Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”NORSK RETTSKRIVING 2” Fast regel om ”stum” d 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”NORSK RETTSKRIVING 2” Fast regel om ”stum” d 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”NORSK RETTSKRIVING 2” Fast regel om ”stum” d 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE

2 2i:SEE Conceptual Learning DA I Elevheftet og Veiledningsheftet (for læreren): Kapittel 1:’E’- og ’Æ’-lyden med skjema for e/æ- lydens to skrivemåter, homonymer, rettskrivingsregler om e/æ- lyd og diktat. Kapittel 2:’O’-lyden med skjema for o-lydens skrivemåter, homonymer og oppgave. Kapittel 3:;’Å’-lyden med skjema for å-lydens skrivemåter, homonymer og oppgaver. Kapittel 4:’Ç’-lyden (’kj’-lyden) med artikulasjonsanalyse, skjema for de 5 skrivemåtene av kj-lyden, begrepet synonym, repetisjoner med rimeord og diktat. Kapittel 5: ’∫’-lyden (’skj’-lyden) med artikulasjonsanalyse, måtene lyden kan skrives på, måten fremmedord med lyden skrives og uttales på, og verb med lyden Kapittel 6:/j/-lyden med skrivemåtene for j-lyden og oppgave med homonymer for lyden (forts.) Innhold i ”Norsk rettskriving 2”-heftene

3 3i:SEE Conceptual Learning DA (forts.) : Kapittel 7:/v/-lyden med ordene som skrives med ”stum” h, oppgaver med hv-og w-ord og diktat for v- lyden. Kapittel 8:Flere sammensatte språklyder med ord som skrives med –ng, –gn og –nk. Kapittel 9:”Stum” ’D’ med fast regel om ”stum” d, substantiver og verbet i presens partisipp, etter lang vokallyd uttales ikke stum d, adjektiv som ender på –, oppgaver med homonymer, -nn eller nd, -rd eller bare r, -ld eller –ll, -lv eller –ll, og diktat. Kapittel 10:”Stum” ’G’ med bokstaven g der den ikke uttales etter bokstaven l eller suffiksendelsene -dig, -lig, -rig og –tig. og i tillegg i Veiledningsheftet: Kapittel 11:Analysemodell – begrepsavklaring med begrepsanalyse, begrepsforklaring og begrepsavklaring. Kapittel 12:Grunnleggende begrepssystem med grunnleggende begreper (GB), forklaring av grunnleggende begreps- system, læring av (GBS) og organisering av erfaringer. Innhold i ”Norsk rettskriving 2”-heftene

4 4i:SEE Conceptual Learning DA ”Norsk rettskriving 2”-heftene handler om de sammensatte språklydene i det norske språket. Denne presentasjonen er eksempel fra kapittel 9 i heftene og gir forklaring på regelen: Den delen av verbalbøyingen som kalles presens partisipp, blir alltid skrevet –ende. Denne regelen har ingen unntak.

5 Eksempel fra kapittel 9 i ”Norsk rettskriving 2”, Fast regel om ”stum” d 5i:SEE Conceptual Learning DA Presens partisipp kan forstås som en del av nåtiden. Brukes mest når vi vil vise til en vedvarende nåtidshandling, det vil si en handling som går litt ut over øyeblikket. Eksempel: Han kom løpende mot meg. Tidsmessig vil det si tiden fra jeg ser personen komme løpende mot meg, og til vedkommende når fram til meg.

6 6i:SEE Conceptual Learning DA Verb kan substantiveres, det vil si at de blir gjort om til substantiv. Eksempel: Verbet å rose blir til substantivet en rose. Eksempel fra kapittel 9 i ”Norsk rettskriving 2”, Fast regel om ”stum” d

7 7i:SEE Conceptual Learning DA EntallFlertall Verb i presens partisipp UbestemtBestemtUbestemtBestemt en rose en dans en stråle en storm 9.1.2 Oppgave: Bøy substantivene og sett verbene i presens partisipp Eksempel fra kapittel 9 i ”Norsk rettskriving 2”, Fast regel om ”stum” d

8 8i:SEE Conceptual Learning DA 9.1.2 Svar på oppgave: Bøy substantivene og sett verbene i presens partisipp EntallFlertallVerb i presens partisipp UbestemtBestemtUbestemtBestemt en roserosenroserrosenerosende en dansdansendanserdansenedansende en strålestrålenstrålerstrålenestrålende en stormstormenstormerstormenestormende Eksempel fra kapittel 9 i ”Norsk rettskriving 2”, Fast regel om ”stum” d

9 Eksempel fra kapittel 9 i ”Norsk rettskriving 2”, Fast regel om ”stum” d Oppsummering 9i:SEE Conceptual Learning DA I bøying av substantiv, blir flertallsformen av substantivet i bestemt form uttalt likt med verbet i presens partisipp. Det er kun den ”stumme” d´en som skiller disse, og som viser at det er snakk om to forskjellige ordklasser. Heftene ”Norsk rettskriving 2” kapittel 9 har flere oppgaver med tilhørende svar, i tillegg til diktatoppgave for temaet ”stum” D.


Laste ned ppt "”NORSK RETTSKRIVING 2” Fast regel om ”stum” d 1i:SEE Conceptual Learning DA i:SEE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google