Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A.L. Industrier ASA NFF bransjepresentasjon – Farmasi og biotech.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A.L. Industrier ASA NFF bransjepresentasjon – Farmasi og biotech."— Utskrift av presentasjonen:

1 A.L. Industrier ASA NFF bransjepresentasjon – Farmasi og biotech

2 Historien  Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater (A.L) ble grunnlagt i Kristiania (Oslo) 8. juni 1903. Bestefar til dagens styreformann Einar W. Sissener ble med i selskapets første styre.  A.L har ekspandert gjennom organiskvekst og oppkjøp, etablerte seg i USA i 1975 og er blitt èn av verdensledende produsenter av generiske legemidler.  I 1984 ble det amerikanske datterselskapet, som senere er blitt kjent under navnet Alpharma Inc., børsnotert i New York etter at et større dansk, farmasøytisk industriselskap var blitt overtatt.  I 1994 overtok Alpharma Apothekernes Laboratoriums farmasøytiske aktiviteter. Selskapet skiftet navn til A.L. Industrier som har kontrollerende eierinteresser i Alpharma Inc.

3 Hva er A.L. Industrier ASA  Holdingselskap med eierinteresser i selskapene:  Alpharma Inc.  Agrovekst AS.  Eiendommer på Skøyen i Oslo  25.000 m2 tomt  Betydelig utviklingspotensiale på lang sikt  Daglig leder: Stein Aukner  Styreformann: Einar W. Sissener

4 Proforma Resultatregnskap (mill NOK) 20032002 Driftsinntekter3.710.5 Driftskostnader19.17.4 Driftsresultat-15.43.1 Netto finans164.645 Resultat før skatt149.248.1 Proforma Hovedtall A.L. Industrier "Norsk Holding Konsern" Foreløpig skatteberegning tilsier en positiv skatteeffekt i størrelsesorden NOK 60 mill. Det er ikke mottatt bekreftelse fra Likningskontoret på at man aksepterer denne beregningen.

5 Proforma Balanse (mill NOK) 2003 Investering i datterselskap734.0 Andre langsiktige investeringer0.6 Tomt og fast eiendom46.6 Fordringer1.0 SUM AKTIVA782.2 Bokført Egenkapital 1.1.2003590.0 Resultat før skatt 2003150,7 Gjeld41.5 SUM EGENKAPITAL OG GJELD782.2 Proforma Balanse A.L. Industrier "Norsk Holding Konsern"

6 Investering i Alpharma (ALO) 31.12.200325.02.2004 Antall B-aksjer i Alpharma Inc. eiet av A.L. Industrier11 872 897 Aksjekurs Alpharma (ALO) (USD)20,1021,44 Verdi av A.L. Industrier aksjepost (USD)*237 682 500253 528 000 Verdi av A.L. Industrier aksjepost (NOK)**1 588 170 6971 762 044 953 Totalt antall aksjer i A.L. Industrier17 354 925 Antall Alpharma aksjer per A.L. Industrier aksje0,68 Aksjekurs A-aksjer A.L. Industrier43,0060,00 Aksjekurs B-aksjer i A.L. Industrier35,0050,00 MCAP A.L. Industrier (NOK)664 980 900933 444 250 * A.L. Industriers B-aksjer i Alpharma er verdsatt til børskurs for A-aksjer i Alpharma ** Basert på NOK/USD på 6,6819 (31.12.03) og 6,9501 (25.02.04)

7 Aksjekurs

8 Utfordringer for aksjen  Indirekte eierskap  Kontrollpost i Alpharma bør være meget interessant  Eierstruktur  Tett eierstruktur i A.L. Industrier, men ikke vesentlig annerledes enn flere norske børsnoterte selskaper  Likviditet  Ønskelig at det blir større interesse og omsetning  Arbeider for bredere analyseinteresse  Ikke børsnotert  Ikke planlagt i overskuelig fremtid  Komplisert med to børsnoterte selskaper i ulike markeder

9 Appendiks

10 Aksjonærforhold  A.L. Industrier ASA har over 600 aksjonærer.  Selskapet er notert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC liste under tickersymbol ALIA og ALIB.  Markedsverdi basert på dagens aksjekurser er ca. NOK 950 mill.


Laste ned ppt "A.L. Industrier ASA NFF bransjepresentasjon – Farmasi og biotech."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google