Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eivind Rognsvåg Godt Håp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eivind Rognsvåg Godt Håp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Jakob 5 Eivind Rognsvåg Godt Håp

2 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Bakgrunn Kap 3 og 4 tar for seg hele gruppens problemer og gir løsningen for fellesskapet. Dine vennskap har konsekvenser Vær Gud undergitt! Det gir seier over djevelen Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere Eivind Rognsvåg Godt Håp

3 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Tema Jakob 5 Fortsatt konflikt løsning, men nå for den enkelte Når du blir undertrykket/eller selv undertrykker Tålmodighet Personlig og individuell utfrielse Eivind Rognsvåg Godt Håp

4 Undertrykkelse/utnyttelse
V 1-6 dere rike … Mange har utnyttet andre troende til sin fordel – og det skjer fortsatt. Eivind Rognsvåg Godt Håp

5 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Tålmodighet 7-12 Tålmodighet med hensyn til mennesker Hupomone i kap 1 på grunn av omstendigheter. Her makrothumeo. Brukt mest i forbindelse med tålmodighet overfor andre mennesker. V 7 På grunn av Guds løfte – til Han griper inn. V Eksempler V 12 Faren for å pynte på situasjonen/ryktet for å oppnå noe. Det går ut over deres tjeneste og frimodighet. (Ikke evige dom.) Kan til og med være når menneskene rundt deg forstår sannheten. Eivind Rognsvåg Godt Håp

6 Personlig individuell gjenopprettelse
Fem omstendigheter v 13 lider noen ondt v 13 er noen glad til sinns v 14 er noen syk v 16 bekjenn deres synder for hverandre v 19 har noen faret vill fra sannheten - avsporet Eivind Rognsvåg Godt Håp

7 Lider noen blant dere ondt?
Lider noen blant dere ondt? La ham be! … one of you … Let him … KJV Kakobufeo – lide ondt. 4 g i NT Profetene v 10 pga gode gjerninger 2 Tim 2:3 Soldaten som følger ordre Hva gjør du: Be! Fordi bønn er tro i virksomhet. Og fordi Gud svarer bønn. Bønn er å holde seg nær til Herren 4:9 og ydmyk for Ham 4:10 Hvordan forholder du deg? Kakobufeo Kun brukt 4 g i NT. Subst. Brukt tidligere i kap 5:10 Profetene som led som et resultat av å gjøre det som var rett, det du vet du må gjøre. 2 Tim 2:3 Soldaten som følger ordre og lider pga at han følger ordre. Ikke fordi han gjør noe galt, men fordi du kjenner på Herrens vanry ved å gjøre det Han vil. Hva gjør du: Be! Fordi det er tro i virksomhet. Legg ditt liv i Hans hender, han vil hjelpe deg gjennom, og kanskje lede deg ut av situasjonen. Dette er Guds vilje. Slik vil du kunne oppnå å stå gjennom situasjonen. Eivind Rognsvåg Godt Håp

8 Er noen av dere glad til sinns?
Er noen av dere glad til sinns? La ham lovsynge! Ufumeo – ved godt mot. Ting var vanskelig – men Gud har gitt deg en oppmuntring. Paulus i Apg 27 Ikke et hår på ditt hode … Hva gjør du: La ham lovsynge! Bokstavlig: La han salme. Syng salmene. Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noe… Hvem vender du deg først til? Ufumeo – ved godt mot. Noe har skjedd som oppmuntrer deg i din situasjon. Apg 27 da Paulus var i skipet i stormen. Gud åpenbarte for Paulus at han ikke skulle miste et hår på hodet på den turen! Dette skal gå godt! Hva gjør du: La ham lovsynge! Bokstavlig: La han salme. Syng salmene. Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noe… Eivind Rognsvåg Godt Håp

9 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? V Er noen blant dere syk? Vanskelig, kan ikke være dogmatisk Astenos – mangel på styrke. Rom 4:19 Abraham ble ikke svak i troen. Rom 6:19 ”på grunn av deres kjødelige svakhet” Dette viser at sammenhengen må fortelle oss hva slags svakhet vi snakker om. Astenos – mangel på styrke. Brukt om manglende tro Rom 4:19 Abraham ble ikke svak i troen. Brukt om mangel på fysisk styrke. 6:19 på grunn av deres kjødelige svakhet. Dette viser at sammenhengen må fortelle oss om det her handler om svak tro, eller svak helse. Eivind Rognsvåg Godt Håp

