Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ombudsmannsarbeidet Baltikum/Polen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ombudsmannsarbeidet Baltikum/Polen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ombudsmannsarbeidet Baltikum/Polen 2007-08
Julia Maliszewska og Jonas Bals Oslo Bygningsarbeiderforening

2 Arbeidet så langt Første polske medlemmer i 2005 (Adecco).
2006: Polsk organisasjonsarbeider. 2007: Tilsvarende for baltiske arbeidere. Utdanner nå eget tillitsmannsapparat, «Adecco-modellen.» Krav om tariffavtale og ventelønn. Arrangert norskkurs - med 1,5 timers bannekurs - for latviske og polske medlemmer. Informasjonsmateriell på latvisk, litauisk, polsk, tysk, russisk, rumensk, slovensk, engelsk og serbo-kroatisk/bosnisk. Ca. 100 tvistesaker årlig. Kveldsåpent hver onsdag : Mellom hvert tredje og hvert fjerde medlem har annet opprinnelsesland enn Norge.

3 Omfang Mai 2004-august 2007: førstegangstillatelser og fornyelser i samme periode. Ca. 70 % av disse er fra Polen, 18 % er fra Litauen. 2007: 24 % av norske arbeidstillatelser gitt til bygg og anleggsrelatert virksomhet, 17 % til formidling og utleie av arbeidskraft. Over halvparten av arbeidskjøperne oppgir lavere lønn og/eller mer fleksibel arbeidstid som avgjørende for å ansette utenlandsk arbeidskraft (FAFO-rapport 548:2006). En vesentlig andel av vikarene arbeider i bygg & anlegg.

4 Konsekvenser for bransjen
FAFO-rapport 2007:03: 35 % av de spurte oppga at bruk av underentreprenører fra EU-8 hadde medvirket til farlige situasjoner. 17 % sa at kommunikasjonsproblemer hadde ført til ulykker. 2007: 39 arbeidsulykker endte i dødsfall, oppgang på 25 % fra 2006 (ikke bare bygg). FAFO-rapport 2007:27: «blitt en langvarig tilpasning med lav inntekt og dårlige sosiale vilkår, som verken ble kombinert med arbeid i hjemlandet eller førte over i bedre jobber i Norge - til tross for stort behov for ansatte blant norske firma.» Ødegård m.fl. Fra øst uten sikring?, FAFO-rapport 2007:03. Friberg og Tyldum (red.) Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakkeer i hovedstadsområdet, FAFO-rapport 2007:27. Ulykkestall

5 Baltikum Gjøre foreninga kjent: Visittkort og løpesedler
Sosiale møtesteder Byggeplasser Foreninger Seminarer Servicekontoret Fagbevegelsen i hjemlandet (LCA, Latvia) Vanskelige å finne - men de fleste organiserer seg

6 Baltikum Tvistesaker Byggegruppen/JobbEtat/Nord-Odal Veggmontasje
Euro Arbeidskraft/NC Entreprenør Jono Statinai (to trakk seg) Bekkelaget Bygg/NIC Industricervis (trakk seg)

7 Polen Tvistesaker Rivecompagniet Armeringssentralen
Malings- og Vedlikeholdsservice Jobz/Mesterjobb Domic RM Interbygg (AS-NUF-Ltd)/Rejo Interbygg

8 En kreativ og spennende bransje
NUF Tilvekst i Foretaksregisteret: 358 i 2003 1 291 i 2004 2 228 i 2005 2 176 i 2006 5400 nye registreringer i 2007. Idag totalt ca registrerte NUF. Ifølge Sentralskattekontoret er 90 % av disse i bygg & anlegg.

9 En kreativ og spennende bransje
Enkeltpersonforetak mot allmenngjøring Fra SIA LatNord via Euro Arbeidskraft NUF til self made men… …med en jævla stor regning

10 Fra Euro-8 til Euro-10 - og tredjeland
Eller bare godt, gammeldags slaveri: Livegenskap i Engra Organisering umulig Trusler mot forening, ansatte og familie i hjemlandet Bistand til utkastelse

11 Nye faglige utfordringer
Ligningsmyndigheter UDI Arbeidstilsynet Advokater Media Utenlandsk fagbevegelse - om noen Medlemmer av samme forening utfører samme jobb for samme arbeidskjøper - men lønna spriker. Hva gjør vi??? LO-Aktuelt )

12 Nye medlemsinteresser…
Ikke en fagforening for norske arbeidere, men for arbeidere som befinner seg i Norge. Må ta til motmæle mot NHOs ønsker om bruk og kast av utenlandsk arbeidskraft. «I et verdiskapingsperspektiv vil det være ønskelig å dreie deler av dagens arbeidsinnvandring over fra enkeltindividers innvandring til tidsbegrenset tjenesteimport, med utgangspunkt i de rammer som EØS-avtalen gir.» — NHO, Yrkesdeltakelse, arbeidsinnvandring og økonomisk velferd, Prosjekt fremtidens arbeidsliv FrP og NHO ønsker f.eks. ikke at utenlandske arbeidere skal ha tilgang på fulle trygderettigheter.

13 …og gamle Lønn Sikkerhet Verneutstyr Arbeids- og hviletid
Brakkeforhold Utdanning og lærlingeordninger

14 Medlemskap innebærer mer enn inkassovirksomhet og akuttmottak.
Veien videre Bedre dokumentasjon Arbeidsavtaler Attesterte timelister Etablering av lønnskonto fremfor kontantoppgjør Skriftlig inngåelse av avtaler Lettere å vinne saker! Medlemskap innebærer mer enn inkassovirksomhet og akuttmottak. Allerede mer stabil medlemsmasse.

15 Veien videre Kartlegging av bedrifter med potensiale
Armeringssentralen Mesterjobb Jobzone Domic Kompetansekraft (PEAB Polska) Finne og skolere tillitsvalgte Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen FOB’en. «Adecco-malen» - frem til styrke & troverdighet!

16 Veien videre Økt samarbeid tillitsvalgte-forening Hva ønsker dere?
Rapporter? Plassbesøk? Torsdagsmøter? Kun eget firma? Tips om firmaer? Skolering? Besøk? Bestill! Hva ønsker vi? Informasjon! Bemanningslister, byggeplasser… Koordinert innsats; Klubbinitiativet & foreninga


Laste ned ppt "Ombudsmannsarbeidet Baltikum/Polen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google