Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 11: Kants Teoretiske Filosofi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 11: Kants Teoretiske Filosofi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 11: Kants Teoretiske Filosofi
Narve Strand

2 Kant 1724-1804 Prøysisk filosof
Overgripende syntese viten, moral, politikk og estetikk

3 Bakgrunn: Bevissthet = utgangspunkt (Descartes)
(2) Empirismens kritikk (Hume, m.fl.) (3) Vi må ha sikker viten!

4 Empirismen undergraver fysikken/viten
= SKANDALE!

5 Men: Bevisstheten og dens innhold gir ikke rom objektiv viten

6 Undergraver ikke Humes kritikk ethvert meningsfullt samsvar mellom bevisstheten og den ytre verden?

7 Kants ”Kopernikanske Vending”
Tingene rette seg etter bevisstheten: dens form eller evner (3) Forutsetninger all erfaring (4) Sikker viten = bevissthetens eget verk!

8 Virkeligheten framstår jo ikke som en kaotisk strøm
Virkeligheten framstår jo ikke som en kaotisk strøm! Den virkelighet vi erfarer er jo alltid ordnet og strukturert

9 → Bevisstheten må ha evner og måter å strukturere virekligheten på

10 FILOSOFIENS OPPGAVE: Undersøke disse

11 TA HUMES BILJARDKULER:

12 Framstår alltid/med nødvendighet som:
(1) ’Ting’ (2) I tid og rom (3) Årsak-virkning forhold

13 Hvis ikke mulig erfare biljardkulene uten 1-3
→ Nødvendige og allmengyldige villkår!

14 Nødvendige og allmengyldige utsagn om verden mulig igjen!
→ Unngå Humes skeptisisme

15 Persepsjonsformene tid/rom =
Vår intuitive måte å innordne ting på

16 Kategoriene ’ting’, ’nødvendig’, ’årsak’, o.s.v. =
Vår måte å begrepsliggjøre all erfaring på

17 Persepsjonsformer + kategorier =
Bevissthetens evner; måter å organisere erfaringen på! (”form” vs. ”materie”)

18 Metafor: Farvede briller

19 → Tre Typer Utsagn (U1) Analytisk a priori: ”Alle ungkarer er ugifte menn” (U2) Syntetiske a posteriori: ”Venus har ingen måner” (U3) Syntetisk a priori: ”Alle virkninger har sin årsak” (fysikk) ”Kortest avstand 2 punkt = rett linje (geometri) ”7 + 5 = 12” (aritmetikk)

20 (U3) → Forsvar viten naturvitenskapen mot empirismens skeptisisme!

21 Problem: Ikke tale meningsfullt om tingene uavhengig av vår bevissthet
→ Sikker men ikke objektiv viten?!


Laste ned ppt "Forelesning 11: Kants Teoretiske Filosofi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google