Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

17.07.2014Side 1 Personvern og individets sikkerhet i den virtuelle verden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "17.07.2014Side 1 Personvern og individets sikkerhet i den virtuelle verden."— Utskrift av presentasjonen:

1 17.07.2014Side 1 Personvern og individets sikkerhet i den virtuelle verden

2 17.07.2014Side 2 Kort om Datatilsynet Regelverksutvikling Håndhever av regelverk Gi råd Internasjonal og nasjonale arena hvor personvern er relevant Oversikt over og påvirke samfunnsutviklingen Ansatte er primært jurister, teknologer, samfunnsvitere og administrativt personale.

3 17.07.2014Side 3

4 17.07.2014Side 4 Datatilsynet er i denne sammenheng opptatt av at… En avtale inngås med rette vedkommende At uttømmende informasjon gis - slik at avtalen er gyldig At informasjonsutvekslingen skjer på betryggende måte At den registrerte (og virksomheten) kan håndheve avtalen Balansere makt mellom partene i forhold til ikke-benektning Behandlingsgrunnlag, informasjon, informasjonssikkerhet

5 17.07.2014Side 5 Problemstilling I Hvem sitter i andre enden? Hvordan vet du det?

6 17.07.2014Side 6 Problemstilling II Hvordan kommuniserer man trygt – uten uvedkommendes innsyn eller medvirking?

7 17.07.2014Side 7 Problemstilling III Hvordan kan man rettslig sett hånheve en avtale, med mindre det er gode mekanismer for ikke-benektning? Vil domstol akseptere: Men kunden var jo innlogget! Hvor er nøytral tredjepart begge de samhandlende anerkjenner? Uhildet tredjepart kan føre til fravær av rettstvister.

8 17.07.2014Side 8 Hva er løsningen? Les Datatilsynets veileder: ”Råd til virksomheter som innhenter personopplysninger via Internett” Tenk integrasjon av sikre samhandlingsløsninger allerede i designfasen – det blir langt rimeligere Bruk anerkjente instrumenter som sikrer trygg samhandling – dette er både lønnsom og tillitsskapende! Tenk langsiktig - ”Pony-expressens tid bør nærme seg slutten” ”Saken din” må kunne tåle en rettstvist

9 17.07.2014Side 9 Personvern – med veldig korte ord Informasjon om håndtering Rettslig grunnlag for behandling – normalt samtykke eller etter avtale i deres tilfelle. Kun bruk av relevante data Sikring av data Sletting av data

10 17.07.2014Side 10 Avsluttende kommentarer Dere er alltid velkomment til å ta kontakt med Datatilsynet Vi har tilbud om råd- og veiledningsmøter omtrent hver femte uke. Les mer om oss på www.datatilsynet.nowww.datatilsynet.no


Laste ned ppt "17.07.2014Side 1 Personvern og individets sikkerhet i den virtuelle verden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google