Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Esekiel Forhistorie (931 f. Kr. – 593 f. Kr.)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Esekiel Forhistorie (931 f. Kr. – 593 f. Kr.)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Esekiel Forhistorie (931 f. Kr. – 593 f. Kr.)
Forskjellige bortføringer i fangenskap Hva vet vi om Esekiel? Esekiels budskap Bokens inndeling Kommentarer, oppgaver og tolkning av teksten

2 Mediterranean Israel Juda Divided Kingdom Phoenicia Syria Moab Edom
Philistia Israel Ammon Moab Juda Jerusalem Dead Sea Galilee Jordan River NASA PHOTO © EBibleTeacher.com Divided Kingdom Edom Syria Samaria Mediterranean 931 f. Kr. Divided Kingdom Rikets deling i nordriket (kalt Samaria og av og til Israel) og sørriket, (kalt Juda eller Efraim) After Solomon’s reign his kingdom was divided into two parts.

3 De fire „store“ profetene:
Jesaja Jeremia Esekiel Daniel Profetene kalles for „store“ pga. størrelsen på bøkene deres Ved siden av de store profetene finnes de tolv „små profetene“

4 Tidslinje – de store profetene
Daniel 605 Jesaja 740 Jeremia 627 Esekiel 593 400 f. Kr. 600 800 700 500

5 Profeten Jesaja (740 – 681 f. Kr.)
Gud er hellig og kommer til å dømme folkets synd gjennom en kommende nasjon Folkets synd er først og fremst at de setter sin lit til andre guder og allianser med andre nasjoner Folkets ytre historie Kapittel 1 – 37 Assyria Illustreres i kapittel Folkets indre, moralske historie Kapittel 38 – 66 Babylon Illustreres i kapittel

6 722 f. Kr. Nordriket Israel ble ødelagt gjennom assyrernes angrep
Gud straffet nordriket for sin himmelropende ulydighet 640 f. Kr. Begynnelsen på Josias regjeringstid (2Krøn 34) 627 f. Kr. Jeremia blir kalt til profet

7 Profeten Jeremia (627 f. Kr. – 560? f. Kr.)
Første domsord over opprørske Juda – på Josias tid (Jer 1 – 20) Andre domsord over opprørske ledere – Jojakim og Sidkia (Jer 21 – 39) Tredje domsord over den opprørske levningen av Juda etter Jerusalems fall (Jer 40 – 45) Fjerde domsord over Judas opprørske nabofolk (Jer 46 – 51) Femte domsord over den opprørske kongen og hans by (Jer 52)

8 623 f. Kr. Esekiel blir født 622 f. Kr. Skriftrullene blir funnet i tempelet. (2 Krøn 34,8ff.) 612 f. Kr. Ninive, det assyriske rikets hovedstad erobres av babylonierne 609 f. Kr. Sørrikets undergang begynner med den unge og gudfryktige kong Josias (640 – 609 f. Kr.) død i kampen om Meggido. (2 Krøn 35,20ff.)

9 609 f. Kr. Joakas (Josias sønn), også kallt Sjallum,
609 f. Kr. Joakas (Josias sønn), også kallt Sjallum, arver tronen etter sin fars død Han er 23 år gammel Etter bare tre måneder blir han avsatt av egypterkongen Neko, og fengslet i Ribla Etter dette blir han ført til Egypt og dør der (2 Krøn 36,1-4; 2 Kong 23,34)