10 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? La ham kalle de eldste i menigheten Eklesia ikke synagoe som i kap 2 Hvem? Den som mangler styrke (astenos). Hvor er han? Kanskje hjemme, sykehus eller i møtet… La ham kalle de eldste i menigheten (i sin egen lokale forsamling.) (Eklesia ikke synagoe som i kap 2) Hvem? Den som er astenos. Hvor er han? Kanskje hjemme, sykehus eller i møtet… La dem be over ham, og salve ham. Og troens bønn skal hjelpe ”save” den syke (annet ord for syk) Eivind Rognsvåg Godt Håp

11 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? Hvem snakker vi om? Tre syn: En med et fysisk problem Hva så med løftet i disse versene? Fysisk problem men relatert til menighetstukt 1 Kor 5 Forklarer hvorfor de eldste er brakt inn i bildet. Åndelig nedkjørt/utbrent pga synd eller konflikt Hvem snakker vi om? Tre syn: En med et fysisk problem Hva så med løftet i disse versene? Fysisk problem men er relatert til menighets disiplin (1 Kor 5 for eksempel) Understreker hvorfor de eldste er brakt inn i bildet. Åndelig nedkjørt/utbrent Eivind Rognsvåg Godt Håp

12 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? V 15 Og troens bønn skal hjelpe den syke. Kamno. Kun brukt en gang før i NT. Hebr 12:3 ”så dere ikke skal gå trett i deres sjeler.” En følelse av oppgitt, utbrent, miste motet Er det tro – så er det veldig gjenkjennelig – kan ikke fortsette. Åndelig utbrent. Er han fysisk syk – så er det også en forståelig situasjon. Utrykkene beskriver da en alvorlig, langvarig sykdom om det er det det er snakk om. Eivind Rognsvåg Godt Håp

13 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? La ham kalle på de eldste … og la dem be – hvem skal be og salve ham med olje. Hvem skal be og salve? Hvor i skriften har menighetens eldste andre muligheter i forhold til sykdom enn andre troende? 1 Kor 5 menighetstukt. På grunn av b.l.a. dette er tanken om menighetstukt tatt med her. Å ”be” aorist – en gang Har dette noen betydning? La han kalle på de eldste … og la dem be – hvem skal be? Hvor i skriften har menighetens eldste andre muligheter i forhold til sykdom enn andre troende? 1 Kor 5 menighetstukt. På grunn av b.l.a. dette er tanken om menighetstukt tatt med her. Å ”be” aeroisk – en gang ikke gjentatte ganger ”til vi ser resultater” ”Salve” aeroisk partisippell Enten salver de før de ber, eller samtidig. Eivind Rognsvåg Godt Håp

14 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? Konsekvensen: v 15 Og troens bønn (løfte) skal hjelpe den syke, Sozo – frelse, redde den kamno – utslitte/syke og Herren skal reise ham opp, Ikke en helbredelsespredikant, ikke noen andre heller… og Herren skal reise ham opp Er dette en blankosjekk som sier at dersom vi følger oppskriften så blir vi frisk? Eivind Rognsvåg Godt Håp

15 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Hva har synder med saken å gjøre? Dersom det har med brutt felleskap/menighetstukt å gjøre forstår jeg det. Står i perfekt form; synd som har blitt utført og som fortsatt blir utført. Nå vil han ut av det og bringer det derfor fram for Herren og menighetens eldste, for tilgivelse og oppreisning. Aorist – Kristus døde – en gang men han er ikke lenger død Perfekt – Kristus stod opp – en gang og er fortsatt oppstanden. og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Hva har synder med saken å gjøre? Dersom det har med menighets disiplin? Synd står i perfekt form; synd som har blitt utført og som fortsatt blir utført, eller hvor konsekvensene lever videre. Men nå vil ha slutte dette og bringer det derfor fram for Herren og menighetens eldste, for tilgivelse og oppreisning. Kristus døde – aeorisk – en gang men han er ikke lenger død Kristus stod opp – perfekt – det hendte en gang men har en fortsatt eller gjentagende betydning. Han sto opp og er fortsatt oppstanden. Eivind Rognsvåg Godt Håp

