Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hebreerbrevet kapittel 5

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hebreerbrevet kapittel 5"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hebreerbrevet kapittel 5
- han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis Svein Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

2 Hebreerbrevet - Godt Håp
Brevets kontraster Skyggene (bildene) og det virkelige Det gode og det bedre Det første og det siste Det gamle og det nye Det skrøpelige og det fullkomne Det forgjengelige og det evige Det synlige og det usynlige Det jordiske og det himmelske Det store og det større Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

3 Presentasjonen av Jesus
Vi er vitne til en veldig presentasjon av VÅR FRELSER som: Guds sønn (kap. 1) Frelsens høvding eller kaptein (kap. 2) Apostel (kap. 3) Yppersteprest (kap. 4-10)! Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

4 Hebreerbrevet - Godt Håp
Brevets mål for oss! “MED BLIKKET FESTET PÅ JESUS”! Hebr. 12:2 Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

5 Hebreerbrevet - Godt Håp
KAPITTEL 5 Kontekst Ypperstepresten, v. 1-10 Ypperstepresten Arons kvalifikasjoner Ypperstepresten etter Meliksedeks vis Sløve til å høre, v Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

6 Hebreerbrevet - Godt Håp
1. KONTEKST Brevets store hovedtema starter i kap. 4:14: «Da vi nå har så stor en yppersteprest,-» Ypperstepresten presenteres i kap 5:1-10 En parantes innføres i kap 5: hele kap 6 Adressert ikke minst til jødekristne Faren ved å vende tilbake til jødedommens barnelærdom om Kristus Det er helt avgjørende å erkjenne at Kristus nå er vår yppersteprest Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

7 Hebreerbrevet - Godt Håp
1. KONTEKST Konklusjonen i dette: Hebr. 6:19-20: Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget,der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis. Ypperstepresten presenteres videre fra kap. 7:1 Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

8 Hebreerbrevet - Godt Håp
1 For enhver yppersteprest blir uttatt blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære fram gaver og offer for synder. 2 Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, 3 og derfor må frambære syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv. 4 Og ingen tiltar seg selv denne ære, men han blir kalt av Gud, likesom Aron. Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

9 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Hva karakteriserer en yppersteprest? Uttatt blant mennesker Innsatt for mennesker til tjeneste for Gud Bærer fram gaver og offer for synder Underlagt skrøpelighet Gr. «skrøpelighet omringer ham» Må også frambære syndoffer for seg selv Kalt av Gud «- likesom Aron» (navnet nevnes 3 g. i Hebreerbrevet) Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

10 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Hvordan var det levittiske prestedømmet? Kall og innsettelse: 2. Mos. 28:1-2 Årlig tjeneste: 3. Mos. 16: Den store Soningsdagen Soning for seg og sitt hus OG for folket Daglig tjeneste: Hebr. 10:11 (7:27) Prinsipp: Gud vil KUN ha med en mann å gjøre! → Slik er det også med frelsen Men prestedømmet var skrøpelig: 2. Mos. 32:3-4 Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

11 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Hebreerbrevets konklusjon vedrørende det levittiske prestedømmet: «Dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømmet – som folket jo var lovbundet til – hvorfor var det da behov for at det skulle framstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis?» Hebr. 7:11 Hensikten med innledningen i kap 5 er nettopp å få fram kontrasten til en annen prest! Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

12 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Vi møter denne prest første gang i Bibelen allerede i 1. Mosebok Abraham møtte en annen type prest enn Aron Århundrer før ypperstepresten Arons tid! 1. Mos. 14:18 «Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud.» En prest som kom ut med brød og vin! Og som velsignet Abraham Mer om dette i Hebr. 7 Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

13 Hebreerbrevet - Godt Håp
5 Slik gav heller ikke Kristus seg selv den ære å bli yppersteprest, men han som sa til ham: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag. 6 Likeså sier han også på et annet sted: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. 7 Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. 8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. 9 Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham, 10 og han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis. Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

14 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Kristus er nå innsatt som prest og konge etter Melkisedeks vis Understrekes med sitater fra Salme 2 og Salme «Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham», v. 9 Ampl.Bible. “opphav” = “forfatter og kilde til” “- og han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis”, v. 10 gr. “kalt” = “ønsket velkommen som, hilset som” Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

15 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten v.10 – Amplified Bible: «Being designated and recognized and saluted by God as High Priest after the order [with the rank] of Melchizedek.».» Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

