Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 8: Descartes Narve Strand. Descartes 1596-1650 Prøver å løse kunnskapsproblemet (rasjonalist)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 8: Descartes Narve Strand. Descartes 1596-1650 Prøver å løse kunnskapsproblemet (rasjonalist)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 8: Descartes Narve Strand

2 Descartes 1596-1650 Prøver å løse kunnskapsproblemet (rasjonalist)

3 Metoden (1)Bare akseptere det som framstår klart og tydelig (2)Hyperbolisk tvil (3) Eliminasjonsmetoden (4) Viten som aksiomatisk-deduktivt system

4 Objektiv virkelighet Tenkes være anderledes? Enkeltting? Andre mennesker; ens egen kropp? Matte? → Hele greia?!

5 Subjektiv virkelighet? Være anderledes? Nei: Framståen er det samme som væren her Bevisstheten og dens akter (”tenkning”) Cogito, ergo sum.

6 MEN! Bevissthet: Ikke perfekt Subjektiv → objektiv virkelighet?

7 Heldigvis: En idé om noe uendelig perfekt (1) Ikke fra naturen eller meg selv → Gud! (årsaksargumentet) (2) Virkelig eksistens = perfeksjon → Gud! (ontologiske bevis) (3) ’God’ = perfeksjon → Gud ikke ond demon!

8 3 Klare og Tydelige Idéer (1)Utstrakte ting (res extensa) (2)Tenkende ting (res cogitans) (3)Uendelig perfekte ting (Gud) = Urokkelig grunnlag all viten

9 Hvorfor mulig ta feil? = VILJEN! Vilje kun holde seg til idéene, bygge vitenskapen på de

10 Naturvitenskapen Bare utforske utstrakt virkelighet (struktur, volum, bevegelse) Forstå denne mekanisk i streng forstand (all samhandling v/ direkte kontakt) Kroppen vår også! Gud skapt, setter alt i bevegelse, opprettholder

11 Bevisstheten For alltid utilgjengelig for naturvitenskapen! Vesensforskjellig, epifenomen Gud sikrer samsvar kropp og sjel

12 Menneskesyn Dualist (kropp vs.bevissthet) Rasjonalist: Viten gjennom fornuft (selvet)

13 GUD: Garantist viten og samhandling (etikk, samfunn)!

14 Problemer: (1) Er idéen om noe uendelig perfekt klar og tydelig? (Hobbes) Descartes: Ja!

15 (2) Utlede Guds eksistens fra blotte tanke? Descartes: Ja!

16 (3) Cartesianske sirkel: Idéenes pålitelighet ↔ Guds eksistens?! Descartes: Minnets pålitelighet! Imot: Forbi demonhypotesen da? Framdeles sirkelslutning?

17 (4) Det Cartesianske dilemma: Hvordan to vesensforskjellige ting i det hele tatt like, være relatert, samsvare?


Laste ned ppt "Forelesning 8: Descartes Narve Strand. Descartes 1596-1650 Prøver å løse kunnskapsproblemet (rasjonalist)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google