Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Esekiel Forhistorie (931 f. Kr. – 593 f. Kr.) Forskjellige bortføringer i fangenskap Hva vet vi om Esekiel? Esekiels budskap Bokens inndeling Kommentarer,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Esekiel Forhistorie (931 f. Kr. – 593 f. Kr.) Forskjellige bortføringer i fangenskap Hva vet vi om Esekiel? Esekiels budskap Bokens inndeling Kommentarer,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Esekiel Forhistorie (931 f. Kr. – 593 f. Kr.) Forskjellige bortføringer i fangenskap Hva vet vi om Esekiel? Esekiels budskap Bokens inndeling Kommentarer, oppgaver og tolkning av teksten 1

2 931 f. Kr. Divided Kingdom Rikets deling i nordriket (kalt Samaria og av og til Israel) og sørriket, (kalt Juda eller Efraim) Phoenicia Philistia Israel Ammon Moab Juda Jerusalem Dead Sea Galilee Jordan River NASA PHOTO © EBibleTeacher.com Divided Kingdom Edom Syria Samaria Mediterranean www.Studylight.org 2

3 De fire „store“ profetene:  Jesaja  Jeremia  Esekiel  Daniel Profetene kalles for „store“ pga. størrelsen på bøkene deres Ved siden av de store profetene finnes de tolv „små profetene“ 3

4 Tidslinje – de store profetene Jesaja 740 Jeremia 627 Esekiel 593 400 f. Kr. 600800700500 Daniel 605 4

5 Profeten Jesaja (740 – 681 f. Kr.) Gud er hellig og kommer til å dømme folkets synd gjennom en kommende nasjon Folkets synd er først og fremst at de setter sin lit til andre guder og allianser med andre nasjoner Folkets ytre historie –Kapittel 1 – 37 –Assyria –Illustreres i kapittel 36 + 37 Folkets indre, moralske historie –Kapittel 38 – 66 –Babylon –Illustreres i kapittel 38 + 39 5

6 722 f. Kr.Nordriket Israel ble ødelagt gjennom assyrernes angrep »Gud straffet nordriket for sin himmelropende ulydighet 640 f. Kr.Begynnelsen på Josias regjeringstid (2Krøn 34) 627 f. Kr.Jeremia blir kalt til profet 6

7 Profeten Jeremia (627 f. Kr. – 560? f. Kr.) Første domsord over opprørske Juda – på Josias tid (Jer 1 – 20) Andre domsord over opprørske ledere – Jojakim og Sidkia (Jer 21 – 39) Tredje domsord over den opprørske levningen av Juda etter Jerusalems fall (Jer 40 – 45) Fjerde domsord over Judas opprørske nabofolk (Jer 46 – 51) Femte domsord over den opprørske kongen og hans by (Jer 52) 7

8 623 f. Kr.Esekiel blir født 622 f. Kr.Skriftrullene blir funnet i tempelet. (2 Krøn 34,8ff.) 612 f. Kr.Ninive, det assyriske rikets hovedstad erobres av babylonierne 609 f. Kr.Sørrikets undergang begynner med den unge og gudfryktige kong Josias (640 – 609 f. Kr.) død i kampen om Meggido. (2 Krøn 35,20ff.) 8

9 609 f. Kr.Joakas (Josias sønn), også kallt Sjallum, arver tronen etter sin fars død »Han er 23 år gammel »Etter bare tre måneder blir han avsatt av egypterkongen Neko, og fengslet i Ribla »Etter dette blir han ført til Egypt og dør der (2 Krøn 36,1-4; 2 Kong 23,34) 9

10 609 f. Kr.Eljakim, Josias førstefødte, som av Neko kalles Jojakim, overtar Judas trone (2 Krøn 36,4-8) »Han er 25 år gammel »Han er skattepliktig til Egypt »Han regjerer i 11 år – til 598 f. Kr. 605 f. Kr.Slaget ved Karkemis – Egypt taper mot Babylon »Jeremia profeterte om Jerusalems fall »Jeremia skriver opp profetier mot Juda og Israel i en bok (Jer 36) »Nebukadnesar beleirer Jerusalem »Tempelet plyndres og redskapene føres bort (Dan 1,1-2). »Første bortføring 10

11 601 f. Kr.Kong Jojakim gjør opprør mot kongen av Babylon og søker beskyttelse av Egypt (2 Kong 24,1-5) 597 f. Kr.Jojakim dør sannsynligvis mens Jerusalem beleires av babyloniere, i tiden før Nebukanesar kommer. Jojakims lik kastes utenfor porten (2 Kong 24,1-12; Jer 22,19) 11

