Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 5: Aristoteles’ Teoretiske Filosofi Narve Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 5: Aristoteles’ Teoretiske Filosofi Narve Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 5: Aristoteles’ Teoretiske Filosofi Narve Strand

2 Aristoteles Sokratiske skole Men også kritikk, nytenkning Enorm påvirkning ettertiden

3 Kritikk Platon Relasjonsproblemet → Dualisme meningsløst!

4 Hylomorfisme FORM: Evig, etc., men i tingen = Tingens vesensfunksjon; -egenskaper (”hvahet”)

5 Ontologi (1) Værende ting (ousía): ”substans” (2) Væremåter: egenskaper (a) Vesentlig (’fornuft’) (b) Uvesentlig (’blondt hår’) (3) Materie (hyle)

6 Fysikk (F1) Bare sansbare ting (F2) Ting i forandring. 4 typer: (a) Kvantitativ (b) Kvalitativ (c) Bevegelse (d) Tilblivelse, tilintetgjørelse

7 Årsakslæra (Å1) Formal årsak (Å2) Materiell (Å3) Bevirkende, bevegende (Å4) Formåls-

8 Eksempel 1: Bronsestatue Eksempel 2: Plante

9 Eksempel 3: Hund Eksempel 4: Menneske NB! Ofte årsaker sammenfaller.

10 Sinnsfilosofi Alle levende ting: Sjelen = kroppens form Ansvarlig for: (1) Vekst, næring (planter) (2) Bevegelse, persepsjon (dyr) (3) Tenkning, fornuft (mennesket)

11 Epistemologi Bare mennesket rasjonelt Viten: (1) Abstrahere form (oppdagelse) (2) Bevisførsel (presentasjon, rettferdiggjørelse) Sansning: Nødvendig, ikke tilstrekkelig!

12 Logikken Kanskje Aristoteles’ mest originale bidrag Første systematiserte gyldige argument og feilslutninger Basis all vitenskap

13 Klassiske Logiske Lover Kontradiksjonsprinsippet: - (P ^ -P) Loven om det Utelukkede Tredje: P v -P NB! Forutsetning alle utsagn, argument, all viten

14 Syllogismelæra Viten gjennom redegjørelse ↔ utsagn, begrunnelse, argument Hva er et argument? Hvordan kan det gi oss viten? Hva er et deduktivt argument? Hvilke former?

15 Definisjon ”Et logisk gyldig argument er en serie med utsagn der konklusjonen følger med nødvendighet fra premissene” Premiss 1: M = D Premiss 2: S = M Konklusjon: S = D Et sunt argument er et logisk gyldig argument der alle utsagnene er sanne i tillegg.

16 Aristoteles og det Aksiomatisk- deduktive Vitenskapsideal All vitenskap, ideelt sett: (1) Generelle sannheter (2) Deduktive bevis (gyldige og sanne syllogismer) (3) Satt i system


Laste ned ppt "Forelesning 5: Aristoteles’ Teoretiske Filosofi Narve Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google