Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI Samarbeid mellom to institutter: * GEOLOGI OG BERGTEKNIKK (IGB) * PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI Samarbeid mellom to institutter: * GEOLOGI OG BERGTEKNIKK (IGB) * PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK."— Utskrift av presentasjonen:

1 STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI Samarbeid mellom to institutter: * GEOLOGI OG BERGTEKNIKK (IGB) * PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK (IPT) Ansvarlig for: Masterstudium i teknologi – Geofag og petrolemsteknologi Internasjonalt masterprogram ”Petroleum Engineering and Petroleum Geosciences” (administreres av IPT) Bachelor- og masterprogram i geologi (ansvarlig IGB) Deltakelse i: Industriell økologi Ingeniørvitenskap og IKT Internasjonalt masterprogram ”Hydropower Development” (IGB)

2 STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI Programutvalg: Leder Sekretær 3 repr. Fra IGB 3 repr. Fra IPT 2 studentrepresentanter 2 observatører (kontorsjefene fra de to inst.) Programråd: Som utvalget, og i tillegg: 4 eksterne representanter Instituttstyrerne fra IGB og IPT

3 STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI Spesielle oppgaver: Leder:Bjørn Nilsen (2003-2004 vikar for Tore Prestvik) Studieveileder: Marit Snilsberg Årskurskoordinator 1. klasse: Allan Krill Pedagogisk koordinator: Pål Skalle Koordinator for realfagstudiet: Bjørge Brattli Rekrutteringskoordinator: Sverre Ola Johnsen Eksterne representanter i råd: Programleder Peer Richard Neeb, NGU Regionleder Nils Uthus, Franzefoss Pukk Avdelingssjef Åge Kristensen, Statoil Overgeolog Gunn Mangerud, Norsk Hydro Spesialist Håkon Rueslåtten, Statoil (vararepr.)

4 TEKNOLOGISTUDIET Geofag og petroleumsteknologi 2003-2008 Semester 1-4 felles

5 TEKNOLOGISTUDIET – FORDYPNINGER / SPESIALISERINGER Teknisk geologi (ramme -03: 20) Ingeniørgeologi/bergteknikk Mineralproduksjon Miljø- og gjenvinningsteknikk (ramme: 20) Miljøgeologi Gjenvinning/resirkulering Petroleumsgeofag og ressursgeologi (ramme: 30) Petroleumsgeologi/-geofysikk Faste mineralske råstoffer Petroleumsteknologi (ramme: 40) Reservoarteknikk Boreteknologi Petroleumsproduksjon Formasjonsevaluering (Studenter i 2. årskurs -03: 81)

6 TEKNOLOGISTUDIET – Geofag og petroleumsteknologi 2003-2008 Semester 1-4 felles Semester 5-10: Eksempel studieretning Teknisk geologi (foreløpig plan)

7 INTERNATIONAL MASTER – Petroleum engineering and petroleum geoscience

8 MASTERPROGRAM I GEOLOGI Studieretninger/fordypninger: Miljøgeoteknologi Ressursgeologi 6RessursevalueringObligatorisk valgbart emne fra meny Fritt valgbart emne 5RegionalgeologiIngeniørgeolog GKRessursgeologiske prinsipper Obligatorisk valgbart emne fra meny 4StrukturgeologiSedimetologi/ stratigrafiHistorisk geologiMineraforekomst geologi 3Mineralogi/ petrografi Gis for mineralutvinningIT1101 Informatikk basisfag Statistiske metoder 2GeoressurserMatematikk B/ Grunnkurs analyse II TGT4120 Generell kjemiNaturvitenskap og verdensbilde (Emne 2) 1Geologi innføringMatematikk A/ Grunnkurs analyse I TGT4115 Generell kjemiEx. phil. ÅrSemenster 5VårSpesialpensum (litteratur 30 stp knyttet opp til masteroppgaven). Valgbare emner 22.5 stp. Eksperter i team 7.5 stp. Masteroppgave 60 stp. Høst 4Vår Høst Bachelornivå – eksempel Ressursgeologi Oppbygging av masterstudiet

9 BACHELORGRAD I GEOLOGI – Gir grunnlag for undervisning i geografi og ett av følgende fag : Kjemi Biologi Matematikk Eksempel: Geografi og matematikk 6Historisk geologiLineær algebra m/anvendelserMennesket endrer landskapet 5Gis for mineralutvinning TallteoriLineær algebra og geometriStatistiske metoder 4Sededimentologi/ stratigrafi StrukturgeologiMenneske og sted - byJordas klima og vegetasjon 3Mineralogi og petrografiEx.paed.Menneske og sted - bygdFritt valgbart emne 2Flerdimensjonal analyseSannsynlighetsregningGrunnkurs analyse IIGenerell kjemi 1Geologi innføringEx. philGrunnkurs analyse IGenerell kjemi

10 ANTALL UTEKSAMINERTE – Teknologistudiet Studieretning2002/032001/022000/011999/001998/99 Teknisk geologi 1) 166+27119 Miljø- og gjenvinningsteknikk 2) 1269920 Petroleumsgeofag og ressursgeologi 3) 222518+1315+821+12 Petroleumsteknologi5341333532 Totalt ant. uteksaminerte kandidater103 4) 80 7894 1) Før 2001/02: Bergteknikk med fordypninger innen Ingeniørgeologi og bergteknikk og Mineralproduksjon. 2) Studieretningen het tidligere Miljø- og ressursteknikk 3) Før 2001/02 var Ressursgeologi egen studieretning 4) Det høye tallet for 2002/03 gjenspeiler etterslep for studenter som har blitt forsinket i studiet av diverse årsaker. Bachelor- og master-studier i geologi Totalt ca. 30 studenter På hovedfagsnivå: 7

11 INTERNATIONAL MASTER – STUDENTTALL

12 NOEN SAKER MED SPESIELL FOKUS PÅ AKKURAT NÅ: Kvalitetsreformen - innpasning av feltkurs - matematikkfaget - undervisningsformer Utredning av muligheter for 3+2-modell Videre satsning på ”Lærerbachelor” i geologi Rekruttering


Laste ned ppt "STUDIEPROGRAM GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI Samarbeid mellom to institutter: * GEOLOGI OG BERGTEKNIKK (IGB) * PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google