Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Jakob 5. Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Bakgrunn Kap 3 og 4 tar for seg hele gruppens problemer og gir løsningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Jakob 5. Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Bakgrunn Kap 3 og 4 tar for seg hele gruppens problemer og gir løsningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Jakob 5

2 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Bakgrunn Kap 3 og 4 tar for seg hele gruppens problemer og gir løsningen for fellesskapet. Dine vennskap har konsekvenser Vær Gud undergitt! Det gir seier over djevelen Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere

3 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Tema Jakob 5 Fortsatt konflikt løsning, men nå for den enkelte –Når du blir undertrykket/eller selv undertrykker –Tålmodighet –Personlig og individuell utfrielse

4 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Undertrykkelse/utnyttelse V 1-6 dere rike … –Mange har utnyttet andre troende til sin fordel – og det skjer fortsatt.

5 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Tålmodighet 7-12 Tålmodighet med hensyn til mennesker –Hupomone i kap 1 på grunn av omstendigheter. –Her makrothumeo. Brukt mest i forbindelse med tålmodighet overfor andre mennesker. –V 7 På grunn av Guds løfte – til Han griper inn. –V 10-11 Eksempler –V 12 Faren for å pynte på situasjonen/ryktet for å oppnå noe. Det går ut over deres tjeneste og frimodighet. (Ikke evige dom.) Kan til og med være når menneskene rundt deg forstår sannheten.

6 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Personlig individuell gjenopprettelse Fem omstendigheter –v 13 lider noen ondt –v 13 er noen glad til sinns –v 14 er noen syk –v 16 bekjenn deres synder for hverandre –v 19 har noen faret vill fra sannheten - avsporet

7 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Lider noen blant dere ondt? Lider noen blant dere ondt? La ham be! –… one of you … Let him … KJV Kakobufeo – lide ondt. 4 g i NT –Profetene v 10 pga gode gjerninger –2 Tim 2:3 Soldaten som følger ordre –Hva gjør du: Be! Fordi bønn er tro i virksomhet. Og fordi Gud svarer bønn. Bønn er å holde seg nær til Herren 4:9 og ydmyk for Ham 4:10 –Hvordan forholder du deg?

8 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen av dere glad til sinns? Er noen av dere glad til sinns? La ham lovsynge! –Ufumeo – ved godt mot. –Ting var vanskelig – men Gud har gitt deg en oppmuntring. –Paulus i Apg 27 Ikke et hår på ditt hode … –Hva gjør du: La ham lovsynge! Bokstavlig: La han salme. Syng salmene. Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noe… –Hvem vender du deg først til?

9 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? V 14-15 Er noen blant dere syk? –Vanskelig, kan ikke være dogmatisk –Astenos – mangel på styrke. –Rom 4:19 Abraham ble ikke svak i troen. –Rom 6:19 ”på grunn av deres kjødelige svakhet” –Dette viser at sammenhengen må fortelle oss hva slags svakhet vi snakker om.

10 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? La ham kalle de eldste i menigheten –Eklesia ikke synagoe som i kap 2 Hvem? Den som mangler styrke (astenos). Hvor er han? Kanskje hjemme, sykehus eller i møtet…

11 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? Hvem snakker vi om? Tre syn: En med et fysisk problem –Hva så med løftet i disse versene? Fysisk problem men relatert til menighetstukt 1 Kor 5 –Forklarer hvorfor de eldste er brakt inn i bildet. Åndelig nedkjørt/utbrent pga synd eller konflikt

12 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? V 15 Og troens bønn skal hjelpe den syke. Kamno. Kun brukt en gang før i NT. –Hebr 12:3 ”så dere ikke skal gå trett i deres sjeler.” –En følelse av oppgitt, utbrent, miste motet Er det tro – så er det veldig gjenkjennelig – kan ikke fortsette. Åndelig utbrent. Er han fysisk syk – så er det også en forståelig situasjon. Utrykkene beskriver da en alvorlig, langvarig sykdom om det er det det er snakk om.

13 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? La ham kalle på de eldste … og la dem be – hvem skal be og salve ham med olje. –Hvem skal be og salve? Hvor i skriften har menighetens eldste andre muligheter i forhold til sykdom enn andre troende? 1 Kor 5 menighetstukt. –På grunn av b.l.a. dette er tanken om menighetstukt tatt med her. Å ”be” aorist – en gang –Har dette noen betydning?

14 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? Konsekvensen: v 15 Og troens bønn (løfte) skal hjelpe den syke, –Sozo – frelse, redde den kamno – utslitte/syke og Herren skal reise ham opp, –Ikke en helbredelsespredikant, ikke noen andre heller… og Herren skal reise ham opp –Er dette en blankosjekk som sier at dersom vi følger oppskriften så blir vi frisk?

15 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. –Hva har synder med saken å gjøre? –Dersom det har med brutt felleskap/menighetstukt å gjøre forstår jeg det. –Står i perfekt form; synd som har blitt utført og som fortsatt blir utført. –Nå vil han ut av det og bringer det derfor fram for Herren og menighetens eldste, for tilgivelse og oppreisning. Aorist – Kristus døde – en gang men han er ikke lenger død Perfekt – Kristus stod opp – en gang og er fortsatt oppstanden.

16 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? Åndelig svakhet: kamno v 15 –kan ikke fortsette slik… – Han kaller på de eldste og de salver ham og styrker ham i Troen; Herren har tatt alle dine synder på seg. Se her står det, du er trygg i Kristus. Kristus tok seg av dette!” Og nå gir han sin tilslutning til dette, hans synd, vantro blir anerkjent av ham, og han er tilgitt. –Har vi opplevd at Herren har gjort syke frisk i denne type situasjon? –Har vi opplevd at det ikke har skjedd? Hvorfor? –Vi må kunne svare på dette dersom vi sier at det bare er en som er syk fysisk.

