Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming Frank Fardal. Universell utforming I «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming Frank Fardal. Universell utforming I «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming Frank Fardal

2 Universell utforming I «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig av funksjonshemning.» Tim Berners-Lee, direktør for W3C, (oppfinner av World Wide Web)

3

4 Universell utforming II Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming

5 Grunnlagsdokument NOU 2001:22 Fra bruker til borger ST.MLD 40 (2002-2003) NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet ST.MLD 17 (2006-2007) OT.PRP 44 (2007-2008) NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

6 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 1. januar 2009

7 Lovens formål sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»

8 DTL – aktivitetsplikt Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet.

9 IKT-området Plikt til universell utforming av IKT Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar.

10 Virkeområde Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten.

11 Eksisterende løsninger For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021.

12 Nye løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011 2014

13 Nye løsninger en total utskifting av en teknisk løsning oppgradering av versjoner utskifting eller større endring av kildekode en større endring av utseende eller utforming Gradvise endringer over tid som til sammen medfører slike endringer, vil også regnes som ny IKT-løsning.

14 DTL - håndheving Tilsyn med universell utforming av IKT kan kreve de opplysningene som er nødvendige […], samt kreve adgang til IKT-løsninger kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg

15

16 http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3914729343/in/set-72157622354789320/

17 http://tilgaengelighed.km.dk/anvisning/bygningsomraader/handicaptoilet/

18 Automater CEN/TS 15291:2006 - Identification Card Systems - Guidance on design for accessible card- activated devices. NS-EN 1332-1:2009 - Identification Card Systems - Human-machine interface - Part 1: Design principles for the user interface. NS-EN 1332-2:1998 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 2: Dimensions and location of a tactile identifier for ID-1 cards. NS-EN 1332-3:2008 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 3: Keypads. NS-EN 1332-4:2007 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 4: Coding of user requirements for people with special needs. NS-EN 1332-5:2006 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 5: Raised tactile symbols for differentiation of application on ID-1 cards. NS-EN ISO 9241-20:2009 - Ergonomics of human-system interaction - Part 20: Accessibility guidelines for information/communication technology (ICT) equipment and services (ISO 9241- 20:2008). ISO 20282-1:2006 - Ease of operation of everyday products -- Part 1: Design requirements for context of use and user characteristics. ISO/TS 20282-2:2006 - Ease of operation of everyday products -- Part 2: Test method for walk-up- and-use products. ISO/TR 22411:2008 - Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities.

19 Nettløsninger Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå A og AA Med unntak for suksesskriteriene 1.2.3: Synstolking eller mediealternativ (forhåndsinnspilt) 1.2.4: Teksting (direkte) 1.2.5: Synstolking (forhåndsinnpilt):

20

21

22 Codepo8@flickr

23 Krav Krav er ingen garanti for gode resultat, dersom ein ikkje forstår eller ynskjer å oppfylle intensjonen for krava.

24 http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3914729909/in/set-72157622354789320/

25 Primæroppgaver for tilsynet Veiledning og informasjonsarbeid Tilsyn Videreutvikle virkemidler, verktøy og forskriftskrav

26 http://uu.difi.no

27

28 http://aktivhms.no/Skoler/Prosjektperm/SjekklisteTilgjengelighetsmal.htm

29 foilman@flickr

30 paulswansen@flickr

31 http://www.flickr.com/photos/crystaljingsr/3915514588/in/set-72157622354789320/

32 gregverdino@flickr

33 _dChris@flickr

34 gagilas@flickr

35

36

37

38 gforsythe@flickr

39


Laste ned ppt "Universell utforming Frank Fardal. Universell utforming I «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google