Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planer og visjoner for administrasjon og organisasjon Innlegg på Randsvangen 7. november 2008 Grete Svensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planer og visjoner for administrasjon og organisasjon Innlegg på Randsvangen 7. november 2008 Grete Svensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planer og visjoner for administrasjon og organisasjon Innlegg på Randsvangen 7. november 2008 Grete Svensen

2 Interne konsekvenser av eksterne rammebetingelser – hva gjør vi? (jfr Ann-Heléns innlegg) uAdministrative rutiner må ivareta eksterne krav til rapportering og forvaltning uPersonalpolitikken må være i overensstemmelse med regler og normer i arbeidslivet forøvrig

3 Gjennomgang av administrasjon og fellestjenestene ved Pharos uBakgrunn: uAdministrasjonen og fellestjenestene hadde i motsetning til forskerne ikke hatt en organisasjonsgjennomgang uHjelp til å identifisere forbedringspunkter: er det oppgaver som ikke blir løst, blir ressursene utnyttet effektivt og hvordan fungerer forholdet til NOVA m.h.t. fellestjenestene

4 Administrative rutiner – Arkiv og postrutiner uØkte krav til dokumentasjon og forsvarlig saksbehandling uArkiv: historisk og løpende arkiv uAssistanse av Riksarkivet ved Linda Holmås og av Sven (for det historiske arkivet)

5 Administrative rutiner - Prosjektoppfølging uSvakheter ved dagens prosjektoppfølging: for mye blir ryddet opp i i etterkant uBehov for økt bemanning – understøttes av Pharos uTimeregistrering (krav i bokføringsloven): oppstart i begynnelsen av 2009

6 Administrative rutiner – omlegging av web uInformasjonsavdelingen legger om web. uLangsiktig ”drøm”: Helhetlig prosjektstyringsverktøy til hjelp for både forskere og administrasjon.

7 Administrative rutiner - prosjekthåndbok uOppdragsgivere etterspør system for kvalitetssikring: Vi vil som et første steg når webomleggingen er avsluttet utarbeide en prosjekthåndbok

8 Økonomi og forvaltning uBygningsmassen: Multiconsults rapport ang rehabiliteringsbehov. Foreslåtte strakstiltak er gjennomført. uPensjoner: Systemet er lite transparent. Vi arbeider med å forstå det og å påvirke rammebetingelsene for det. Utgiftsutviklingen bestemmes av eksterne og interne faktorer. Viktigste enkeltfaktor: lønnsutviklingen. uUtviklingen av bygg og fellestjenester avhenger av NOVAs planer.

9 It-strategi uISF og NOVA samarbeider om å få utarbeidet en It- strategi ved hjelp av Pharos og Gartner group. Første ledd: avklare framtidig organisering mellom ISF og NOVA. Deretter: en egen It-strategi for ISF.

10 Personalpolitikk for administrasjonen og fellestjenestene uPharos-rapporten påpeker behov for en viss skjerming av medarbeidere i administrasjonen. Noen medarbeidere er svært eksponert. uPharos-rapporten påpeker også at kompetanseoppbygging eksternt har vært ujevnt fordelt.


Laste ned ppt "Planer og visjoner for administrasjon og organisasjon Innlegg på Randsvangen 7. november 2008 Grete Svensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google