12 Profeten Daniel (606 f. Kr. – 536? f. Kr.) Gud sørger for Israel i hedningenes tider Gud hjelper mot hedenske motstandere (Dan 1 – 6) –Daniel tas til fange og utdannes i Babylon (Dan 1) –Daniel tyder kongens drøm – statuen (Dan 2) –Daniels venner reddes ut av ildovnen (Dan 3) –Daniel tyder kongens drøm – treet (Dan 4) –Daniel tyder skriften på veggen (Dan 5) –Daniel reddes ut av løvehulen (Dan 6) Guds åpenbaringer om de hedenske motstanderne (Dan 7 – 12) –Synet om de fire dyrene (Dan 7) –Synet om væren og geitebukken (Dan 8) –Synet om de sytti ukene (Dan 9) –Synet om Israels fiender og den siste kampen (Dan 10 – 12) 12

13 JesajaJeremiaEsekielDaniel „Herren er frelse“„Herren utnevner (kaller)“ eller „Herren oppreiser“ „Gud styrker“„Gud er dommer“ Kongelig familiePrest Kongelig familie I Jerusalem I Babylon Mika; HoseaNahum?; Habakuk; Esekiel; Daniel Jeremia; DanielJeremia; Esekiel 740 – 681 f. Kr.627 – 560 f. Kr.593 – 571 f. Kr.606 – 536 f. Kr. > 60 års aktivitet> 50 års aktivitet> 20 års aktivitet> 70 års aktivitet Herrens frelseHerrens domHerrens herlighetHerrens kongedømme (Herrens regjering) 13

14 597 f.Kr.Jojakin, Jojakims sønn overtar tronen »Jojakin er den siste konge som innsettes av folket. Etterfølgeren Sidkia utnevnes av Nebukadnesar. »Jojakin er 18 år gammel (2 Krøn 36,9ff.; 2Kong 28,8ff.) »Han gjør onde gjerninger »Han dør barnløs (Jer 22,24ff.) »Etter tre måneder overgir han seg til Nebukadnesar »Sammen med Jerusalems ledende borgere blir han borført til Babylon »Busi, Esekiels far, er blant de bortøfrte. (Esek 1,3) »Andre bortføring 14

15 597 f.Kr. Mattanja blir konge. Kong Nebukadnesar kaller ham Sidkia (2 Krøn 36,11ff.) »Sidkia regierer 11 år »Også Sidkia gjør det Herren har mishag i »Det samme gjør også prestene og hele folket (2 Krøn 36,11ff) 586 f. Kr.Sidkia gjør opprør mot Nebukadnesar »Nebukadnesar kommer igjen til Juda »Nebukadnesar ødelegger Jerusalem og tempelet »Det resterende lederskiktet bortføres til Babylon »Tredje bortføring 15

16 De fire bortføringene - Oversikt 605 f. Kr.Første bortføring – Daniel »Kongelig slekt »Tempelskatter »2 Krøn 36,5-8; Dan 1,1ff. 597 f. Kr.Andre bortføring – Esekiel »Presteslekt »3023 personer »2 Krøn 36,9-16; Esek 1,1ff.; Jer 52,28 586 f. Kr.Tredje bortføring »Jerusalem og tempelet ødelegges »832 personer »2 Krøn 36,17-21; Jer 52,29 582 f. Kr.Fjerde bortføring »745 personer »Jer 52,30 16

17 Tidslinje – de store profetene 597 – Andre bortføring - Esekiel 400 f. Kr. 600700500 605 – Første bortføring- Daniel Babyl. fangenskap 605 - 538 586 - Tredje bortføring 582 – Fjerde bortføring

18 Profeten Esekiel – hvem er han? Bokens forfatter (Esek 1,3; 24,24) Prest, som Jeremia og Sakarja Navnet hans betyr „Gud styrker“; „Gud herder“ Vokser opp under Josias reformasjon Er helt sikkert påvirket av Jeremia Esekiel kjenner Daniel (Esek 14,14.20; 28,3) Han er gift (Esek 24,16.18) Han er ca 25 år gammel når han blir bortført til Babylon. (597 f. Kr.) 18

19 Profeten Esekiel – hvem er han? Han bor i Tel-Abib, en by ved Kebar (Esek 1,1)  Kebar-kanalen er kjent fra babylonske kilder  Den går gjennom byen Nippur  Nippur ligger ca. 75 km sør for Babylon 593 f. Kr. er Esekiel 30 år gammel, og Herrens herlighet blir åpenbart for ham (Esek 1,1ff.) Kona hans dør i forbindelse med beleiringen av Jerusalem (Esek 24,18) Profeterer utenfor det lovede land Budskapet hans går til hele Israel 19

