Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eivind Rognsvåg Godt Håp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eivind Rognsvåg Godt Håp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Jakob 1 Sann tro praktisert Eivind Rognsvåg Godt Håp

2 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Bakgrunn Jakob Jesu bror ca år 40. Det var et av de første brev som er skrevet i NT. Det har en Jødisk sammenheng. V 1 refererer til de tolv stammer i eksil. 2:2 et uvanlig ord for forsamlingen er ”synagoge”. Dette understreker den jødiske konteksten. V 1 De som er spredt omkring – Spredt etter forfølgelsen som brøt ut i APG 8:1-3. Eivind Rognsvåg Godt Håp

3 Tema Tro på Gud og rett liv
Et veldig praktisk brev – men inneholder også dyp lære. Brevet gav problemer for Martin Luther,. ”Et brev av strå”. Det er helt tydelig at der er ingen motsigelser mellom Jakob og Paulus i for eksempel Romerbrevet. Nøkkel til forståelsen av brevet finner vi bla i 2:24 Dere ser at et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro. Kontrast med Rom 4:2 ”Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud.” Eivind Rognsvåg Godt Håp

4 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Oversikt Kap 1 1-12 Å bruke Guds ord i prøvelser (prøvelsenes ABC) Fanget (fristelsens ABC) 17-27 Sannhetens Ord og sanne gjerninger (Det kristne livets ABC) Eivind Rognsvåg Godt Håp

5 ”mange slags prøvelser”. v 2-4
Gud har ikke sendt prøvelsene. Men vi tror at Gud har kontrollen ”Kommer i ”fall into” Handler ikke om at vi personlig velger å synde. Andres synd Økonomiske problem Jobb Helse Her: fordrevet, hjemløse, flyktninger (presset situasjon) Kap 2:2-3 diskriminering/ mobbing/ å bli oversett Alle disse prøvelsene inneholder at ”troen blir prøvet”. Prøvelsene er ikke Gud har sendt. Men vi tror at Gud har kontrollen. ”Kommer i ”fall into” KJV Noe jeg ikke har planlagt. Det bare skjedde da jeg kom på jobb og lignende. Handler ikke om at vi personlig velger å synde. Det kan være du oppdager at din venn lyver om deg. Det kan være økonomiske problemer, du kan miste jobben, alvorlig sykdom i familien, du kan oppdage at din mann har vært utro… Det er ikke resultat av din synd, men det blir en prøvelse for deg. Mange slags prøvelser. Men se at de alle inneholder at ”troen blir prøvet”. I jakobs brev. De var fordrevet, hjemløse, flyktninger. De har opplevd tap ordet innebærer ”en presset situasjon”. Kap 2:2-3 diskriminering. ”Hei vil du være med meg til kaffi”. Mens en annen blir totalt oversett. Eivind Rognsvåg Godt Håp

6 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Sannheter du kjenner v 2 Akt det for bare glede – hva mener du Gud? NB!! Hebr 10:34 ”… Og dere fant dere med glede i at deres eiendeler ble røvet fra dere, for dere visste at dere hadde en bedre eiendom, som varer ved.” Du vet at Guds ord påvirker deg. Eksempler: Hvordan oppfatter du: ”Gud elsker deg.” Eivind Rognsvåg Godt Håp

7 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Sannheter du kjenner v 2 Å AKTE – et betydningsmettet ord. Å la deg påvirke av det du vet, også når prøvelsene kommer. De aktet/regnet det som en glede fordi de hadde kunnskap som gav dem trygghet ut over dette livets opp og ned turer. Glede – en erfaring av velvære fordi du vet at Gud har kontroll. Du kan stole på Ham. Eivind Rognsvåg Godt Håp

8 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Prøven på hva vi vet V 3 Test av TROEN (ikke av deg) Holder det mål det du vet er sant – Guds sannhet. Ikke, mengden av tro her, men innholdet i troen. Er det som Jesus gjorde nok for deg? Er løftene om det evige liv, ”en bedre eiendom”, nok til å hjelpe deg å holde hodet over vannet i prøvelser. Går jeg ned i mismot og fortvilelse eller kjenner jeg Gud slik at jeg trøster meg til Hans løfter. Eivind Rognsvåg Godt Håp

