Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 5: Aristoteles’ Teoretiske Filosofi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 5: Aristoteles’ Teoretiske Filosofi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 5: Aristoteles’ Teoretiske Filosofi
Narve Strand

2 Aristoteles Sokratiske skole Men også kritikk, nytenkning
Enorm påvirkning ettertiden

3 Kritikk Platon Relasjonsproblemet → Dualisme meningsløst!

4 Hylomorfisme FORM: Evig, etc., men i tingen
= Tingens vesensfunksjon; -egenskaper (”hvahet”)

5 Ontologi (1) Værende ting (ousía): ”substans”
(2) Væremåter: egenskaper (a) Vesentlig (’fornuft’) (b) Uvesentlig (’blondt hår’) (3) Materie (hyle)

6 Fysikk (F1) Bare sansbare ting (F2) Ting i forandring. 4 typer:
(a) Kvantitativ (b) Kvalitativ (c) Bevegelse (d) Tilblivelse, tilintetgjørelse

7 Årsakslæra (Å1) Formal årsak (Å2) Materiell (Å3) Bevirkende, bevegende
(Å4) Formåls-

8 Eksempel 1: Bronsestatue Eksempel 2: Plante

9 Eksempel 3: Hund Eksempel 4: Menneske NB! Ofte årsaker sammenfaller.

10 Sinnsfilosofi Alle levende ting: Sjelen = kroppens form Ansvarlig for:
(1) Vekst, næring (planter) (2) Bevegelse, persepsjon (dyr) (3) Tenkning, fornuft (mennesket)

11 Epistemologi Bare mennesket rasjonelt
Viten: (1) Abstrahere form (oppdagelse) (2) Bevisførsel (presentasjon, rettferdiggjørelse) Sansning: Nødvendig, ikke tilstrekkelig!

12 Logikken Kanskje Aristoteles’ mest originale bidrag
Første systematiserte gyldige argument og feilslutninger Basis all vitenskap

13 Klassiske Logiske Lover
Kontradiksjonsprinsippet: - (P ^ -P) Loven om det Utelukkede Tredje: P v -P NB! Forutsetning alle utsagn, argument, all viten

14 Syllogismelæra Viten gjennom redegjørelse ↔ utsagn, begrunnelse, argument Hva er et argument? Hvordan kan det gi oss viten? Hva er et deduktivt argument? Hvilke former?

15 Definisjon Premiss 1: M = D Premiss 2: S = M Konklusjon: S = D
”Et logisk gyldig argument er en serie med utsagn der konklusjonen følger med nødvendighet fra premissene” Premiss 1: M = D Premiss 2: S = M Konklusjon: S = D Et sunt argument er et logisk gyldig argument der alle utsagnene er sanne i tillegg.

16 Aristoteles og det Aksiomatisk-deduktive Vitenskapsideal
All vitenskap, ideelt sett: (1) Generelle sannheter (2) Deduktive bevis (gyldige og sanne syllogismer) (3) Satt i system


Laste ned ppt "Forelesning 5: Aristoteles’ Teoretiske Filosofi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google