16 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Hva betyr det at Kristus er innsatt som prest og konge etter Melkisedeks vis? Han gikk som yppersteprest: «- med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.» Hebr. 9:11 Han kom som yppersteprest ut igjen med velsignelse: «Jeg er livets brød», Joh. 6:35 (mat) «Jeg er det sanne vintre», Joh. 15:1 (glede) Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

17 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Hva betyr det at Kristus er innsatt som prest og konge etter Melkisedeks vis? Han lever som yppersteprest for oss i dag: «Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.» Heb 9:24 «Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste», Hebr. 8:6 Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

18 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Hvordan er denne yppersteprest i dag? «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» Hebr. 4:15-16 Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

19 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Melkisedek og Kristus: Konge og prest, Sak. 6:12-13 Navnet betyr «rettferdighetens konge», Jes. 11:5 Han var konge i “Salem” = hebr. “fred”, Jes. 11:9 Hans dager er uten begynnelse, Joh. 1:1 Hans dager er uten ende, Hebr. 7:23-25 Utpekt som prest av den høyeste Gud, Sal. 110:4 Ulik Aron når det gjelder utvelgelse og tjenestetid! Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

20 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten La oss se litt på vers 7-8, som mange har hatt vansker med: «Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led.» Spørsmålet som er blitt stilt: “Ville den Herre Jesus helst slippe å dø for våre synder?» Svar: NEI! Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

21 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Vi kjenner til 3 tilfeller der Jesus gråt: Da Lasarus var død, Joh. 11:35 Over Jerusalem, Luk. 19:41 Getsemane, Hebr. 5:7 «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og bad enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden.» Luk 22:42-44 Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

22 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Når Jesus er i Getsemane - «portalen til Golgata» - er det kun en ting den «lydige Guds Sønn» er opptatt av: “Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.» Joh 12:27 Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

23 Hebreerbrevet - Godt Håp
2. Ypperstepresten Hvordan kunne han da bli bønnhørt for sin gudsfrykt? Svaret ligger i hans fullendelse «Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.” Hebr. 2:10 (13:20) Han ble frelst fra døden i sin oppstandelse!Ampl.bible: «fra» = «utav» Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

24 Hebreerbrevet - Godt Håp
11 Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å utlegge, fordi dere er blitt sløve til å høre. 12 For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. 13 For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. 14 Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

25 Hebreerbrevet - Godt Håp
3. Sløve til å høre! Nøkkelen til å forstå hva som ligger i: Sløve til å høre De første grunnleggende ting Melk, ikke fast føde Ukyndig i rettferds ord.... Barnelærdommen om Kristus (kap. 6) Finner du introduksjonen til v. 11: «Om dette (ypperstepresten) har vi mye å si.... Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

26 Hebreerbrevet - Godt Håp
3. Sløve til å høre Hva er barnelærdommen? Hebr. 6.1 Vi bruker dette ordet mye i dagligtalen Hva var barnelærdommen for en frelst jøde? “Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er: er kjent av Gud, – hvordan kan dere da igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den?» Gal 4:9 Jøden måtte forlate skyggene for det virkelige! ...og den delvise for den fulle åpenbaring! Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

27 Hebreerbrevet - Godt Håp
3. Sløve til å høre Vi ser «problemet» flere ganger i Ap.gj.: Mange kristne jøder skulle vært modne De skulle vært i stand til å lære andre MEN: De vendte stadig tilbake til «melken»! Peter må veilede de jødekristne – Kap. 11 Paulus måtte ta samme kamp i Jerusalem – Kap. 15 Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

28 Hebreerbrevet - Godt Håp
3. Sløve til å høre «For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse.» Heb 10:1 Oppsummert: Loven -> MELKEN -> Barnelærdommen De goder som skulle komme -> FAST FØDE «- la oss holde fast ved bekjennelsen»! Hebr. 4:14 Svein Hebreerbrevet - Godt Håp

29 Hebreerbrevet - Godt Håp
OPPSUMMERING Aron som yppersteprest er et forbilde på Kristus, men Arons prestedømme var skrøpelig Kristus er yppersteprest etter Melkisedeks vis og hans prestedømme er fullkomment Sannheten om Kristus som yppersteprest er fast føde! «Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste», Hebr. 8:6 Svein Hebreerbrevet - Godt Håp


Laste ned ppt "Hebreerbrevet kapittel 5"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google