9 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Hva er det jeg vet? Er Gud fortsatt for meg? Rom 8:31-32 Er Jesus fortsatt min talsmann hos Faderen? 1 Joh 2:1 Og min soning? v2 Har jeg fortsatt fred ved Hans Sønns blod på korset? Kol 1:20 Har ikke Han satt meg fri ved Sin sannhet? Joh 8:32 Har situasjonen skilt meg fra Guds kjærlighet? Joh 3:16, Rom 8:38-39 Er Han fortsatt min underfulle Rådgiver? Jes. 9:6 Eivind Rognsvåg Godt Håp

10 Tålmodighet - å bli stående
Hupomone Du blir stående under press. Du har ikke for vane å rømme fra press og problemer. Er jeg slik? Vi kan være slik dersom vi blir påvirket rett av Guds ord. Grønlandsk problemløsning. Å vandre i Ånden er annerledes enn å rømme fra problemene. Eivind Rognsvåg Godt Håp

11 Tålmodighet - å bli stående *
Luk 8:15 For at det skal bli frukt – må det være hupomone – å vente. Frukt krever tid og tålmodighet. Rom 15:4-6 Tålmodighet i relasjoner mellom brødre. Må så tålmodets og trøstens Gud gi der å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde … Hebr 12:1 hvis du vil være en ”finisher” så kreves det tålmodighet. Jesu hupomone korset og han kunne si: det er fullendt. Eivind Rognsvåg Godt Håp

12 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Paraplyen. V 4 Paraplyen kan holde meg tørr når det regner. Jeg tror det om den. Det setter jeg min lit til. Hvordan påvirker det min handling når det begynner å regne? ”Hvorfor må det regne nå?” Eller kan jeg stole på at paraplyen gjør det den skal så jeg kan gå normalt under den når det regner. Jeg behøver ikke å løpe. Livet mitt blir forandret fordi jeg tror at denne paraplyen kan holde meg tørr, og jeg setter denne troen på prøve ved å gå gjennom regnet med den. New Living Bible “So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be strong in character and ready for anything.” Eivind Rognsvåg Godt Håp

13 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Behovet for Visdom V 5-8 Hva slags Gud ber du til Ordspr. 9:10 ”Å frykte Herren er begynnelsen på visdom, og å kjenne den Hellige er forstand.” Hvordan ber vi v 6-7 ”Be i tro” – å være overbevist om at det Guds visdom vi trenger. Ikke ”Gud velsign min plan eller løsning.” Åndelige surfere får ikke det de trenger, fordi de ikke vil ha Guds visdom. Hvis du er troløs på denne måten må du ikke regne med å få Guds visdom. (Visdom er det som er støttet av Guds ord og av fellesskapet av venner som vandrer med Herren.) Eivind Rognsvåg Godt Håp

14 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Behovet for visdom V5-8 Hva slags Gud ber du til Ordspr. 9:10 ”Å frykte Herren er begynnelsen på visdom, og å kjenne den Hellige er forstand.” Hvordan ber vi v 6-7 ”Be i tro” – å være overbevist om at det Guds visdom vi trenger. Ikke ”Gud velsign min plan eller løsning.” Åndelige surfere får ikke det de trenger, fordi de ikke vil ha Guds visdom. Hvis du er troløs på denne måten må du ikke regne med å få Guds visdom. (Visdom er det som er støttet av Guds ord og av fellesskapet av venner som vandrer med Herren.) Eivind Rognsvåg Godt Håp

15 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Behovet for visdom v 5-8 V 8 Ikke tvesinnet betyr ”tosjelet” å gå i to retninger på en gang. Som Peter da han gikk på vannet. Han ville til Jesus, men båten så plutselig ut som redningen. Resultatet ble at han sank, men Gud grep inn i hans liv igjen. Velg å stole på Gud. Eivind Rognsvåg Godt Håp

