Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal rapportering Frukt? Eller epler og appelsiner? IKT-Forum, 14. mars 2012 ≠

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal rapportering Frukt? Eller epler og appelsiner? IKT-Forum, 14. mars 2012 ≠"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal rapportering Frukt? Eller epler og appelsiner? IKT-Forum, 14. mars 2012 ≠

2 Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 Data for akuttmedisinske tjenester: I kjølvannet av ny forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus av 1. april 2005 og Riksrevisjonens Dokument nr. 3:9 (2005–2006) ble daværende Sosial- og helsedirektoratet bedt om å levere et system for innsamling og behandling av data fra akuttmedisinske tjenester innen utgangen av Vedtatt i Riksrevisjonens møte 24. september 2008

3 Ikke alt som kan telles teller, og ikke alt som teller kan telles

4 Datasamling 1. Forskning 2. Virksomhetsstyring 3. Kvalitetssikring 4. Politikk

5 Helsedirektoratet: Hvorfor samler vi inn data? Drift av tjenesten Kvalitet i tjenesten Stjålet fra Arne Lindstad, Helsedirektoratet

6 Krav i forskrift Helse- og omsorgsdepartementet kan bestemme at de regionale helseforetakene og kommunene skal rapportere bestemte data om de akuttmedisinske tjenestene. (§ 5 + helseregisterloven § 10)

7 Premisser 1. Data må ”høstes” av systemer som er etablert for å gjennomføre daglig drift 2. Datagrunnlaget skal baseres på en felles definisjonskatalog 3. Data skal være mulig å registrere og behandle med dataverktøy 4. Data skal være tilgjengelig for alle som deltar i registreringen

8 Rapportering fra prehospitale tjenester StyringsgruppeAMKAnskaffelse Kodeverk/ ”Mapping” RedaksjonDreiebok Definisjons- katalog Ambulanse Vi er her Vi er her Vi må tilbake hit Vi må tilbake hit

9 Helsedirektoratet: Hvordan Utarbeide og implementere et system for rapportering av driftsdata som er tilgjengelig gjennom registreringer som i dag gjøres i AMK- sentralene. Ref. forskrift: Helse- og omsorgsdepartementet kan bestemme at de regionale helseforetakene og kommunene skal rapportere bestemte data om de akuttmedisinske tjenestene.) Stjålet fra Arne Lindstad, Helsedirektoratet

10 Hvilke data trenger….. (vi?) Samhandling: Hvem rekvirerer? Hvem varsles? Hvem rykker ut? Når rykkes det ut? Nøkkeldata: Responstid Kvalitet Økonomi/drift/organisering antall h envendelse antall oppdrag hvilke tiltak iverksettes Hentested Leveringssted ICD-10 Alder Kjønn Tid for besvarelse Tid for utalarmering Antall tlf som ikke besvares Samtidskonflikt Behandlingskoder Kommune nr. Institusjons nr. Stjålet fra Arne Lindstad, Helsedirektoratet

11 Målsetning 1. Fastsette krav til rapportering 2. Data inngår i ordinær rapportering til NPR

12 Prosess Gjennomgang kodeverk – ”vasking” Nirvaco samler og utfører ”mapping” NPR foredler, aggregerer, og gjør data lesbar Redaksjonsgruppe ”mapper”, analyserer og skriver rapport

13 Helsedirektoratet: Mulige kvalitetsindikatorer Tidsaspektet Tilgjengelighet Samhandling Behandlingstiltak (rådgiving) Behandlingsnivå Stjålet fra Arne Lindstad, Helsedirektoratet

14 Parametre Henvendelse Hendelse Tiltak Oppdrag Responstid Hentested/hendelsessted Pasientkontakt Stjålet fra Arne Lindstad, Helsedirektoratet

15 Utfordringer Ulikt kodeverk – endringer i kodeverk Ulik bruk av like koder Ulik begrepsforståelse Ulik bruk av programvare Flerbruksfelt Fleretappetransport Flerpasienttransport Samme data registrert flere ganger Skille mellom oppgaver for primær- og spesialisthelsetjeneste Delvis stjålet fra Arne Lindstad, Helsedirektoratet

16 Resultater

17 Type hendelse pr 1000 innb Sentral Sykdom somatisk Rus og psykiatri Skade/ ulykke FødselBeredskapAnnet Over- føring Formidl. innl. Feil/ Sjikane Finnmark112,915,514,94,07,311,435,60,027,2 Tromsø67,77,611,51,21,13,429,50,410,9 Harstad47,93,712,60,54,03,118,30,011,7 Bodø120,313,318,31,22,88,631,814,815,0 Helgeland50,65,612,21,04,65,719,81,09,5 N-Trønd.53,88,510,81,11,73,515,90,013,5 S-Trønd.41,74,99,00,40,916,817,419,33,9 N-møre72,512,015,13,00,811,015,90,014,4 S-møre41,18,313,40,80,68,319,314,811,5 Førde56,62,38,20,82,03,513,83,82,6 Bergen46,710,87,60,40,64,616,945,41,0 Hauges.125,20,06,70,50,68,915,10,015,5 Stavanger37,65,89,20,41,517,27,30,012,2 Innlandet58,64,811,10,76,43,016,40,013,9 Oslo & A.43,36,29,70,31,33,319,72,65,9 Buskerud54,95,813,80,53,82,919,70,018,9 Vestfold40,45,210,20,23,87,019,18,25,9 Sørlandet64,74,59,80,40,7 0,0 0,6 Østfold55,00,07,50,32,15,419,40,00,3

18 Hendelser pr tertial Lokalt navnAntall 1. tertialAntall 2. tertial Pr tertial Per tertial AMK Finnmark ,9129,0 AMK Tromsø ,065,4 AMK Harstad ,550,4 AMK Bodø ,077,0 AMK Helgeland ,056,0 AMK Nord-Trøndelag ,4 AMK Sør-Trøndelag ,856,5 AMK Nordmøre ,674,2 AMK Sunnmøre ,759,4 AMK Førde ,548,1 AMK Bergen ,866,2 AMK Haugesund ,762,8 AMK Stavanger ,047,1 AMK Innlandet ,657,3 AMK Oslo og Akershus ,745,6 AMK Buskerud ,358,1 AMK Vestfold ,750,2 AMK Sørlandet ,640,8 AMK Østfold ,444,7 Total ,654,4

19 Hendelse og ”indeks”?

20 Ambulanseoppdrag

21 “Far better an approximate answer to the right question, which is often vague, than an exact answer to the wrong question, which can always be made precise.” John Tukey, 1962


Laste ned ppt "Nasjonal rapportering Frukt? Eller epler og appelsiner? IKT-Forum, 14. mars 2012 ≠"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google