Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Finansstatistikk som speiler samfunnet Nordisk statistikermøte 11-14. august 2010. København Jon Ivar Røstadsand Statistisk sentralbyrå, Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Finansstatistikk som speiler samfunnet Nordisk statistikermøte 11-14. august 2010. København Jon Ivar Røstadsand Statistisk sentralbyrå, Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Finansstatistikk som speiler samfunnet Nordisk statistikermøte 11-14. august 2010. København Jon Ivar Røstadsand Statistisk sentralbyrå, Norge

2 2 Innledning Norges Banks statistikkavdeling overført til SSB (1. jan. 07). Disposisjon Målene, problemstilling og utfordring Kort tilbakeblikk Drøfting Hva kan vi gjøre?

3 3 Målene: statistikk som når alle, - enkel og forståelig publisering Fornøyde brukere, – SSBs hovedstrategier 2007 Offisiell statistikk er et offentlig gode for alle. Statistikk skal formidles slik at hovedresultatene kan bli forstått uten ekspertkompetanse

4 4 Problemstillingen Den digitale medieteknologien har revolusjonert statistikkformidlingen. Formidlingen er blitt mer effektiv og vi når flere brukere enn tidligere. SSB har kommet nærmere brukerne. Har vi kompetansen god nok til å henge med i utviklingen? Er vi i stand til å utnytte mulighetene?

5 5 Utfordringen Den største utfordringen knytter seg til formidling / publisering som retter seg mot folk flest / allmennheten Formidling / publisering mot fagmiljøene representerer en mindre utfordring.

6 6 Statistisk ukehefte, april 1986 Nasjonalregnskapsstatistikk for 1983 og 1984.

7 7 Dagens statistikk (DS) Finansielt sektorregnskap, 1. kvartal 2010

8 8 Utviklingen i husholdningenes lånegjeld, endring i strømmer (flows) og beholdninger (stocks) Beholdning: husholdningenes lånegjeld, vekst i milliarder kroner Milliarder kroner Strøm: husholdningenes låneopptak i milliarder kroner de siste 12 månedene (nye lån minus avdrag) Subprime (Aug 07) Lehman Brothers (sep 08) Vanskelig begreper i egen statistikk / finansregnskapet Gjeld (stock) = beholdningen av ikke nedbetalte lån på et tidspunkt Lånevekst (flow) = nye lån minus avdrag på gamle lån LV i % = (LV 1 - LV 0 / LV 0 ) *100 Milliarder kroner

9 9 Utviklingen i husholdningenes lånegjeld, endring i strømmer (flows) og beholdninger (stocks) Gjeld i prosent av inntekt Husholdningenes lånevekst i prosent av beholdningen, 12-måneders vekst Subprime (Aug 07) Lehman Brothers (sep 08) Vanskelig begreper i egen statistikk / finansregnskapet Gjeldsrate = (gjeld / disponibel inntekt) *100 Lånevekst i prosent = (lånevekst / lånegjeld ) *100 Prosent av disponibel inntekt Vekst i prosent

10 10 Husholdningenes nettofinansinvestering i mrd kr og netto fordringer i prosent av disponibel inntekt. 1. kvartal 2010. Siste fire kvartaler. Nettofinansinvesteringer (net lending), milliarder kroner Nettofordringsrate (net financial assets), nettofordringer i prosent disponibel inntekt Subprime (Aug 07) Lehman Brothers (sep 08) Vanskelig begreper i egen statistikk / finansregnskapet Nettofordringer (net financial assets): finansiell nettoformue eller nettogjeld Nettofinansinvestering (net lending): finansielt overskudd eller finansielt underskudd Prosent av disponibel inntekt Milliarder kroner

11 11 Kan all statistikk forenkles og populariseres? Vanskelige begreper og sammenhenger i finansmarkedene Subprime lån versus prime lån CDO-obligasjoner – Collateralised Debt Obligations Transjer Kredittrating (AAA, AA, A, B og C) Pengemarkedsrenter / Nibor / interbankrenter Verdipapirisering Valuta-swaper Strukturerte spareprodukter Derivater Hedgefund osv

12 12 Hva kan vi gjøre? Konsistent begrepsbruk Sette enkeltopplysninger og enkeltstatistikker inn i en større sammenheng Nye ssb.no

13 13 Nye ssb.no –Utviklingsprosjekt for ny hjemmeside –Hovedstrategiene er viktig utgangspunkt –Utvikle potensialet i internettmediet for publisering –Bredere anlagt publisering som når flere bruker raskere


Laste ned ppt "1 1 Finansstatistikk som speiler samfunnet Nordisk statistikermøte 11-14. august 2010. København Jon Ivar Røstadsand Statistisk sentralbyrå, Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google