Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Ressursoptimalisering eller problemløsning? Fra matavfall til energirik biogass og biogjødsel Rikke Dahl Monsen www.ege.oslo.kommune.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Ressursoptimalisering eller problemløsning? Fra matavfall til energirik biogass og biogjødsel Rikke Dahl Monsen www.ege.oslo.kommune.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Ressursoptimalisering eller problemløsning? Fra matavfall til energirik biogass og biogjødsel Rikke Dahl Monsen www.ege.oslo.kommune.no

2 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Kretsløpsbasert avfallssystem, energigjenvinning og fjernvarme i Oslo

3 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Oslo vil oppnå gjennom ”kretsløpsrapportens” forslag til tiltak: Effektiv og miljøvennlig avfallsbehandling Positive klima- og miljøeffekter – lokalt og globalt Mer fornybar energi og bedre ressursutnyttelse –Grunnlag for satsning på økt bruk av fjernvarme, 1 - 2 TWh. –Overgang fra fossile til fornybare energikilder i fjernvarmenettet. –Utnytte matavfall til energi- og materialgjenvinning – biogass/drivstoff/biogjødsel –Utnytte plastemballasje fra husholdningene til materialgjenvinning

4 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten EGEs virksomhetsområder Avfallsbasert energigjenvinning: -Energigjenvinne brennbart restavfall for Oslos husholdninger, andre kommuner og næringsliv. -Levere varmeenergi til fjernvarmesystemet. -Levere elektrisk energi. Organisk behandling av avfall: -Materialgjenvinne matavfall til biogjødsel. -Energigjenvinne matavfall til drivstoffet biometan. -Markedsføre biometan fra Vann- og avløpsetatens avløpsrenseanlegg på Bekkelaget.

5 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Prosjektet ”EGE 2010” EGEs nybyggingsprogram for oppføring av nye anlegg på Haraldrud og Klemetsrud i perioden 2007– 2010.

6 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Grunnlaget for utbyggingsprogrammet EGE 2010 – politiske vedtak: Bidrag til målet om 50 % reduksjon av klimautslipp fra stasjonære kilder i 2030. (Sak 269/05). Vedtak om avfallsplanen 2006 – 2009 (Sak 239/06) Vedtak om kretsløpsbasert avfallssystem, energigjenvinning og fjernvarme i Oslo (Sak 411/06) Avtale om varmeleveranse mellom EGE og Hafslund Fjernvarme AS fra 01.01.2007 til 31.12.2026 (Sak 415/06) Budsjettvedtak for budsjettene i 2007 og 2008.

7 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Utbyggingsomfang ”EGE 2010” Haraldrud: - Utsorteringsanlegg for matavfall og plastemballasje. Klemetsrud: - Utsorteringsanlegg for matavfall og plastemballasje. - Biogassanlegg med oppgraderingsanlegg. - Ny ovnslinje nr 3. Hafslund Fjernvarme vil bygge overføringsledning mellom Klemetsrud og sentrum.

8 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Fremdriftsplan EGE 2010 FaseStartSlutt Forstudie01.09.0631.03.07 Utarbeide konkurranse- grunnlag/kontraktinngåelse01.04.0730.06.08 Prosjektering og bygging01.07.0830.09.10 Overtakelse01.10.1031.12.10

9 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

10 Kildesortering i fargede poser – optisk utsorteringsanlegg

11 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogassanlegg

12 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogassanlegg Illustrasjon: Biogassanlegg skisse

13 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogassanlegget – Nøkkeltall årlig mengder Anleggets dimensjonerMulig størrelse ved opsjon Matavfall inn:50.000 tonn/år80.000 tonn/år Biogass produsert: 6,0 mill.m 3 9,6 mill. m 3 Fornybar energi45 GWh72 GWh Tilsvarende som olje-ekvivalenter4,1 mill. ltr. diesel 6,8 mill. ltr. diesel Fast biogjødsel23.000 tonn36.000 tonn Flytende biogjødsel50.000 m 3 80.000 m 3

14 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Hvor mye biogass er det snakk om fra EGE/VAV? Drivstoff til ca. 235 busser (350 ved 80.000 tonn/år) Hva blir reduksjonen av fossil CO2 når biogass erstatter diesel? 12 600 tonn/år (17 900 tonn/år)

15 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Nåværende anlegg på Klemetsrud juli 2008

16 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Arealplan Klemetsrud august 2008 Anleggsveg

17 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogjødsel Klart regelverk –Gjødselsvareforskriften / Økologisk landbruk Insentiver til bruk Logistikk/lagring – uavvannet Avgifter på fossil jord/gjødsel? Forskning –Bruk (Bioforsk/Bondelaget) –Biovann

18 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Biogass - drivstoff Premiering av biogasskjøretøy Parkering Bussfelt Bomring Utsalgspris Drivstoffavgifter Differensiering mellom fossilgass og biogass

19 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Ressursoptimalisering eller problemløsning? – Begge deler


Laste ned ppt "Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Ressursoptimalisering eller problemløsning? Fra matavfall til energirik biogass og biogjødsel Rikke Dahl Monsen www.ege.oslo.kommune.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google