Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressursoptimalisering eller problemløsning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressursoptimalisering eller problemløsning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressursoptimalisering eller problemløsning
Ressursoptimalisering eller problemløsning? Fra matavfall til energirik biogass og biogjødsel Rikke Dahl Monsen

2 Kretsløpsbasert avfallssystem, energigjenvinning
og fjernvarme i Oslo

3 Oslo vil oppnå gjennom ”kretsløpsrapportens” forslag til tiltak:
Effektiv og miljøvennlig avfallsbehandling Positive klima- og miljøeffekter – lokalt og globalt Mer fornybar energi og bedre ressursutnyttelse Grunnlag for satsning på økt bruk av fjernvarme, TWh. Overgang fra fossile til fornybare energikilder i fjernvarmenettet. Utnytte matavfall til energi- og materialgjenvinning – biogass/drivstoff/biogjødsel Utnytte plastemballasje fra husholdningene til materialgjenvinning

4 EGEs virksomhetsområder
Avfallsbasert energigjenvinning: - Energigjenvinne brennbart restavfall for Oslos husholdninger, andre kommuner og næringsliv. - Levere varmeenergi til fjernvarmesystemet. - Levere elektrisk energi. Organisk behandling av avfall: - Materialgjenvinne matavfall til biogjødsel. - Energigjenvinne matavfall til drivstoffet biometan. - Markedsføre biometan fra Vann- og avløpsetatens avløpsrenseanlegg på Bekkelaget.

5 Prosjektet ”EGE 2010” EGEs nybyggingsprogram for oppføring av nye anlegg på Haraldrud og Klemetsrud i perioden 2007– 2010.

6 Grunnlaget for utbyggingsprogrammet EGE 2010 – politiske vedtak:
Bidrag til målet om 50 % reduksjon av klimautslipp fra stasjonære kilder i (Sak 269/05). Vedtak om avfallsplanen 2006 – 2009 (Sak 239/06) Vedtak om kretsløpsbasert avfallssystem, energigjenvinning og fjernvarme i Oslo (Sak 411/06) Avtale om varmeleveranse mellom EGE og Hafslund Fjernvarme AS fra til (Sak 415/06) Budsjettvedtak for budsjettene i 2007 og 2008.

7 Utbyggingsomfang ”EGE 2010” Haraldrud: - Utsorteringsanlegg for matavfall og plastemballasje. Klemetsrud: - Utsorteringsanlegg for matavfall og plastemballasje. - Biogassanlegg med oppgraderingsanlegg. - Ny ovnslinje nr Hafslund Fjernvarme vil bygge overføringsledning mellom Klemetsrud og sentrum.

8 Fremdriftsplan EGE 2010 Fase Start Slutt
Forstudie Utarbeide konkurranse- grunnlag/kontraktinngåelse Prosjektering og bygging Overtakelse

9

10 Kildesortering i fargede poser – optisk utsorteringsanlegg

11 Biogassanlegg

12 Biogassanlegg Illustrasjon: Biogassanlegg skisse

13 Biogassanlegget – Nøkkeltall årlig mengder
Anleggets dimensjoner Mulig størrelse ved opsjon Matavfall inn: tonn/år tonn/år Biogass produsert: 6,0 mill.m3 9,6 mill. m3 Fornybar energi 45 GWh 72 GWh Tilsvarende som olje-ekvivalenter 4,1 mill. ltr. diesel 6,8 mill. ltr. Fast biogjødsel tonn tonn Flytende biogjødsel m3 m3

14 Hvor mye biogass er det snakk om fra EGE/VAV?
Drivstoff til ca. 235 busser (350 ved tonn/år) Hva blir reduksjonen av fossil CO2 når biogass erstatter diesel? tonn/år ( tonn/år)

15 Nåværende anlegg på Klemetsrud juli 2008

16 Arealplan Klemetsrud august 2008
Anleggsveg Arealplan Klemetsrud august 2008

17 Biogjødsel Klart regelverk Insentiver til bruk
Gjødselsvareforskriften / Økologisk landbruk Insentiver til bruk Logistikk/lagring – uavvannet Avgifter på fossil jord/gjødsel? Forskning Bruk (Bioforsk/Bondelaget) Biovann

18 Biogass - drivstoff Premiering av biogasskjøretøy Drivstoffavgifter
Parkering Bussfelt Bomring Utsalgspris Drivstoffavgifter Differensiering mellom fossilgass og biogass

19 Ressursoptimalisering eller problemløsning?
Begge deler


Laste ned ppt "Ressursoptimalisering eller problemløsning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google