20 Profeten Esekiel – hvem er han? Hadde minst seks syner Formaner med minst 6 „Dramaprekener“ Han er selv et tegn for folket (24,24.27) Han tjener 22 år som profet Han har sitt eget hus (Esek 8,1) Blant de bortførte er han akseptert som profet (Esek 8,1; 11,25; 14,1; 20,1) Han forkynner dem Guds budskap De eldste spør Herren om råd gjennom Eskekiel 20

21 Hesekiel in babylonischer Gefangenschaft Esekiel i Nippur 21

22 Det finnes ca 15 konkrete datoer som regnes fra bortføringsåret (sml. 40,1) 1,2 i 5. år, i 4. måned, 5. dagjuni/juli 593 8,1 i 6. år, i 6. måned, 5. dagaugust/september 592 20,1 i 7. år, i 7. måned, 10. dagjuli/august 591 24,1i 9. år i 10. måned, 10. dagdes/januar 589/588 26,1i 11. år, i 01. måned, 01. dagmars/april 586 29,1 i 10. år, i 10. måned, 12. dagdes/januar 588/587 29,17 i 27. år, i 1. måned, 1. dagmars/april 571 30,20 i 11. år, i 1. måned, 7. dagmars/april 587 31,1 i 11. år, i 3. måned, 1. dagmai/juni 587 32,1 i 12. år, i 12. måned, 1. dagfebruar/mars 585 32,17 i 12. år, i ? måned, 12. dagfebruar/mars 585 33,21 i 12. år, i 10. måned, 15. dagdes/januar 586/585 40,1 i 25. år, i (1. måned ?), 10. dagmars/april 573 22

23 Esekiels budskap Esekiel er under eksilet en vokter og en formaner overfor det israelittiske folket: –Han tyder Jerusalems fall og det babylonske fangenskap –Han viser til folkets store synd –Han forkynner oppbyggende ord for en kommende tid –Han poengterer sitt budskap gjennom tegnhandlinger som gjør inntrykk. –Han opplever selv gripende syn 23

24 IV_10-2 TEMPELET I JERUSALEM STÅR ENDA 1 - 32 BUDSKAP: DOMMEN KOMMER TEMPELET I JERUSALEM ØDELEGGES 7 ÅR FASE 1 TEMPELET I JERUSALEM ER ØDELAGT 33 - 48 BUDSKAP: HÅP OM GJENREISNING TEMPELET I JERUSALEM BYGGES OPP IGJEN 15 ÅR FASE 2 593 v.Chr. ESEKIELS KALL 588 v.Chr. BYENS BELEIRING 586 v.Chr. TEMPELET ØDELEGGES 571 v.Chr. SISTE BUDSKAP TEMPELET ØDELEGGES 24

25 Esekiels budskap I Esekiels forkynnelse kan vi skille mellom to perioder: –Før Jerusalems ødeleggelse:  Advarsel mot fåfengt håp om snarlig tilbakereise - Etter at budskapet om Jerusalems ødeleggelse er ankommet  Løfter og oppbyggende ord: Israel kommer til å reise seg igjen som nasjon:  Den sanne Hyrden skal komme  Guds Ånd vil bli utøst og Israel skal omvende seg 25

26 Inndeling Dommen over Juda og Jerusalem1 – 24 o Esekiel blir kalt1,1-3,27 o Esekiel profeterer mot Juda og Jerusalem4,1-2 4,27  Fire tegn 4,1-5,17  To budskap6,1-7,27  Styggedommer i Jerusalem. – Guds herlighet forlater hus og by8,1-11,25  Dommen blir forutsagt (tegn, budskap og lignelser)12,1-24,27 Dommen over nasjonene25 – 32 o Dommen over Ammon, Moab, Edom, filistrene25,1-17 o Dommen over Tyrus26,1-28,19 o Dommen over Sidon28,20-26 o Dommen over Egypt29,1-32,32 26

27 Inndeling Israels velsignelser33 – 48 o Nytt liv33 – 39  Den nye vokteren (Esekiel blir igjen utnevnt til vokter)33,1-33  Den nye hyrden34,1-31  Israels fiender tilintetgjort35,1-15  Et nytt hjerte 36,1-38  Et nytt liv37,1-28  Israels fiender tilintetgjort38,1-39,29 o Den nye orden40 – 48 o Nytt tempel40,1- 43,27 o Ny gudstjeneste44,1-46,24 o Ny oppdeling av landet47,1-48,35 27

28


Laste ned ppt "Esekiel Forhistorie (931 f. Kr. – 593 f. Kr.) Forskjellige bortføringer i fangenskap Hva vet vi om Esekiel? Esekiels budskap Bokens inndeling Kommentarer,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google