Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan og hvorfor overvåke postoperative sårinfeksjoner i NOIS - og fører det til færre infeksjoner? Hanne-Merete Eriksen Seniorrådgiver, Folkehelseinstiuttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan og hvorfor overvåke postoperative sårinfeksjoner i NOIS - og fører det til færre infeksjoner? Hanne-Merete Eriksen Seniorrådgiver, Folkehelseinstiuttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan og hvorfor overvåke postoperative sårinfeksjoner i NOIS - og fører det til færre infeksjoner? Hanne-Merete Eriksen Seniorrådgiver, Folkehelseinstiuttet

2 Disposisjon Hva er NOIS? Hvorfor overvåke; er postoperative sårinfeksjoner et problem? Hvordan overvåker vi infeksjoner i NOIS? Resultater av overvåkingen Fører NOIS til færre infeksjoner og evt hvorfor (ikke)? Oppsummering

3 Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) Nasjonalt helseregister, egen forskrift Omfatter –Helsetjenesteassosierte infeksjoner –Konsekvenser av slike infeksjoner –Antibiotikabruk –Sykehus, sykehjem og dagkirurgiske klinikker Hva som overvåkes fastsettes av Helsedirektoratet –Første modul: postoperative sårinfeksjoner etter 5 inngrep –Alle sykehus/dagkirurgiske klinikker må delta Hovedformål med NOIS: Forebygge infeksjoner

4 Hvorfor ha et omfattende NOIS-overvåkingssystem av postoperative sårinfeksjoner?

5 Første kirurgiske inngrep Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt...” (Genesis 2:18–24)

6 Påfølgende kirurger – ikke (alltid) like guddommelige… Men også… flere svekkede pasienter og mer avansert kirurgi

7

8 Drucker (1909) “If you can’t measure it, you can’t manage it” Overvåking = et nøkkeltiltak i kvalitetsforbedringsarbeid

9 Bakgrunn for å overvåke postoperative sårinfeksjoner 20-30% av infeksjoner kan forebygges. Handlingsplanen for å forebygge sykehusinfeksjoner

10 Effekt av overvåking av postoperative sårinfeksjoner Frankrike 1995-2003: –5% reduksjon insidensrate per år Tyskland: infeksjonsrisiko første ift tredje år med overvåking –RR: 0,7 (0,6-0,8) Nederland, sammenligne infeksjonsrisiko første og … år med overvåking –4 år RR: 0,7 (0,5-0,9) –5 år RR: 0,4 (0,2-0,8) Brandt C, et.al. Reduction of surgical site infection rates associated with active surveillance. Infect Control Hosp Epidemiol 2006;27:1347-51. Geubbels et. al. Reduced risk of surgical site infections through surveillance in a network. Int J Qual Health Care 2006;18:127-33. Astagneau P,, et al. Reducing surgical site infection incidence through a network. J Hosp Infect 2009;72:127-34.

11 +=+ Kirurgi Overvåking Lykkelig pasient Lykkelig direktør Oppsummert; hvorfor NOIS

12 Nasjonal NOIS-mal postoperative sårinfeksjoner Inkluderer alle pasienter som gjennomgår: Aortokoronar bypass Keisersnitt Innsetting av proteser i hofteledd Kolecystektomi Koloninngrep (fra 2009) Fra 1.9.2012 – helårlig Forenelig med europeisk overvåkingsmal –Referansegruppa for NOIS –Norge følger opp pasienter etter utskrivelse

13 Organisering og datainnsamling Foretaksledelse er ansvarlig for overvåkingen Leger ansvarlig for diagnostisering Smittevernpersonell ansvarlig for kvalitetskontroll It-personell datateknisk ansvar Pasientbrev 25 dager (1 år) postoperativt Elektronisk høsting og overføring av data

14 Metode - overvåking av postoperative sårinfeksjoner Pasient legges inn Pasient skrives ut 30 dager (1 år) etter kirurgi Oppfølgingsbrev (ca 25 dager) Inf.status før utskrivelse: Ingen infeksjon Overflatisk sårinf. Dyp sårinf. Organ/hulrominf. Inf.status innen 30 dager (1 år) etter inngrep: Ingen infeksjon Overflatisk sårinf. Dyp sårinf. Organ/hulrominf Pasient opereres Oppfølgingsperiode Datainnhenting (administrative data og mulige risikofaktorer).

15 Målet er god bruk av data – fordrer bra kvalitet på data Kvalitet ift andre registre Representativitet NPR-NOIS Kjønn og region - Bypass Logiske kontroller

16 Resultater NOIS-overvåking

17 Nasjonal oppfølgingsprosent, 2011 Inngrep Oppfølgings- prosent Bypass92 Keisersnitt88 Hofteprotese-total96 Hofteprotese-hemi91 Kolecystektomi85 Kolon91

18 Når infeksjon oppstår etter inngrep

19 Insidensandel etter type inngrep 2006-11

20 Type postoperativ sårinfeksjon og resultater ift andre europeiske land

21

22

23

24

25

26 Trend for insidensandel av postoperative sårinfeksjoner etter hofteinngrep, data fra ECDC

27 Hvorfor ser ikke vi nedgang i infeksjonsforekomsten i NOIS? 3 måneders overvåking for kort? Resultater brukes ikke? ???