10 605 f. Kr. Slaget ved Karkemis – Egypt taper mot Babylon
609 f. Kr. Eljakim, Josias førstefødte, som av Neko kalles Jojakim, overtar Judas trone (2 Krøn 36,4-8) Han er 25 år gammel Han er skattepliktig til Egypt Han regjerer i 11 år – til 598 f. Kr. 605 f. Kr. Slaget ved Karkemis – Egypt taper mot Babylon Jeremia profeterte om Jerusalems fall Jeremia skriver opp profetier mot Juda og Israel i en bok (Jer 36) Nebukadnesar beleirer Jerusalem Tempelet plyndres og redskapene føres bort (Dan 1,1-2). Første bortføring 1. Diesen Namen gab der Pharao Neko Eljakim, dem Sohn Josia, des Königs von Juda, welchen er anstelle seines Bruders Joakas zum König machte. Jojakim regierte von 609 bis 598 v. Chr. (2. Kön 23,34-36). Zunächst war er Ägypten tributpflichtig; als dieses aber um 606 v. Chr. bei Karchemis durch Assyrien besiegt wurde, wurde er Babylon tributpflichtig. Als Nebukadnesarnach Jerusalem zog, band er Jojakim „mit ehernen Fesseln", um ihn nach Babylon wegzuführen. Offenbar änderte er dann aber seinen Plan, und ließ ihn als Vasall in Jerusalem zurück. Falls er ihn tatsächlich nach Babylon wegführte, erlaubte er ihm zurückzukehren (2. Chr 36,5-8; Dan 1,2). Als Jojakim sich nach drei Jahren gegen Nebukadnesarauflehnte, sandte Gott Scharen der Chaldäer, Syrer, Moabiter und Ammoniter, um Juda wegen seiner Bosheit zu vernichten (2. Kön 24,1-5). Obwohl Jojakim mehrfach gewarnt wurde, ärgerte er sich über diese Ermahnungen und tötete sogar den Propheten Urija. Im vierten Jahr seiner Regierung schrieb Jeremia die Prophezeiungen gegen Juda und Israel in ein Buch, aus welchem dann im Haus des Herrn vorgelesen wurde. Als Jojakim davon hörte, sandte er hin, um dieses Buch zu holen und es sich vorlesen zu lassen. Danach schnitt er es in Stücke und verbrannte es. Außerdem befahl er, Jeremia und Baruch, die Verfasser dieses Buches, gefangen zu nehmen. „Aber der Herr hatte sie verborgen" (Jer 10,26). Gott kündigte an, dass er Jojakim bestrafen wolle, und sprach: „Mit dem Begräbnis eines Esels wird er begraben werden; man wird ihn fortschleifen und wegwerfen weit weg von den Toren Jerusalems." (Jer 22,19) Über sein Ende wird nichts berichtet (Jer 22,18.24; 26,21-23; 36,8-32).

11 601 f. Kr. Kong Jojakim gjør opprør mot kongen av
601 f. Kr. Kong Jojakim gjør opprør mot kongen av Babylon og søker beskyttelse av Egypt (2 Kong 24,1-5) 597 f. Kr. Jojakim dør sannsynligvis mens Jerusalem beleires av babyloniere, i tiden før Nebukanesar kommer. Jojakims lik kastes utenfor porten (2 Kong 24,1-12; Jer 22,19) 1. Diesen Namen gab der Pharao Neko Eljakim, dem Sohn Josias, des Königs von Juda, welchen er anstelle seines Bruders Joakas zum König machte. Jojakim regierte von 609 bis 598 v. Chr. (2. Kön 23,34-36). Zunächst war er Ägypten tributpflichtig; als dieses aber um 606 v. Chr. bei Karchemis durch Assyrien besiegt wurde, wurde er Babylon tributpflichtig. Als Nebukadnezar nach Jerusalem zog, band er Jojakim „mit ehernen Fesseln", um ihn nach Babylon wegzuführen. Offenbar änderte er dann aber seinen Plan, und ließ ihn als Vasall in Jerusalem zurück. Falls er ihn tatsächlich nach Babylon wegführte, erlaubte er ihm zurückzukehren (2. Chr 36,5-8; Dan 1,2). Als Jojakim sich nach drei Jahren gegen Nebukadnezar auflehnte, sandte Gott Scharen der Chaldäer, Syrer, Moabiter und Ammoniter, um Juda wegen seiner Bosheit zu vernichten (2. Kön 24,1-5). Obwohl Jojakim mehrfach gewarnt wurde, ärgerte er sich über diese Ermahnungen und tötete sogar den Propheten Urija. Im vierten Jahr seiner Regierung schrieb Jeremia die Prophezeiungen gegen Juda und Israel in ein Buch, aus welchem dann im Haus des Herrn vorgelesen wurde. Als Jojakim davon hörte, sandte er hin, um dieses Buch zu holen und es sich vorlesen zu lassen. Danach schnitt er es in Stücke und verbrannte es. Außerdem befahl er, Jeremia und Baruch, die Verfasser dieses Buches, gefangen zu nehmen. „Aber der Herr hatte sie verborgen" (Jer 10,26). Gott kündigte an, dass er Jojakim bestrafen wolle, und sprach: „Mit dem Begräbnis eines Esels wird er begraben werden; man wird ihn fortschleifen und wegwerfen weit weg von den Toren Jerusalems." (Jer 22,19) Über sein Ende wird nichts berichtet (Jer 22,18.24; 26,21-23; 36,8-32).