16 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? Åndelig svakhet: kamno v 15 –kan ikke fortsette slik… Han kaller på de eldste og de salver ham og styrker ham i Troen; Herren har tatt alle dine synder på seg. Se her står det, du er trygg i Kristus. Kristus tok seg av dette!” Og nå gir han sin tilslutning til dette, hans synd, vantro blir anerkjent av ham, og han er tilgitt. Har vi opplevd at Herren har gjort syke frisk i denne type situasjon? Har vi opplevd at det ikke har skjedd? Hvorfor? Vi må kunne svare på dette dersom vi sier at det bare er en som er syk fysisk. Dersom det handler om åndelig svakhet: kamno v 15 – han kan bare ikke fortsette slik… Han kaller på de eldste og de salver ham og styrker ham i Troen, Herren har tatt alle dine synder på seg. Se her står det, du er trygg i Kristus. Kristus tok seg av dette!” Og nå gir han sin tilslutning til dette, hans synd, vantro blir anerkjent av ham, og han er tilgitt. Har vi opplevd at dette Herren har gjort syke frisk i denne type situasjon? Har vi opplevd at det ikke har skjedd? Hvorfor? Vi må kunne svare på dette dersom vi sier at det bare er en som er syk fysisk. Eivind Rognsvåg Godt Håp

17 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? Konsensus fra lederskapet Føl deg fri til å kalle til deg de du ser som menighetens eldste om du ønsker forbønn for sykdom. Om du er ute av forsamlingen/fellesskapet pga konflikter, eller egne problemer som gjør at du holder deg vekke, så er dette en vei tilbake. Eivind Rognsvåg Godt Håp

18 v 16 Bekjenn deres synder til hverandre
Hvorfor en og en… Sammenhengen virker til å gi denne situasjonen. Vi snakker om å ta oss av synder. Eksempel: Jeg har syndet mot Svein Se Matt 5:23-24 bringer din gave til alteret og der husker at din bror har noe mot deg … Mitt ansvar: søke å gjenoppretting av forholdet. Forstår vi dette i det hele tatt? Eksempel: Jeg opplever at Svein har syndet mot meg. Matt 18:15 hvis din bror har gjort noe mot deg … Mitt ansvar: søke gjenopprettelse ved å dele det i kjærlighet med ham, alene! v 16 bekjenn deres synder til hverandre Hvorfor en og en… Sammenhengen virker til å gi denne situasjonen. Vi snakker om å ta oss av synder. Se Matt 5:23-24 bringer din gave til alteret og der husker at din bror har noe mot deg … Eksempel: Svein og meg Mål: søke å gjenoppretting av forholdet. Forstår vi dette i det hele tatt? Matt 18:15 hvis din bror har gjort noe mot deg … Jeg opplever at Svien har såret meg, syndet mot meg, så har jeg også ansvar for å søke gjenopprettelse ved å dele det i kjærlighet med ham, alene! Situasjon: jeg kommer i tanker om at Svein har grunn til å holde noe mot meg. Det er mitt ansvar å ta det opp med Svein og søke forening. V 16 resept for alminnelige sunnhet iblant oss kristne. Dersom vi hadde praktisert dette hadde vi unngått mange andre problemer. Synd ødelegger. Vedvarende og ubehandlet synd er totalt ødeleggende. 1 Joh. 5. Ordet derfor i v 16 står ikke i alle grunntekstene. Dette betyr at vi ikke snakker om samme situasjonen der de eldste blir kalt til den syke/svake. Hvis derfor skal være i teksten så ser jeg det slik; dersom dere vil unngå kamno situasjonen i v 14-15, så må vi gjøre det som står i v 16-17 Dersom vi ikke bryr oss om v 16 – 17 her blir det helt sikkert svakhet og utmattelse åndelig iblant oss. Eivind Rognsvåg Godt Håp

19 v 16 bekjenn deres synder til hverandre
En annen situasjon enn da de eldste blir kalt til den syke/svake. Hvis derfor skal være i teksten så ser jeg det slik; dersom dere vil unngå kamno situasjonen i v 14-15, så må vi gjøre det som står i v 16-17 Dersom vi ikke bryr oss om v 16 – 17 her blir det helt sikkert svakhet og utmattelse åndelig iblant oss. Eivind Rognsvåg Godt Håp

