Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukererfaringer med nødnett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukererfaringer med nødnett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukererfaringer med nødnett
Brukererfaringer med nødnett. Bjørn Eriksen Seksjonsleder operativ seksjon AMK Oslo Akershus Prehospitalt senter

2 Erfaringer så langt Planlegging Opplæring Hverdagen
Forventninger og håp Tips og råd Prehospitalt senter

3 Kort utdrag fra vår historie
2009 Etablert et lokalt mottaksprosjekt med representanter fra forskjellige involverte parter. Administrativt, teknisk og operativt miljø. 2010: Opplæring av personell. Forkurs og tre dagers undervisning. Planlagt oppstart 10. mai. 2011: Re-opplæring av personell Fortsatt arbeid med et uferdig produkt. 10. mai! Oppstart av nødnett (TETRA og telefoni) uten 3.parts integrasjon. Prehospitalt senter

4 1. Planlegging og innføring
Prematurt produkt sett fra vår side. Opplevelse av å skape veien mens vi gikk. (Løp) Godt samarbeid med alle involverte Lang innføringsfase Personellet stilte spørsmål om hvor dette nødnettet var blitt av. Prehospitalt senter

5 1. Planlegging og innføring
Forsinkelsene Kostbart for avdelingen. Opplæring. Reopplæring og rereopplæring. Inndratte ferier. Tvangsferiering. Vanskelig å holde motivasjonen oppe. Personellet opplevde brutte løfter, men hvem brøt dem? Prosedyrer God hjelp fra de allerede eksisterende prosedyrene Tar lang tid å lage gode lokale tilpasninger. Fortsatt ikke helt i mål. Prehospitalt senter

6 2. Opplæring Forkurs for alt personell.
Tre dager opplæring for kontrollromsbrukere. En dag opplæring for terminalbrukere. Ekstra kurs for superbrukere. Oppfølging ved behov. Prehospitalt senter

7 3. Brukererfaringer i hverdagen
4 områder Tg Romerike Tg Oslo Tg Asker/Bærum Tg Follo Tg for LA tjeneste Tg Redning 1 for alle områdene Tg Samvirke for alle områdene Tg Oslo 3 for oppdrag utenfor eget distrikt Tg Alarm OA Tg STILLE Tg 11X Primærhelsetjenesten.. Prehospitalt senter

8 Generelt god oversikt i ICCS – noe større skjerm
3. Brukererfaringer.. Generelt god oversikt i ICCS – noe større skjerm Svært god søkefunksjon i ICCS Meget godt fornøyd med tastaturløsningen Trange lister i ressursoversikten Benytter manuell utalarmering – mange steg for å gjennomføre God oversikt over tilbakemelding ved utalarmering – Men det er ingen forskjell om det sendes status avvis eller godta Bra dekning utendørs.. Prehospitalt senter

9 3. Brukererfaringer God lydkvalitet i håndterminaler uten talegarnityr
Ofte terminaler i tg STILLE God effekt av tg Redning 1, Samvirke Bra teknisk løsning for å koble analogt samband inn i TETRA Lang opplæringstid (grunnkurs  god og trygg) Mindre ”lommesnakk” Mange muligheter for detaljert rapportering. Prehospitalt senter

10 4. Forventinger og håp Fortsatt god oppfølging
Opplæring av egne instruktører Påvirke videre utvikling At vi oppdateres parallelt med utviklingen og utbyggingen Utstyrsutvikling Lenger levetid på batterier Bedre lydkvalitet fra talegarnityr Prehospitalt senter

11 4. Forventninger og håp Dekning der vi jobber Hjelp til avklaringer
Hvem eier lydlogg på TETRA trafikk Tgr1 og Tg Samvirke Hva med en-til-en samtaler Hvordan kan vi få tak i dette? Gjensidig forståelse av prioriteringer og avtaler opp mot leverandører Prehospitalt senter

12 5. Tips og råd Snakk direkte med de brukerne som har erfaring!
Snakk med naboen. Utnytt deres egne IT kontakter. Lytt til sentralt prosjekt. Vær kritisk og still krav. Alt utstyr på plass. Også talegarnityr. Ha et tett samarbeid med leverandører. Opparbeid et godt samarbeid med andre nødetater. Innvolver andre brukere. Mottak. Primærhelsetjenesten. Prehospitalt senter

13 5. Tips og råd Engasjer og aktiver eget personell.
Testmiljø/Opplæringssenter. Gi god etterrettelig informasjon til personellet. Start tidlig med prosedyrearbeid. Snakk med andre brukere i ditt område. Opplæring så tett opp mot igangsetting som mulig. Opplæring med trening på lokale prosedyrer. Andre nødetater. Primærhelsetjenesten. Husk de som kommer etter.. Prehospitalt senter

14 Takk for oppmerksomheten.
Spørsmål? Takk for oppmerksomheten. Prehospitalt senter

15 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet) og Ullevål universitetssykehus. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. Prehospitalt senter


Laste ned ppt "Brukererfaringer med nødnett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google