Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ex Phil, Ørlandet Vår, 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ex Phil, Ørlandet Vår, 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ex Phil, Ørlandet Vår, 2014

2 Først det praktiske... 1) Dybvig & Dybvig: Det tenkende mennesket (Trondheim: Tapir 2003) 2) 3) 4) ”Å studere, å skrive—Praktisk guide til examen philosophicum”, A.B. Næss

3 Hvorfor Ex Phil? Universitetsstudier ”Dannelse”

4 Foreløpig fremdriftsplan, Ex.phil. Ørland, Våren 2014
Onsdag 22/1 – Informasjonsmøte og Del I (Dybvig) ved Strand Introduksjon. Tidlig gresk naturfilosofi (kap. 1) Sofistene og Sokrates: etikk, samfunn og epistemologi (kap. 2) Onsdag 12/2 - Del I (Dybvig) ved Strand Platon: menneskesyn, etikk og statslære (politisk filosofi) (kap. 2) Aristoteles: ontologi og epistemologi (kap. 3) Mandag 17/2 - Del I (Dybvig) ved Strand Aristoteles: menneskesyn, etikk og politisk filosofi (kap. 3) Vitenskapene i antikken (kap. 4). Middelalderen (kap. 4) Den vitenskapelige revolusjonen (kap. 5) Onsdag 19/2 - Del I (Dybvig) ved Strand Den vitenskapelige revolusjonen : Descartes: epistemologi, ontologi og natursyn (kap. 6) Newton (kap. 7) Moderne politisk teori (kap. 8) Mandag 24/2 Del I (Dybvig) ved Strand Moderne politisk teori – fortsettelse (kap. 8) Hume: epistemologi og etikk (kap 9) Kant: epistemologi og etikk (kap. 10) Onsdag 26/2 Del I (Dybvig) ved Strand Kant – fortsettelse (kap. 10) Utillitarismen (nytteetikk): Bentham, Mill (kap. 13) Evolusjonsteori (Darwin) (kap. 12).

5 Onsdag 5/3- Del I (Dybvig) ved Strand
Vitenskapelige metoder, lover og hypoteser (kap. 17, appendiks 1). Logisk positivisme (appendiks 2) Popper (kap. 18) Onsdag 12/3 - Del I (Dybvig) ved Strand Kuhn om vitenskapelige revolusjoner i naturvitenskapene (kap. 19) Forklaring og forståelse i humanvitenskapene (kap. 20, 11, 17) Onsdag 2/4 – Del II (Reitan) ved Dons: Introduksjon til logikk og argumentasjonsteori (kap. 1) Språklige forutsetninger for argumentasjon (kap. 2) Onsdag 9/4 - Del II (Reitan) ved Dons Hvordan identifiserer vi strukturen i argumentet? (kap. 3) Logisk gyldighet og formallogikk (kap. 4) Onsdag 16/4 - Del II (Reitan) ved Dons Omstøtelig argumentasjon (kap. 5) Hvordan analysere en teksts argumentasjon? (kap. 6) Mandag 21/4 – Del II (Reitan) ved Dons Hvordan evaluere argumentasjon? (kap. 7) Oversikt over vanlige argumentative feil (kap. 8) Tirsdag 29/4 – Backupdato Onsdag 7/5 – Backupdato Eksamen:

6 Mennesket har alltid prøvd å forstå, bedømme og mestre virkeligheten rundt seg

7 SIDEN STEINALDEREN: Hvorfor verden sånn?
Enkleste måten bedømme tid og rom? Trengs orientere seg; måle tiden m/?

8 Grunnspørsmål Hvordan oppsto verden? Hva består virkeligheten av?
Hvem eller hva formet verden? Hvordan oppsto mennesket? Hva er alle tings mål eller skjebne?

9 MYTOLOGISK TENKNING (M1) Menneskeliggjør mer (M2) Mer billedspråklig
(M3) Mer fortellende stil

10 (Eks1) Observasjon: Sola over himmelen, i havet Forklaring: ?

11 (Eks2) Observasjon: Sola over horisonten, stige opp igjen Forklaring: ?

12 Latterlig?

13 Barnslig?

14 Nesten alle menneskesamfunn forstått verden og mennesket sånn.
FAKTA: Nesten alle menneskesamfunn forstått verden og mennesket sånn.

15 LØS PÅSTAND vs. FORKLARE

16 Hovedbegrensning: Virkeligheten for mye i menneskets bilde

17 EGYPT, MESOPOTAMIA Skriftspråk Kompleks matematikk Statsdannelser

18 Bragder Matematisk beskrivelse himmellegemas bevegelse/posisjon
Periodiske fenomen Forutsigelse astronomiske hendelser

19 Begrensninger Observasjonsbasert, kvantitativ tilnærming.
Problemorientert vitenskap

20 Logisk Tenkning (L1) Tingliggjør mer (L2) Mer abstrakt
(L3) Mer analytisk, argumentativ (L4) Kritisk mytologisk tenkning (L5) Tenkning om tenkning (L6) Kritikk av andre logiske tenkere

21 Overgangen fra (M) til (L) fant sted bare en gang: I Hellas, fra ca
Overgangen fra (M) til (L) fant sted bare en gang: I Hellas, fra ca. 600 f. kr.

