Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 19: Forklaring og Forståelse i Menneske- og Samfunnsvitenskapene Narve Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 19: Forklaring og Forståelse i Menneske- og Samfunnsvitenskapene Narve Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 19: Forklaring og Forståelse i Menneske- og Samfunnsvitenskapene
Narve Strand

2 Fra Fornuft til Språk og Samfunn
Descartes-Kant opptatt analysere bevisstheten (B) Språk (S) og samfunn (SA) anses som ”epifenomen”, passive avtrykk (B) → Antagelsen om den rene bevissthet

3 Kritikk Antagelsen kritisert de tyske romantikerne
Alltid forstå menneskelige uttrykk i en gitt, konkret sammenheng → ”Metakritisk vending”

4 Anti-universalisme (anti-rasjonalisme):
(B) ↔ (S), (SA)

5 Fokusere på mangfold, særegenhet (Rousseau)
Originalitet (Kant)

6 ”Metodologi” Ikke formell metode Innlevelse Kun beskrive!

7 STYRKE: I: Mer bevissthet om det historisk kontingente II: Mer forståelse anderledeshet III: Men også egen nasjonale kultur! III: Unngå falsk universalisme, etnosentrisk tenkning

8 SVAKHETER: (I) Klarer ikke gi mening til det allmenngyldige elementet
(II) Relativisme? (III) Unngår etnosentrisk tenkning? (IV) Metodologisk relativisme?

9 Hegel Tysk filosof 1800-tallet
Syntese opplysningstidens fokus det universale og romantikkens belysning av det partikulære eller særegne

10 Hegels Dialektikk 3 typer ”ånd”: Subjektive Objektive Absolutte
Alle epoker: Ny ”ånd” realisert i (1-3), gjennom motsetninger i høyere syntese

11 Hvordan autonomi oppstår, f.eks:
Idé 1 = Ingen er fri (tese) Idé 2 = Noen er fri (antitese) Idé 3 = Alle er fri (syntese) → Rom for framskritt (bedre/verre)!

12 Kunst, Religion, Filosofi
Selve essensen, absolutte ”ånden” i en epoke eller samfunn Står høyere enn politikk og vitenskap Antikken, middelalderen, moderne tid

13 Hegel Oppsummert: Rom for viss universalisme
PROBLEM: Bevissthet og fornuft i historien? → Relativisme igjen? Kulturimperialisme? Projisering?

14 Den Hermeneutiske Vending
Dilthey: Tysk historiker Slutten 1800-tallet

15 Historieskriving: Ikke spekulativ (mot Hegel) Ikke dømmende (mot Kant)

16 Den Hermeneutiske Sirkel
Fortolke uttrykk En periodes eller kulturs indre liv, livsverden Rekonstruere denne v/ innlevelse: Se helhet i lys av del og motsatt (God sirkel!) Samme sirkel eller dialektikk vår forståelseshorisont og andres. Derfor tilgang!

17 Gadamer Tysk filosof 1900-tallet Videreutviklet Diltheys hermeneutikk

18 Grunnlag: Også anti-universalist Fokus: Språk og kommunikasjon
Best egnet fordi overgår skillet indre/ytre, individ/samfunn!

19 Hermeneutisk Dialog Innlevelse jo bare på liksom—fokusere bare konkrete uttrykk Inngå i dialog m/ teksten Hermeneutisk sirkel her og!

20 ”Horisontsammensmelting”
Derfor mulig med en viss horisontsammensmeltning gjennom dialog → Unngå relativisme!

21 Spørsmål (1) Skille pålitelig rekonstruksjon fra ren projisering?
(2) Mulig ta avstand fra tekst, bedømme, kritisere? (3) Ingen forklaringer eller kritiske argumenter gyldige på tvers av horisonter? (4) Kun uavklarte metaforer og analogier?

22 → Relativismespøkelset?
Fokus holdninger bedre enn regler?


Laste ned ppt "Forelesning 19: Forklaring og Forståelse i Menneske- og Samfunnsvitenskapene Narve Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google