Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 7: Vitenskap fra Aristoteles til Galen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 7: Vitenskap fra Aristoteles til Galen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 7: Vitenskap fra Aristoteles til Galen
Narve Strand

2 Aristoteles: Kosmologi
Evig univers Form: Kuleskall (planetene og) Ikke tomrom

3 Elementlæra Fysisk ting = stoff + form (mulighet/virkelighet)
Formet stoff = Blanding elementer Ikke matematisk (mot Platon)

4 ”Motsetningsfirkanten”
Kald + Tørr = Jord Kald + Våt = Vann Varm + Våt = Luft Varm + Tørr = Ild

5 Hvert Element: Iboende vekt Eget, naturlige område i kosmos
Bestemmer bevegelsestype, -retning, naturlig sted NB! Et femte element (kvintessens)

6

7 Kosmos: To deler Supralunære → astronomi Sublunære → biologi

8 Bevegelsesteori All bevegelse: (A) Naturlig (B) Tvungen

9 NB! Kvalitativt natursyn

10 Biologi Biologiens grunnlegger: (1) Innsamling datamateriale
(2) Nitidig beskrivelse (3) Disseksjon (4) Klassifikasjon og forklaring (5) Basis syllogismer

11 Kan hevde: Hans logikk, vitenskapsideal og fysikk utformet på grunnlag av biologi eller med tanke på den!

12 MATEMATIKK OG VITENSKAP I SENANTIKKEN
Videreføring av klassisk matematikk og vitenskap Men også nytenkning, original

13 EUKLID Det Aksiomatisk-deduktive vitenskapsideal
= Ett forklaringssystem, sikkert, oversiktelig, (1) Alle termer/begrep avklart, definert (2) Alle sannheter enten er innlysende eller bevisbar

14 Definisjoner Aksiomer Postulater Teoremer

15 Grekerne forbi alle andre her. Matte og filosofi i gjensidig påvirkning. Enorm betydning moderne matematikk og naturvitenskap

16 Archimedes ”Innsnevringssmetoden” (beregning areal av sirkel, o.s.v.)
→ Slags infinitesimalregning foregriper moderne integralregning, matematisk fysikk

17 Vektstangloven: Loven om legemers oppdrift: → Foregriper Moderne matematisk fysikk!

18 Diophantus: ”Algebraens far”
(1) Første brukte algebraisk notasjon og symbolikk → Basis Moderne algabra (Descartes)

19 ASTRONOMI: PTOLEMAIOS
Mest påvirket Eudoxus og Aristoteles Fullender på mange måter vitenskapelig astronomi i antikken

20 Problem I etter Aristoteles: Hvorfor Planetene større og mindre på nattehimmelen?

21 Problem II: Datamateriale fra Babylon i Alexandria
Problem II: Datamateriale fra Babylon i Alexandria. Ikke jevn hastighet heller!

22 Løsning: Episykler!

23

24 Sånn bringe planetbaner i matematisk overenstemmelse med mest eksakte observasjoner av deres skiftende posisjon.

25 Hva med skiftende hastighet?

26 Ekvanter!

27

28 ++++++: Kombinere observasjonsmateriale og geometriske modeller; nøyaktighet
: Komplisert maskineri med mindre og mindre fysisk substans.

29

30 Men! Hvis anta motsatte hypotese (heliosentrisme: Aristark)?
Hvorfor merker det ikke? Hvorfor ikke konstant vind? Hvorfor ting i lufta forsvinner bakover? Hvorfor ikke kastet ut i rommet

31 Eratosthenes Jorda ikke bare jorda rund, men vi kan beregne dens omkrets!

32 To pinner: Alexandria (A) og Syene (S)(Aswan)
Sommersolverv, rundt 12 om dagen: kaste skygge (A) ikke (S) Hvis sola så langt unna at strålene parallelle → ikke mulig jordskorpa flat

33 Måle vinkelen skyggen: ca. 7° (360°/7 = ca. 50)
x ca. 800 km (avstand fra (A) til (S)) = ca km Ca. 2 % fra dagens verdi!

34

35 MEDISIN: GALENOS Bakgrunn: Hippokratiske tradisjon
De fire kroppsvæskene

36 MEN! Forklare sykdom som resultat naturlige årsaker
Diagnose Kur

37 Også: Delvis eksperimentell tilnærming
(1) Urinleder (nøkkeleksperiment)

38 Optikk: Ptolemaios Søke en helhetelig teori
Komme opp m/ eksperiment for å teste teorien Ikke bare matematisk analysere men søke kvantitativt målbare resultat

39 Arkimedes, Galen, Ptolemaios og Den Vitenskapelige Metode
Komme opp m/ teorier, hypoteser Teste disse v/ eksperiment Matematisk modellere og måle fysiske fenomen → Vitenskapelige Revolusjon!

40 KONKLUSJON ANTIKKEN Følge (L1-6)
Samspill politisk kultur, matematikk, naturvitenskaper og filosofi Nå mye lengre enn alle andre Grunnlag både Middelalder og Vestlig sivilisasjon Alle byggesteinene for Vitenskapelige revolusjonen


Laste ned ppt "Forelesning 7: Vitenskap fra Aristoteles til Galen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google