22 Interesse, nytteverdi:
Ny tenkemåte ”Rense” vitenskapen → Deduktiv, matematisk, eksperimentell vitenskap

23 Thales ”Alt er vann”

24 KONKLUSJON: Helhetlig teori (L1-3).
Nytt!

25 Anaximander Førsteprinsipp: Det Grenseløse (Apeiron).

26 Kosmologi → Første geometriske modell Forklare naturfenomen Biologi

27 KONKLUSJON: Fra observasjonsbasert astronomi til geometrisk, forklarende astronomi.
→ Basis vitenskapelige revolusjon!

28 Anaximenes ”Alt er luft”!

29 Merkelig? Grunnstoff → kvaliteter Element → annet → Forklare forandring naturalistisk

30 Pythagoreerne ”Alt er tall”

31 EKSEMPLER: Harmonilæren Pythagoras’ teorem

32 KONKLUSJON: Grunnlaget lagt rasjonell, matematisk, eksperimentell naturvitenskap

33 XENOPHANES Alt går i sykler
VURDERING: Foregriper paleontologi, geologi

34 MYTEKRITIKK ”Hvis kuene og hestene og løvene hadde hender, ville hestene tegne gudene som hester, o.s.v.”

35 DIAGNOSE: Sannheten ses ikke klart av mytologisk tenkning.
KUR: Ta tiden til hjelp. Søke sannhet mer metodisk.

36 Heraklit ”Alt flyter (panta rei)”

37 • Logos • Makro-/Mikrokosmos

38 Mennesker flest: løsreven forståelse
Religionen en dårlig guide Dikterne verst

39 Tenk selv!

40 KONKLUSJON: Forener Ionisk og Pytagoreisk naturfilosofi Fokus mennesket og dets plass i verden Hvordan oppnå kunnskap (L5) Første helhetlige tenker

41 Parmenides ”Vi kan bare ha viten om det som er”

42 → Sanseverdenen en illusjon!
(S1) U ≡ V (S2) – S = U (ikke sanse det uforanderlige) (S3) – S = V NB! Logisk gyldig argument.

43 KUN: Deduktive argumenter → Viten
→ Empirisk kunnskapspraksis fører bare til pseudo-vitenskap

44 Helt uakseptabelt. Men: Hvordan gå i rette med Parmenides?

45 Zenon Paradokset om den flyvende pilen.

46 Konklusjon: Bevegelse er utenkelig—absurd!

47 Innvending Antisthenes, Kynikeren: Reiste seg opp, tok et par steg over gulvet. Bevegelse er mulig!

48 Parmenides og Zenon: Ikke noe svar!

49 ETTER PARMENIDES: Uforanderlige ↔ foranderlige? Hvordan forandring og mangfold mulig?

50 To hovedtendenser: Dualisme (Anaxagoras) Materialisme (Atomismen)

51 Empedokles Elementlæra (jord, vann, luft, ild)

52 KONKLUSJON: Forklarer forandring, bevegelse mulig. Pris: Forandring egentlig ikke virkelig.

53 ANAXAGORAS ”Alle ting var sammen. Så kom Tanken (Nous) og ordnet dem”

54 ”STOFF”

55 ”KRAFT” (Nous)

56 NOUS skaper orden (kosmologi)
Bare kunnskap om og ved NOUS (epistemologi)

57 KONKLUSJON: Forklarer hvordan orden i verden oppstår Hvorfor sansene er skrøplige Hovedproblem dualisme: Relasjonsproblemet

58 ATOMISTENE (LEUKIPP, DEMOKRIT)
Alt som er: Atomer og tomrom!

59 EPISTEMOLOGI Sansning Sekundære egenskaper ”Sjelsatomer”

60 KONKLUSJON: Første gjennomførte materialisme Hovedproblem materialismen: Det intensjonale (bevissthet, o.s.v.)

61 LOGISK TENKNING (OPPSUMMERT)
(L1) Tingliggjør mer (L2) Mer abstrakt (L3) Analytisk, argumentativ (L4) Kritisk mytologisk tenkning (L5) Tenkning om tenkning (L6) Selvkritikk

62 Bare en gang: Hellas. Spørsmål: mulig?

63 Et Gresk Mirakel? (Hyp. 1) Tese: Grekerne helt unike (L1-6)

64 PROBLEM Kina (Taoismen og (L1-3) og (L5)).
Utvikling av kompleks matte og vitenskapelig astronomi Midtøsten.

65 Konklusjon (L1-6) ikke et gresk mirakel

66 ”Lyset fra Asia” (Hyp. 2) Tese: (L1-6) enten fra Asia eller der først.

67 PROBLEM (L4) og (L6) ikke i Kina og Midtøsten
Kina: Bare spredte forsøk (L5) og (L3) Midtøsten: Ikke (L1-3) engang!

68 Konklusjon (L1-6) ikke noe Grekerene ”arvet”. Særlig (L4) og (L6) stikker seg ut → En mer sammensatt forklaring.

69 Hypotese 3 Pro påvirkning: Skriftspråk fra Midtøsten
Sannsynlig: Komplekse kvantitative, matematiske modeller og Empirisk astronomi Inspirerte helt klart utviklingen av (L1-3)(lignende situasjon: Kina).

70 Pro Særpreg: Tradisjon for (L5) bare Hellas Mye på grunn av (L4) og (L6) = særegent.

71 Hvorfor?

72 Likhetskultur (frie, aktive borgere)
Konkurransebasert


Laste ned ppt "Ex Phil, Ørlandet Vår, 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google