Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KNUTEPUNKT SØRLANDET: FORSTUDIE SAMARBEID INNEN OMSORG, HELSE OG SOSIAL Styret KnS 04.05.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KNUTEPUNKT SØRLANDET: FORSTUDIE SAMARBEID INNEN OMSORG, HELSE OG SOSIAL Styret KnS 04.05.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 KNUTEPUNKT SØRLANDET: FORSTUDIE SAMARBEID INNEN OMSORG, HELSE OG SOSIAL Styret KnS 04.05.07

2 Vedtaket 5.10.06 1.Det gjennomføres en forstudie innen sektorene pleie, helse og sosial for å kartlegge behov og motivasjon for et utvidet forpliktende samarbeid mellom Knutepunkt Sørlandet kommunene. Studien må også omfatte samhandling med 2. linjetjenesten og hvordan sikre kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. 2.Kristiansand kommune v/helse- og sosialdirektøren påtar seg ansvaret for å igangsette arbeidet slik at rapporten kan legges frem innen 1. mars 2007. Nøkkelpersoner fra kommunene og ansattes representanter vil bli invitert med i dette arbeidet. 3. Kostnader forbundet med dette arbeidet dekkes av Knutepunkt Sørlandet innen eksisterende rammer.

3 Om behov og motivasjon for samarbeid Forutsetning om det er klima for samarbeid –Åpenhet – ja –Troverdighet – ja –Pålitelighet – ja –Positiv holding – ja –Utgangspunkt for samarbeid – noe forskjellig –Samarbeidklima – godt Viktig – åpen agenda –Gjensidig respekt og tillit –Prosessen viktig – respekt for hver kommunes ståsted

4 Mulige samarbeidsomårder 1.Kvalitetssikring og –styring (ift. lovverk, forskrifter, veiledere) 2.Samhandling med 2. Linjetjenesten (Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg med SSHF) 3.Medarbeiderundersøkelser 4.Brukerundersøkelser 5.Fagutvikling og modernisering, herunder –Kompetanseutvikling, hospitering, jobbrotasjon –Rekruttering, hvordan sikre kvalifisert arbeidskraft i fremtiden –IKT som virkemiddel i organisasjonsutvikling –Forskning og praksisplasser –Internasjonalt samarbeid 6.Utvikling av samarbeid på tjenestenivå. 7.Oppfølging av IT-nettverket

5 Samarbeidsavtale og – form Bakgrunn beskrevet Samarbeidsavtalens målsetting –Utvidet og forpliktende samarbeid –Interkommunalt nettverk KnS –Fokusområder for samarbeidet beskrevet Ansvarsdeling –Alle parter bidra med ressurser i form av personer og kompetanse –Gjensidighet Organisering –Et nettverk (7 personer) med underordnede arbeidsgrupper. Rotere ansv. –Daglig leder KnS koordinerende funksjon. Avtalens gyldighet –Trer i kraft umiddelbart etter evt positivt styrevedtak. Evalueres årlig –Første møte er avtalt pga OSS i forhold til SSHF ultimo mai.


Laste ned ppt "KNUTEPUNKT SØRLANDET: FORSTUDIE SAMARBEID INNEN OMSORG, HELSE OG SOSIAL Styret KnS 04.05.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google