20 Personlig individuell gjenopprettelse
Bekjenn deres synder: exomologeomai ex-ut omo-det samme, logeomai-si/tale. Å si det samme – å være enig med i det åpne. Å åpent bekjenne/si fram hva jeg har gjort mot min venn, eller hva jeg opplever han har gjort mot meg. Med klart mål at vi kan ikke leve med uoppgjort synd mellom oss. Hvordan reagerer du? Ja men du …! Kanskje hun ikke mente det, men det såret deg. Gi det tid. Men det kan være mer alvorlig. Hevntanker? Ta deg først av ditt eget hjerte fremfor Herren. Det er en umulig holdning å komme til en bror eller søster med. Bekjenn deres synder: exomologeomai ex-ut omo-det samme, logeomai-si/tale. Å si det samme – å være enig med i det åpne. Å åpent bekjenne/si fram hva jeg har gjort mot min venn, eller hva jeg opplever han har gjort mot meg. Med klart mål at vi kan ikke leve med uoppgjort synd mellom oss. Hvordan reagerer du? Ikke svar med; Ja men du! Osv gi tid. Bli enig om at det som var gjort ikke var godt. Så kan det bli gjort opp. Kanskje hun ikke mente det, men det såret deg. Gi det tid. Men det kan være mer alvorlig. Dersom vi søker hevn må vi først ta oss av vårt eget hjerte fremfor Herren. Det er en umulig holdning å komme med noe negativt til en bror søster. Eivind Rognsvåg Godt Håp

21 Personlig individuell gjenopprettelse
Be – for hverandre. Den ene for den andre – så dere kan bli helbredet. Ord kan ødelegge – så anerkjenn det. Ord kan ta deg ut av tjenesten for en lang tid. Så dere kan bli helbredet – ordet her er normalt brukt for fysisk helbredelse. Dette kan beskrive en psykosomatisk tilstand pga det som har skjedd mellom de to involvert. Har du opplevd det? Jeg har. Be – for hverandre. Den ene for den andre – så dere kan bli helbredet. Ord er ødeleggende så anerkjenn det. Ord kan ta deg ut av tjenesten for en lang tid. Så dere kan bli helbredet – ordet her er faktisk normalt brukt for fysisk helbredelse. Dette ser ut til å beskrive en psykosomatisk sykdom pga det som har skjedd mellom de to involvert. Har du opplevd det? Jeg har. Eivind Rognsvåg Godt Håp

22 Personlig individuell gjenopprettelse
Rettferdig menneske Praktisk rettferdigheten.. Eksempel som passer situasjonen: Elias 1 Kong 17 3 Mos 26:3-4 Gud hadde indidkert at han ville holde tilbake regnet. Elias bønn var påvirket av Guds åpenbarte ord. Herre vi ber om helbredelse: der er dype sår her i våre liv, pga synd, og du må helbrede. Vi kan ikke, men du kan. Da folket erkjente at Gud var Herren, da kunne Gud sende regnet igjen. Og Elias bad som respons på det. Konklusjon: Bønn etter Guds åpenbarte vilje virker Rettferdig menneske Ikke rettferdiggjort ved tro på Jesus i denne sammenhengen. Det er praktisk rettferdigheten. Du er blitt enig med Gud om å følge Hans vilje, i et praktisk forhold. De har rettet opp forholdet med sin bror og har ikke noe uoppgjort med andre. Da har din bønn stor kraft! Forstå det!!! Ikke følelser med tro – sannheten. Det er i denne sammenheng Elias blir trukket fram Lev 6:3-4 Gud hadde sagt at han ville holde tilbake regnet om de tilbad avgudene til naboene i stedet for å representere Ham i verden. Elias bønn var påvirket av Guds åpenbarte ord. Herre vi ber om helbredelse: der er dype sår her i våre liv, pga synd, og du må helbrede. Vi kan ikke, men du kan. Da folket erkjente at Gud var Jehovah Herren, da kunne Gud sende regnet igjen. Og Elias gav respons til det. Bønn virker – rettferdig også i liv, praktisk rettferdighet. Eivind Rognsvåg Godt Håp