12 Profeten Daniel (606 f. Kr. – 536? f. Kr.)
Gud sørger for Israel i hedningenes tider Gud hjelper mot hedenske motstandere (Dan 1 – 6) Daniel tas til fange og utdannes i Babylon (Dan 1) Daniel tyder kongens drøm – statuen (Dan 2) Daniels venner reddes ut av ildovnen (Dan 3) Daniel tyder kongens drøm – treet (Dan 4) Daniel tyder skriften på veggen (Dan 5) Daniel reddes ut av løvehulen (Dan 6) Guds åpenbaringer om de hedenske motstanderne (Dan 7 – 12) Synet om de fire dyrene (Dan 7) Synet om væren og geitebukken (Dan 8) Synet om de sytti ukene (Dan 9) Synet om Israels fiender og den siste kampen (Dan 10 – 12)

13 Jesaja Jeremia Esekiel Daniel
„Herren er frelse“ „Herren utnevner (kaller)“ eller „Herren oppreiser“ „Gud styrker“ „Gud er dommer“ Kongelig familie Prest I Jerusalem I Babylon Mika; Hosea Nahum?; Habakuk; Esekiel; Daniel Jeremia; Daniel Jeremia; Esekiel 740 – 681 f. Kr. 627 – 560 f. Kr. 593 – 571 f. Kr. 606 – 536 f. Kr. > 60 års aktivitet > 50 års aktivitet > 20 års aktivitet > 70 års aktivitet Herrens frelse Herrens dom Herrens herlighet Herrens kongedømme (Herrens regjering)

14 597 f.Kr. Jojakin, Jojakims sønn overtar tronen
Jojakin er den siste konge som innsettes av folket. Etterfølgeren Sidkia utnevnes av Nebukadnesar. Jojakin er 18 år gammel (2 Krøn 36,9ff.; 2Kong 28,8ff.) Han gjør onde gjerninger Han dør barnløs (Jer 22,24ff.) Etter tre måneder overgir han seg til Nebukadnesar Sammen med Jerusalems ledende borgere blir han borført til Babylon Busi, Esekiels far, er blant de bortøfrte. (Esek 1,3) Andre bortføring

15 597 f. Kr. Mattanja blir konge. Kong Nebukadnesar
597 f.Kr. Mattanja blir konge. Kong Nebukadnesar kaller ham Sidkia (2 Krøn 36,11ff.) Sidkia regierer 11 år Også Sidkia gjør det Herren har mishag i Det samme gjør også prestene og hele folket (2 Krøn 36,11ff) 586 f. Kr. Sidkia gjør opprør mot Nebukadnesar Nebukadnesar kommer igjen til Juda Nebukadnesar ødelegger Jerusalem og tempelet Det resterende lederskiktet bortføres til Babylon Tredje bortføring

16 De fire bortføringene - Oversikt
605 f. Kr. Første bortføring – Daniel Kongelig slekt Tempelskatter 2 Krøn 36,5-8; Dan 1,1ff. 597 f. Kr. Andre bortføring – Esekiel Presteslekt 3023 personer 2 Krøn 36,9-16; Esek 1,1ff.; Jer 52,28 586 f. Kr. Tredje bortføring Jerusalem og tempelet ødelegges 832 personer 2 Krøn 36,17-21; Jer 52,29 582 f. Kr. Fjerde bortføring 745 personer Jer 52,30

17 Tidslinje – de store profetene
605 – Første bortføring- Daniel 597 – Andre bortføring - Esekiel 586 - Tredje bortføring 582 – Fjerde bortføring 400 f. Kr. 600 700 500 Babyl. fangenskap

18 Profeten Esekiel – hvem er han?
Bokens forfatter (Esek 1,3; 24,24) Prest, som Jeremia og Sakarja Navnet hans betyr „Gud styrker“; „Gud herder“ Vokser opp under Josias reformasjon Er helt sikkert påvirket av Jeremia Esekiel kjenner Daniel (Esek 14,14.20; 28,3) Han er gift (Esek 24,16.18) Han er ca 25 år gammel når han blir bortført til Babylon. (597 f. Kr.)

