Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 9: Den Klassiske Liberalismen I

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 9: Den Klassiske Liberalismen I"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 9: Den Klassiske Liberalismen I
Narve Strand

2 Den Klassiske Liberalismen
Grunnlegger: Hobbes ( ) Oppsto kjølvannet Vitenskapelige Revolusjon Idéen om samfunnskontrakten sentralt

3 Naturtilstanden Statsløs tilstand
(1) Mennesket: Styrt overlevelsesdrift; frykt (2) Aldri nok ressurser → Alles krig mot alle!

4 Samfunnskontrakten Suverenen Sterk, stabil stat Samtykke
Fornuftsbasert = Legitimere statsstyre (nattvekterstat)

5 LEX/IUS Naturloven = Søk alltid fred hvis mulig!
Lov (lex): Fornuftsnorm, -regel Rett (ius): Frihet til å handle eller ikke Naturloven = Søk alltid fred hvis mulig! Naturretten = Hvis ikke, bruke alle midler sikre deg! Positiv lov = Suverenens vilje

6 Konflikter mulig? EGENTLIG IKKE: Suverenens vilje lovgivende
Plikt underkaste oss Suverenens person ”hellig” Kan prøve å flykte...

7 Verdinøytral Vitenskapelig Modell?
(1) Statsstyre vs. moral/politisk liv (2) Verdier = subjektive (3) Statsstyre urverk; menneskenaturen ”mekanisk” → Rent beskrivende samfunnsvitenskap?

8 John Locke (1632-1704) Bidratt mest utforming moderne liberalisme
Etter Platon kanskje den mest innflytelsesrike politiske teoretikeren

9 Naturtilstanden Statsløs, men IKKE samfunnsløs tilstand
(1) Alle individer rett til frihet, liv og eiendom (iboende rettigheter) (2) Nok ressurser alle klare seg → Statsdannelse?

10 Samfunnskontrakten (1) Offentlige kjente lover (2) Upartiske dommere
(3) Håndhevelse lover Rettsstat og deling statsmakt (utøvende, lovgivende) Folkesuverenitet

11 Konflikter mulig? JA! (1) Utøvende og lovgivende makt må fungere i.h.t. naturlig lov (2) Borgerne kan rasjonelt vurdere dette! (3) Hvis flertallet mener de ikke gjør det → Opprørsrett!

12 ”Possessiv Individualisme” (MacPherson)
Rett til disponere fritt egen kropp og resultat arbeid (privat eiendomsrett) Landeiendommer og kapital Statens rolle beskytte dette

13 VIKTIG: Locke den første tenker som gir forsvar konstitusjonelt styre, rettsstat og demokrati!

14 Konsekvent Politisk Teori?
(1) Naturrett på empiristisk grunnlag? (2) Religiøs begrunnelse sekulær teori?

15 Rousseau ( ) Imot engelske liberalismes og opplysningstidens ensidige fokus fornuft og framskritt Anti-liberal? Totalitær?

16 Naturtilstanden Statsløs og samholdsløs tilstand
(1) Mennesket = naturlig godt (2) Roten til alt ondt: Eiendomsretten! → Stat?!

17 Samfunnskontrakten Basis: individets egen frie vilje
Forener individuell frihet og moralsk fellesskap i høyere syntese ↔ Positiv vs. negativ frihet

18 ”Allmennviljen” Sikrer politisk liv styrt hensynet fellesskapet
Tuftet på menneskets naturlige medfølelse Det egoistiske mennesket må tvinges til å bli fritt!

19 En Liberal Teori? For aktivt borgerskap, men samtidig må folket oppdras... ”Allmennviljen”: Ikke reduseres flertallsbeslutning/enstemmighet! Staten i siste instans tvinge borgerne til å innse sitt eget beste!

20 Grunnproblem Klassiske Liberalisme:
Objektiv, rettferdig samfunnsorden ↔ subjektive, individet? Forsvare den rasjonelt? Utvikle en ”nøytral” statsteori?


Laste ned ppt "Forelesning 9: Den Klassiske Liberalismen I"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google