23 Personlig individuell gjenopprettelse
v er noen har faret vill fra sannheten - avsporet Vær hurtig og gjør det privat. Noen av dere – ikke om å bli født på ny. Fører ham tilbake NIV. Frelser/redder en sjel fra døden; Fanatos – også fysisk død i Ananias og Safiras situasjon. Men ennå mer relevant – redde dem fra et liv ute av felleskap med Gud. Skjuler en mengde synder – Å hindre ham i å fortsetter i synd og blir verre og verre. Å hjelpe ham ut av synden uten å gjøre det offentlig kjent Oppgjør med Gud og de som måtte være innblandet. v er noen har faret vill fra sannheten - avsporet Vær hurtig og gjør det privat. Noen av dere – ikke om å bli født på ny. Fører ham tilbake NIV. Frelser/redder en sjel fra døden; Fanatos – – også fysisk død i Ananias og Safiras situasjon. Men ennå mer relevant – redde dem fra et liv ute av felleskap med Gud. Skjuler en mengde synder – Enten ved å hindre at vedkommende fortsetter i synd og blir verre og verre. Eller ved at du hjelper ham til å komme ut av denne negative banen så det ikke skal bli en offentlig kjent, men en sak han får oppgjort med Gud og de som måtte være innblandet. Eivind Rognsvåg Godt Håp

24 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09

25 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Stopp Tre slides som passer inn ved v 15 om salving og olje Eivind Rognsvåg Godt Håp

26 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? ”Salve” to ord i skriften Chrio åndelig betydning – som vi får Kristus fra Luk 4:18a, Jesus leser: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Apg 10:38 .. Og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd … 2 Kor 1:21 Han … som har salvet oss, det er Gud. ”Salve” aeroisk partisippell Enten salver de før de ber, eller samtidig. Aleifo praktisk bruk som medisin etc Mrk 6:13 De drev ut mange onde ånder, og salvet mange syke med olje og gjorde dem friske. Jak 5:14  Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn.  Andre praktiske bruk Mt 6:Når dere faster skal dere salve hodet med olje og vaske ansiktet; En død: Mr 16:1 Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Velsignelse, fellesskap: Lu 7:38  Hun stilte seg bak Jesus ved føttene hans og gråt. Da begynte hun å væte føttene hans med tårene, og hun tørket dem med håret sitt, kysset dem og salvet dem med salven. Lu 7:46 Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med den fineste salve. Joh 11:2 Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med sitt hår. Lasarus som ble syk, var hennes bror.  Joh 12:3 Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med sitt hår. Hele huset ble fylt av duften. Eivind Rognsvåg Godt Håp

27 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? Aleifo praktisk bruk som medisin etc Mrk 6:13 og salvet mange syke med olje og gjorde dem friske. Annen praktiske bruk Mat 6:Når dere faster skal dere salve hodet med olje og vaske ansiktet; En død: Mrk 16:1 Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Velsignelse, fellesskap: Luk 7:38  Da begynte hun å væte føttene hans med tårene, og hun tørket dem med håret sitt, kysset dem og salvet dem med salven. Luk 7:46, Joh 11:2,  Joh 12:3 Eivind Rognsvåg Godt Håp

28 Eivind Rognsvåg Godt Håp 25.01.09
Er noen blant dere syk? Bruk av olje … Samaritaneren helte olje på ham som var slått Luk 10:34 v 15 troens bønn euche yoo-khay'. Ikke pros-yoo’-khom-ahee det vanlige ordet for bønn som er brukt i v 14 Brukt bare 3 ganger i NT: Apg 18:18, ”Paulus … i Kenkreæ klippet han håret for han hadde et løfte på seg. 21:23 … vi har fire menn her som har et løfte på seg. Hva har et løfte med saken å gjøre? Bruk av olje … Samaritaneren helte olje på ham som var slått Luk 10:34 v 15 bønnen euche yoo-khay'. Ikke pros-yoo’-khom-ahee det vanlige ordet for bønn som er brukt i v 14 Brukt bare 3 ganger i NT: Apg 18:18, ”Paulus … i Kenkreæ klippet han håret for han hadde et løfte på seg. 21:23 … vi har fire menn her som har et løfte på seg. Hva har et løfte med saken å gjøre? Eivind Rognsvåg Godt Håp


Laste ned ppt "Eivind Rognsvåg Godt Håp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google