19 Profeten Esekiel – hvem er han?
Han bor i Tel-Abib, en by ved Kebar (Esek 1,1) Kebar-kanalen er kjent fra babylonske kilder Den går gjennom byen Nippur Nippur ligger ca. 75 km sør for Babylon 593 f. Kr. er Esekiel 30 år gammel, og Herrens herlighet blir åpenbart for ham (Esek 1,1ff.) Kona hans dør i forbindelse med beleiringen av Jerusalem (Esek 24,18) Profeterer utenfor det lovede land Budskapet hans går til hele Israel

20 Profeten Esekiel – hvem er han?
Hadde minst seks syner Formaner med minst 6 „Dramaprekener“ Han er selv et tegn for folket (24,24.27) Han tjener 22 år som profet Han har sitt eget hus (Esek 8,1) Blant de bortførte er han akseptert som profet (Esek 8,1; 11,25; 14,1; 20,1) Han forkynner dem Guds budskap De eldste spør Herren om råd gjennom Eskekiel

21 Hesekiel in babylonischer Gefangenschaft
Esekiel i Nippur

22 Det finnes ca 15 konkrete datoer som regnes fra bortføringsåret (sml
1,2 i 5. år, i 4. måned, 5. dag juni/juli 593 8,1 i 6. år, i 6. måned, 5. dag august/september 592 20,1 i 7. år, i 7. måned, 10. dag juli/august 591 24,1 i 9. år i 10. måned, 10. dag des/januar 589/588 26,1 i 11. år, i 01. måned, 01. dag mars/april 586 29,1 i 10. år, i 10. måned, 12. dag des/januar 588/587 29,17 i 27. år, i 1. måned, 1. dag mars/april 571 30,20 i 11. år, i 1. måned, 7. dag mars/april 587 31,1 i 11. år, i 3. måned, 1. dag mai/juni 587 32,1 i 12. år, i 12. måned, 1. dag februar/mars 585 32,17 i 12. år, i ? måned, 12. dag februar/mars 585 33,21 i 12. år, i 10. måned, 15. dag des/januar 586/585 40,1 i 25. år , i (1. måned ?), 10. dag mars/april 573

23 Esekiels budskap Esekiel er under eksilet en vokter og en formaner overfor det israelittiske folket: Han tyder Jerusalems fall og det babylonske fangenskap Han viser til folkets store synd Han forkynner oppbyggende ord for en kommende tid Han poengterer sitt budskap gjennom tegnhandlinger som gjør inntrykk. Han opplever selv gripende syn

24 TEMPELET I JERUSALEM STÅR ENDA TEMPELET I JERUSALEM ER ØDELAGT
FASE 1 FASE 2 1 - 32 TEMPELET I JERUSALEM STÅR ENDA TEMPELET I JERUSALEM ER ØDELAGT TEMPELET ØDELEGGES BUDSKAP: HÅP OM GJENREISNING BUDSKAP: DOMMEN KOMMER TEMPELET I JERUSALEM ØDELEGGES TEMPELET I JERUSALEM BYGGES OPP IGJEN 7 ÅR 15 ÅR 593 v.Chr. 588 v.Chr. 586 v.Chr. 571 v.Chr. ESEKIELS KALL BYENS BELEIRING TEMPELET ØDELEGGES SISTE BUDSKAP IV_10-2

25 Esekiels budskap Før Jerusalems ødeleggelse:
I Esekiels forkynnelse kan vi skille mellom to perioder: Før Jerusalems ødeleggelse: Advarsel mot fåfengt håp om snarlig tilbakereise - Etter at budskapet om Jerusalems ødeleggelse er ankommet Løfter og oppbyggende ord: Israel kommer til å reise seg igjen som nasjon: Den sanne Hyrden skal komme Guds Ånd vil bli utøst og Israel skal omvende seg

26 Dommen over Juda og Jerusalem 1 – 24
Inndeling Dommen over Juda og Jerusalem 1 – 24 Esekiel blir kalt 1,1-3,27 Esekiel profeterer mot Juda og Jerusalem 4,1-24,27 Fire tegn ,1-5,17 To budskap ,1-7,27 Styggedommer i Jerusalem. – Guds herlighet forlater hus og by 8,1-11,25 Dommen blir forutsagt (tegn, budskap og lignelser) 12,1-24,27 Dommen over nasjonene 25 – 32 Dommen over Ammon, Moab, Edom, filistrene 25,1-17 Dommen over Tyrus ,1-28,19 Dommen over Sidon ,20-26 Dommen over Egypt ,1-32,32

27 Israels velsignelser 33 – 48
Inndeling Israels velsignelser – 48 Nytt liv – 39 Den nye vokteren (Esekiel blir igjen utnevnt til vokter) 33,1-33 Den nye hyrden ,1-31 Israels fiender tilintetgjort ,1-15 Et nytt hjerte ,1-38 Et nytt liv ,1-28 Israels fiender tilintetgjort ,1-39,29 Den nye orden – 48 Nytt tempel ,1- 43,27 Ny gudstjeneste ,1-46,24 Ny oppdeling av landet ,1-48,35

28


Laste ned ppt "Esekiel Forhistorie (931 f. Kr. – 593 f. Kr.)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google