Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI"— Utskrift av presentasjonen:

1 STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI
Samarbeid mellom to institutter: * GEOLOGI OG BERGTEKNIKK (IGB) * PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK (IPT) Ansvarlig for: Masterstudium i teknologi – Geofag og petrolemsteknologi Internasjonalt masterprogram ”Petroleum Engineering and Petroleum Geosciences” (administreres av IPT) Bachelor- og masterprogram i geologi (ansvarlig IGB) Deltakelse i: Industriell økologi Ingeniørvitenskap og IKT Internasjonalt masterprogram ”Hydropower Development” (IGB)

2 STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI
Programutvalg: Leder Sekretær 3 repr. Fra IGB 3 repr. Fra IPT 2 studentrepresentanter 2 observatører (kontorsjefene fra de to inst.) Programråd: Som utvalget, og i tillegg: 4 eksterne representanter Instituttstyrerne fra IGB og IPT

3 STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI
Spesielle oppgaver: Leder: Bjørn Nilsen ( vikar for Tore Prestvik) Studieveileder: Marit Snilsberg Årskurskoordinator 1. klasse: Allan Krill Pedagogisk koordinator: Pål Skalle Koordinator for realfagstudiet: Bjørge Brattli Rekrutteringskoordinator: Sverre Ola Johnsen Eksterne representanter i råd: Programleder Peer Richard Neeb, NGU Regionleder Nils Uthus, Franzefoss Pukk Avdelingssjef Åge Kristensen, Statoil Overgeolog Gunn Mangerud, Norsk Hydro Spesialist Håkon Rueslåtten, Statoil (vararepr.)

4 Geofag og petroleumsteknologi 2003-2008
TEKNOLOGISTUDIET Geofag og petroleumsteknologi Semester 1-4 felles

5 FORDYPNINGER / SPESIALISERINGER
TEKNOLOGISTUDIET – FORDYPNINGER / SPESIALISERINGER Teknisk geologi (ramme -03: 20) Ingeniørgeologi/bergteknikk Mineralproduksjon Miljø- og gjenvinningsteknikk (ramme: 20) Miljøgeologi Gjenvinning/resirkulering Petroleumsgeofag og ressursgeologi (ramme: 30) Petroleumsgeologi/-geofysikk Faste mineralske råstoffer Petroleumsteknologi (ramme: 40) Reservoarteknikk Boreteknologi Petroleumsproduksjon Formasjonsevaluering (Studenter i 2. årskurs -03: 81)

6 Geofag og petroleumsteknologi 2003-2008
TEKNOLOGISTUDIET – Geofag og petroleumsteknologi Semester 1-4 felles Semester 5-10: Eksempel studieretning Teknisk geologi (foreløpig plan)

7 INTERNATIONAL MASTER –
Petroleum engineering and petroleum geoscience

8 MASTERPROGRAM I GEOLOGI
Studieretninger/fordypninger: Miljøgeoteknologi Ressursgeologi Bachelornivå – eksempel Ressursgeologi 6 Ressursevaluering Obligatorisk valgbart emne fra meny Fritt valgbart emne 5 Regionalgeologi Ingeniørgeolog GK Ressursgeologiske prinsipper 4 Strukturgeologi Sedimetologi/ stratigrafi Historisk geologi Mineraforekomst geologi 3 Mineralogi/ petrografi Gis for mineralutvinning IT1101 Informatikk basisfag Statistiske metoder 2 Georessurser Matematikk B/ Grunnkurs analyse II TGT4120 Generell kjemi Naturvitenskap og verdensbilde (Emne 2) 1 Geologi innføring Matematikk A/ Grunnkurs analyse I TGT4115 Generell kjemi Ex. phil. År Semenster 5 Vår Spesialpensum (litteratur 30 stp knyttet opp til masteroppgaven). Valgbare emner 22.5 stp. Eksperter i team 7.5 stp. Masteroppgave 60 stp. Høst 4 Oppbygging av masterstudiet

9 BACHELORGRAD I GEOLOGI –
Gir grunnlag for undervisning i geografi og ett av følgende fag: Kjemi Biologi Matematikk Eksempel: Geografi og matematikk 6 Historisk geologi Lineær algebra m/anvendelser Mennesket endrer landskapet 5 Gis for mineralutvinning Tallteori Lineær algebra og geometri Statistiske metoder 4 Sededimentologi/ stratigrafi Strukturgeologi Menneske og sted - by Jordas klima og vegetasjon 3 Mineralogi og petrografi Ex.paed. Menneske og sted - bygd Fritt valgbart emne 2 Flerdimensjonal analyse Sannsynlighetsregning Grunnkurs analyse II Generell kjemi 1 Geologi innføring Ex. phil Grunnkurs analyse I

10 ANTALL UTEKSAMINERTE – Teknologistudiet
Studieretning 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 Teknisk geologi 1) 16 6+2 7 11 9 Miljø- og gjenvinningsteknikk 2) 12 6 20 Petroleumsgeofag og ressursgeologi 3) 22 25 18+13 15+8 21+12 Petroleumsteknologi 53 41 33 35 32 Totalt ant. uteksaminerte kandidater 1034) 80 78 94 1) Før 2001/02: Bergteknikk med fordypninger innen Ingeniørgeologi og bergteknikk og Mineralproduksjon. 2) Studieretningen het tidligere Miljø- og ressursteknikk 3) Før 2001/02 var Ressursgeologi egen studieretning 4) Det høye tallet for 2002/03 gjenspeiler etterslep for studenter som har blitt forsinket i studiet av diverse årsaker. Bachelor- og master-studier i geologi Totalt ca. 30 studenter På hovedfagsnivå: 7

11 INTERNATIONAL MASTER – STUDENTTALL

12 NOEN SAKER MED SPESIELL FOKUS PÅ AKKURAT NÅ:
Kvalitetsreformen - innpasning av feltkurs - matematikkfaget - undervisningsformer Utredning av muligheter for 3+2-modell Videre satsning på ”Lærerbachelor” i geologi Rekruttering


Laste ned ppt "STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google