Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Hva gjør du om bedriften vil leie inn?  Hva gjør du om du finner ut at bedriften har leid inn uten at du har visst noe om det?  Hva gjør du om bedriften.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Hva gjør du om bedriften vil leie inn?  Hva gjør du om du finner ut at bedriften har leid inn uten at du har visst noe om det?  Hva gjør du om bedriften."— Utskrift av presentasjonen:

1  Hva gjør du om bedriften vil leie inn?  Hva gjør du om du finner ut at bedriften har leid inn uten at du har visst noe om det?  Hva gjør du om bedriften har leid inn eller vil leie inn, samtidig som det går egne ansatte permittert?

2 Ved innleie på innleiebedriftens egne fagområder har du rettigheter  Om det gjelder innleie fra bemanningsselskap har du vetorett.  Om du er hovedtillitsvalgt hos hovedentreprenøren har du innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår til de innleide arbeiderne.  Før det tas beslutnings om innleie skal det forhandles med de tillitsvalgte.

3 Ta rede på hvem bedriften vil leie inn fra og om utleiefirmaet er registrert i arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. Registeret finner du på www.arbeidstilsynet.no Det gjelder forskjellige regler for innleie fra registrerte bemanningsforetak og innleie fra produksjonsbedrifter.

4  hvis ja  hvilke krav skal vi stille til bemannings- selskapet?   hvis nei   hvilken dokumentasjon skal vi da etterspørre?

5  krev framlagt arbeidsavtaler for de arbeiderne som skal leies inn og  dokumentasjon av at utleievirksomheten ikke begrenser arbeidernes mulighet til å ta arbeid hos innleier etter at ansettelsesforholdet hos utleier er avslutta

6 Innleie fra [utleievirksomhetens navn og navn på byggeplass] – begjæring om innsyn i lønns- og arbeidsvilkår Det vises til Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett §§ 7 – 9. Det kreves framlagt kopi av arbeidsavtaler, lønnsslipper og timelister for arbeidstakere som skal leies inn og som kommer inn under Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser. Dokumentasjonen kreves framlagt innen [frist – minimum tre dager]. Dato, underskrift og tillitsverv

7  fast ansettelse  fast arbeidstid  lønn, overtidsbetaling og feriepenger etter norske regler

8  hvis dette er i orden, kan du inngå tidsbegrensa avtale om innleie

9  sier du nei til innleie

10  krev framlagt arbeidsavtaler for de arbeiderne som skal leies inn,  opplysninger om hva som er utleievirksomhetens egenproduksjon,  hvor mange ansatte arbeidere utleievirksomheten har,  hvor mange som arbeider i egenproduksjon og  hvor mange som er utleid

11 Innleie fra [utleievirksomhetens navn og navn på byggeplass] – dokumentasjon av at vilkårene for innleie etter Arbeidsmiljølovens § 14-13 første ledd er oppfylt Det vises til Arbeidsmiljølovens § 14-13 første og tredje ledd. Det kreves dokumentert hva som er utleievirksomhetens hovedbeskjeftigelse, hvor mange fast ansatte produksjonsarbeidere utleier har og hvor mange av dem som for tida er utleid. Det kreves videre dokumentert at de arbeidstakerne som skal leies inn er fast ansatt i utleievirksomheten. Dato og underskrift

12  fast ansettelse  fast arbeidstid  lønn, overtidsbetaling og feriepenger etter norske regler

13  hvis dette er i orden, kan du inngå tidsbegrensa avtale om innleie

14  tvister du og sender saka oppover

15 ”Klubben har krevd dokumentert at utleievirksomheten oppfyller vilkårene for innleie etter AML § 14-12. Dette er ikke dokumentert. Utleievirksomheten er ikke registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. Det er dermed ikke lovlig adgang til innleie.”


Laste ned ppt " Hva gjør du om bedriften vil leie inn?  Hva gjør du om du finner ut at bedriften har leid inn uten at du har visst noe om det?  Hva gjør du om bedriften."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google