28 Hvis data ikke brukes.... så er det IKKE overvåking!!! Hendelse Handling Data Informasjon Helsesystemet Overvåkingssenter Rapportering Tilbakemelding / anbefalinger Analyse, tolking

29

30 Tilbakemelding til sykehusene - egne tall ift. nasjonale Overflatiske POSIDype/organ-hulrom POSI

31 Brukerundersøkelse om NOIS: Tid brukt av smittevernpersonell i sykehus på ulike NOIS- oppgaver

32 Brukerundersøkelse NOIS

33 Eksempel på lokal bruk Faste møter kirurgiske- og smittevernavdelinger Gjennomgang av rutiner Informasjon til pasienter Redusert infeksjonsforekomst –Systematisk forbedringsarbeid –Oppdaget og stoppet utbrudd

34 Forbedringsarbeid Vestre Viken, Asker og Bærum sykehus

35 Utvikling av insidensandel ved Bærum sykehus før og etter forbedringsarbeid Reducing post-caesarean surgical wound infection rate: an improvement project in a Norwegian maternity clinic. Dykorn OA, Kristoffersen M, Walberg M. BMJ Qual Saf 2012;21:206-210

36 Infeksjonsandel ift observasjonsperiode, Haukland universitetssykehus Hvit og sort søyle: Profylakse med doxycycline og metronidazole Grå søyle: cephalothin og metronidazole Baatrup G et. Al. Increased incidence of postoperative infections during prophylaxis with cephalothin compared to doxycycline in intestinal surgery. BMC Surg. 2009 Dec 7;9:17.

37 Eksempler på nasjonal bruk Fremlagt resultater på konferanser Informert helsemyndighetene Data til Europeisk database Forskning

38 Infeksjoner etter keisersnitt 290 (8,3%) utviklet POSI etter keisersnitt Risikofaktor –>29 år –Kontaminert sår –Antibiotikaprofylakse effektivt?? 54 hadde dyp/organ hulrom infeksjon –20 reinnlagt –11 reoperert Infeksjoner etter keisersnitt. HM Eriksen A R Sæther H L Løwer S Vangen R Hjetland H Lundmark P Aavitsland. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:618-22

39 Retningslinjer for antibiotikaprofylakse ved keisersnitt §Avdelingsoverleger ved sykehus som utførte mer enn 10 keisersnitt i 2008 (n=42), ble invitert til å delta §Svar fra alle 42 (100 %) sykehusene §38 (90 %) hadde skriftlige retningslinjer Antibiotikaprofylakse ved keisersnitt – retningslinjer ved norske fødeavdelinger. HM Eriksen, A Ramberg Sæther, I Økland, E Langen, Y Sandness, A Bødtker, FE Skjeldestad. Tidsskriftet 23/2011

40 Hva sier retningslinjene om bruk av antibiotikaprofylakse? IndikasjonAntall sykehus (n=38) Alle keisersnitt #4 Akutte keisersnitt *33 Kun ved spesielle forhold1 * Nasjonale anbefalinger # Cochrane anbefalinger

41 Hva sier retningslinjene om antibiotikum og dosering? AntibiotikumAntall sykehus (n=38) Ampicillin *3 Førstegenerasjons kefalosporiner * 21 Andregenerasjons kefalosporiner 12 Kombinasjonsprofylakse2 Dosering varierte * Nasjonale anbefalinger

42 Hva sier retningslinjene om tidspunkt for antibiotikaprofylakse? Tidspunkt for profylakseAntall sykehus (n=38) Ved inngrepets start12 Etter avnavling26 Nasjonale anbefalinger sier ikke noe om tidspunkt for profylakse

43 NOIS fremover Fokus på kvalitet på og bruk av data Kontinuerlig overvåking Forskning

44 +=+ KirurgOvervåking Inkludert bruk av data Lykkelig pasient Lykkelig direktør Oppsummering

45 Risikoindeks Mange faktorer ved pasienten og operasjonen påvirker infeksjonsrisikoen NNIS risikoindeks fanger opp de viktigste faktorene (?) Risikoindeksen går fra -1 til 3 poeng. Det gis ett poeng for hver av disse: –ASA score> 2 –Operasjonstid> 75 persentilen –Sårkontaminasjon > 2 Det gis ett minuspoeng ved: –Endoskopisk prosedyre

46


Laste ned ppt "Hvordan og hvorfor overvåke postoperative sårinfeksjoner i NOIS - og fører det til færre infeksjoner? Hanne-Merete Eriksen Seniorrådgiver, Folkehelseinstiuttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google