurdering for læring Å forstå hva endring innebærer Å bli kjent med deltakerne og deres situasjon Å gi prosjektet et løft fra starten Å utvikle klasseromsledelse gjennom mestring

4 Kollegabasert veiledning Lærerne observerte hverandre etter en mal Mål: Dele erfaringer fra klasserommet Reflektere over egen praksis Skape et trygt læringsmiljø Bestemme mål og tiltak for videre arbeid

5 Modellæring Kompetansemiljøet introduserte et strakstiltak Mål: Øke elevenes tekstproduksjon gjennom skrive- og snakkerammer Skriftlige digitale tekster ( wikispaces/blogg /Fronter) Muntlig lydfiler (audacity/Fronter)

6 Planlegging Forelesning i planlegging av undervisning Mål: Utarbeide lokale temabaserte læreplaner Synliggjøre og tydeliggjøre mål og vurderingskriterier Tilpasse målene til elevgruppen Knytte tema til virkelighetsnære situasjoner Finne gode tekster og annet materiale

7 Metoder Kurs i Norwich hvor lærerne fikk en metodisk ”toolbox” Mål: Gi lærerne et utvalg metoder for å variere arbeidet med mål Bruk av alle intelligenser mot kompetanse i faget Variasjon i undervisningen

8 Vurdering Forelesninger i skriving og lesing (artikler) Mål: Synliggjøre skrive- og leseprosessen/strategier Innhold – vurderingskriterier Struktur – sjanger og skriverammer Språk – tilpasset tilbakemelding

9 Mappevurdering Ny modell for sluttvurdering Mål: Øke elevenes motivasjon og resultat Avslag på søknaden Modellen foreslås i nytt forsøk ?

10 Praksisendring Fem strategier 1.Lærer kjenner elevens ståsted 2.Lærer gir nyttig feedback 3.Lærer synliggjør mål og vurderingskriterier 4.Peer-assessment 5.Egenvurdering

11 refleksjon Endring er emosjonelt og kognitivt Endring tar tid Endring krever refleksjon i team

12 Modell Kognitiv mesterlære


Laste ned ppt "OTH prosjektet Inger Langseth Program for Lærerutdannning Inger Dolmset Moan Åfjord videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google