17 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? Konsensus fra lederskapet –Føl deg fri til å kalle til deg de du ser som menighetens eldste om du ønsker forbønn for sykdom. –Om du er ute av forsamlingen/fellesskapet pga konflikter, eller egne problemer som gjør at du holder deg vekke, så er dette en vei tilbake.

18 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 v 16 Bekjenn deres synder til hverandre –Hvorfor en og en… Sammenhengen virker til å gi denne situasjonen. Vi snakker om å ta oss av synder. –Eksempel: Jeg har syndet mot Svein Se Matt 5:23-24 bringer din gave til alteret og der husker at din bror har noe mot deg … Mitt ansvar: søke å gjenoppretting av forholdet. Forstår vi dette i det hele tatt? –Eksempel: Jeg opplever at Svein har syndet mot meg. Matt 18:15 hvis din bror har gjort noe mot deg … Mitt ansvar: søke gjenopprettelse ved å dele det i kjærlighet med ham, alene!

19 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 v 16 bekjenn deres synder til hverandre En annen situasjon enn da de eldste blir kalt til den syke/svake. –Hvis derfor skal være i teksten så ser jeg det slik; dersom dere vil unngå kamno situasjonen i v 14-15, så må vi gjøre det som står i v 16-17 –Dersom vi ikke bryr oss om v 16 – 17 her blir det helt sikkert svakhet og utmattelse åndelig iblant oss.

20 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Personlig individuell gjenopprettelse Bekjenn deres synder: exomologeomai ex-ut omo-det samme, logeomai-si/tale. Å si det samme – å være enig med i det åpne. –Å åpent bekjenne/si fram hva jeg har gjort mot min venn, eller hva jeg opplever han har gjort mot meg. Med klart mål at vi kan ikke leve med uoppgjort synd mellom oss. –Hvordan reagerer du? Ja men du …! –Kanskje hun ikke mente det, men det såret deg. Gi det tid. –Men det kan være mer alvorlig. –Hevntanker? Ta deg først av ditt eget hjerte fremfor Herren. Det er en umulig holdning å komme til en bror eller søster med.

21 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Personlig individuell gjenopprettelse Be – for hverandre. Den ene for den andre – så dere kan bli helbredet. Ord kan ødelegge – så anerkjenn det. Ord kan ta deg ut av tjenesten for en lang tid. Så dere kan bli helbredet – ordet her er normalt brukt for fysisk helbredelse. Dette kan beskrive en psykosomatisk tilstand pga det som har skjedd mellom de to involvert. Har du opplevd det? Jeg har.

22 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Personlig individuell gjenopprettelse Rettferdig menneske Praktisk rettferdigheten.. Eksempel som passer situasjonen: Elias 1 Kong 17 –3 Mos 26:3-4 Gud hadde indidkert at han ville holde tilbake regnet. –Elias bønn var påvirket av Guds åpenbarte ord. –Herre vi ber om helbredelse: der er dype sår her i våre liv, pga synd, og du må helbrede. Vi kan ikke, men du kan. –Da folket erkjente at Gud var Herren, da kunne Gud sende regnet igjen. Og Elias bad som respons på det. Konklusjon: Bønn etter Guds åpenbarte vilje virker

23 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Personlig individuell gjenopprettelse v 19-20 er noen har faret vill fra sannheten - avsporet –Vær hurtig og gjør det privat. Noen av dere – ikke om å bli født på ny. Fører ham tilbake NIV. Frelser/redder en sjel fra døden; Fanatos – også fysisk død i Ananias og Safiras situasjon. Men ennå mer relevant – redde dem fra et liv ute av felleskap med Gud. Skjuler en mengde synder – 1.Å hindre ham i å fortsetter i synd og blir verre og verre. 2.Å hjelpe ham ut av synden uten å gjøre det offentlig kjent –Oppgjør med Gud og de som måtte være innblandet.

24 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09

25 Stopp Tre slides som passer inn ved v 15 om salving og olje

26 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? ”Salve” to ord i skriften –Chrio åndelig betydning – som vi får Kristus fra Luk 4:18a, Jesus leser: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Apg 10:38.. Og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd … 2 Kor 1:21 Han … som har salvet oss, det er Gud.

27 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? Aleifo praktisk bruk som medisin etc Mrk 6:13 og salvet mange syke med olje og gjorde dem friske. Annen praktiske bruk –Mat 6:Når dere faster skal dere salve hodet med olje og vaske ansiktet; –En død: Mrk 16:1 Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. –Velsignelse, fellesskap: Luk 7:38 Da begynte hun å væte føttene hans med tårene, og hun tørket dem med håret sitt, kysset dem og salvet dem med salven. Luk 7:46, Joh 11:2, Joh 12:3

28 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Er noen blant dere syk? Bruk av olje … –Samaritaneren helte olje på ham som var slått Luk 10:34 v 15 troens bønn euche yoo-khay'. Ikke pros-yoo’-khom- ahee det vanlige ordet for bønn som er brukt i v 14 –Brukt bare 3 ganger i NT: –Apg 18:18, ”Paulus … i Kenkreæ klippet han håret for han hadde et løfte på seg. –21:23 … vi har fire menn her som har et løfte på seg. Hva har et løfte med saken å gjøre?


Laste ned ppt "Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Jakob 5. Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09 Bakgrunn Kap 3 og 4 tar for seg hele gruppens problemer og gir løsningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google