16 Å oppdage sanne verdier. 9-12
Når du ikke har rikelig…v9 Er du i en situasjon der du ser at du trenger Gud. Den rike på sine veier v 10-11 Å se rikdommen i forhold til det som virkelig er verdifullt. Salig/lykkelig – holder ut.v12 Når kampen er overstått, fristelsen kommer igjen, men seieren er vunnet. Jeg vet at Guds løfte holder. Å elske Gud v 12 (åndens frukt er kjærlighet…) Den høyeste verdi er i dette; Gud elsker meg, og jeg elsker Ham igjen 1 Joh 4:10 ”I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.” Når du kommer i disse vanskelige situasjonene har du mulighet for å oppdage hva som er sanne verdier. Eivind Rognsvåg Godt Håp

17 Eivind Rognsvåg Godt Håp 16.11.08
Fristelsens ABC v13-16 v 13 Gud frister ingen til å gjøre ondt V 14 Vi blir trukket av vår egne syndige natur Gal 5:19-21 og Matt 15:19 Alle kristne blir fristet Hebr 4:14-15; 1 Kor 10:13; Rom 6:12-14 les så Jak 1:13-16 V 14 Det endelige resultatet er død 1 Peter 2:24-25 Eivind Rognsvåg Godt Håp

18 Det Gud gir er godt og til oppbyggelse
16-17 Bare det som er godt kommer fra en god Gud Hva forventer du deg som resultat av å velge Guds vei fremfor syndens vei? All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Utelukker at synden gir gode gaver (den gir død) God – nyttig til vekst fullkommen – (passer situasjonen) Eivind Rognsvåg Godt Håp

19 Det Gud gir er godt og til oppbyggelse
16-17 Bare det som er godt kommer fra en perfekt Gud Hva forventer du deg som resultat av å følge Gud fremfor synden All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Det Gud gir pga tro og valg – ikke pga gjerninger Eivind Rognsvåg Godt Håp

20 Det Gud gir er godt og til oppbyggelse
16-17 Bare det som er godt kommer fra en perfekt Gud Hva forventer du deg som resultat av å følge Gud fremfor synden All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Den fullkomne uforfalskede Far. Han er ikke lunefull på noen måte. Eivind Rognsvåg Godt Håp

21 Det Gud gir er godt og til oppbyggelse
18 På grunn av sin godhet frelste Han oss Førstegrøden De kristne Jakob skrev til var førstegrøden av Guds menighet – som de førstefødte (overført til Levittene) i Israel skulle de ha en spesiell tjeneste for Herren blant sine brødre. Vi er en del av resten av høsten og har samme oppgave. Eivind Rognsvåg Godt Håp

22 Sannhetens Ord og sanne gjerninger (Det kristne livets ABC)
19-20 Med Guds ord som rådgiver om rett og galt 19-20 Vårt sinne gir ikke Gud ære 21 La Guds ord få lede dere Hebr 8:10 Skrevet til frelste – handler om vandringen. Guds Ord kan frelse deres sjeler Eivind Rognsvåg Godt Håp

23 Sannhetens Ord og sanne gjerninger (Det kristne livets ABC)
22-25 Frihetens fullkomne lov Ser på (looks carefully) sitt ansikt Du studerer ditt ansikt – må vist barberes, håret må fikses litt på … forventer handling, damene vil fikse rynker og sminke seg (because you are worth it ) Ser inn i (looks carefully) frihetens fullkomne lov Ordet er som et speil – (kjenne Gud) men her kjenner du deg selv fra Guds beskrivelse? Det krever handling 25 Frihetens fullkomne lov er vår lov Rom 8:1-4, 8:15, Gal 3:10-14 Eivind Rognsvåg Godt Håp

24 Hvordan skal kristne leve?
25 Rom 8:1-4 Vi må legge oss på sinne det som Gud sier 26-27 Det må vise i livene våre at vi er kristne 1 Joh 3:16-19, Joh 1:9 Eivind Rognsvåg Godt Håp


Laste ned ppt "Eivind Rognsvåg Godt Håp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google