Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning om landsmøtet 2011 Felleskurs avdeling 601 og 603 – februar 2011 Forbundssekretær Halvor Langseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning om landsmøtet 2011 Felleskurs avdeling 601 og 603 – februar 2011 Forbundssekretær Halvor Langseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning om landsmøtet 2011 Felleskurs avdeling 601 og 603 – februar 2011 Forbundssekretær Halvor Langseth

2 Fellesforbundets landsmøte 2011 Landsmøtet holdes 7. – 12. oktober Åpningsprogram i Operaen 470 representanter møter med stemmerett + gjester og presse Landsmøtet i Fellesforbundet 2011

3 Forslagene 30. april – frist forslag fra avdelingene Ledelsen / administrasjonen behandler de innkomne forslagene og innstiller til forbundsstyret 14. og 15. juni – forbundsstyret behandler forslagene 21. og 22. juni – behandling i representantskapet Forslagene med innstillinger sendes til avdelingene (seinest 7. august) 6. september – siste frist for avdelingene til å behandle dagsorden og rapportere valg Landsmøtet i Fellesforbundet 2011

4 Landsmøtets motto O r g a n i s e r i n g f o r v e l f e r d o g v e r d i s k a p i n g ! Landsmøtet i Fellesforbundet 2011

5 DEBATTHEFTET Landsmøtet i Fellesforbundet 2011 1.Fagbevegelsen og den norske modellen oppsplitting og innleie – en trussel mot systemet struktur tariffavtalene 2.Økt velferd har alltid vært målet Velferdsstaten boligpolitikk 3.Å skape verdier Industri, produktivitet

6 Noen problemstillinger (1) ? Høy produktivitet gjør at vi kan ha et høyere lønnsnivå og bedre velferdsordninger ? I et produktivt arbeidsliv er omstilling nødvendig ? Et godt arbeidsliv forebygger kostnader som ellers måtte ha blitt dekket av offentlige ordninger ? Høy organisasjonsgrad og tariffavtaledekning samt treparts samarbeidet om politikken – ønskelig / nødvendig Landsmøtet i Fellesforbundet 2011

7 Noen problemstillinger (2) Organisasjonsgraden synker som følge av bortsetting, oppsplitting og innleie ? Er det bare derfor det er så mange uorganiserte og så mange som ikke er omfattet av tariffavtale? ? Styrke tariffavtalen – allmenngjøring / vertikale avtaler / brede bransjeavtaler / mer sentralt avtalt ? Organisering og oppgavefordeling – LO og forbundene Landsmøtet i Fellesforbundet 2011

8 Organisasjonen – ansvar og ledelse Klubbene og avdelingene når ? bedriftene blir mindre og stadig skifter eiere og struktur ? Arbeidsinnvandring / grenseoverskridende pendlere Seksjonsrådene – bør de erstattes med overenskomst- / bransjeutvalg og hvordan skal oppgavene / innflytelsen defineres? Landsmøtet i Fellesforbundet 2011

9 Utvikling av samfunnet ? Velferdsstatens mange utfordringer – eller? ? Boligpolitikk ? HMS-tillitsvalgt eller verneombud ? Industrien og de andre næringene ? Energi - klima ? Fagutdanning og EVU (etter- og videreutdanning) Landsmøtet i Fellesforbundet 2011

10


Laste ned ppt "Innledning om landsmøtet 2011 Felleskurs avdeling 601 og 603 – februar 2011 Forbundssekretær Halvor Langseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google