Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modeller og sosiale nettverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modeller og sosiale nettverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modeller og sosiale nettverk

2

3

4

5 Sosiale nettverk som forståelsesramme
uformelt, sosialt system forbindelseslinjer, sosiale relasjoner mellom aktører aktør relasjon aktør relasjon aktør Grad av kontakt mellom personer

6 Typer av sosiale nettverk
Personsentrert nettverk: personen er sentrum Totale sosiale nettverk grenseløst stier person til person partielle nettverk: deler av nettverket b Ego e c d Personsentrert nettverk bydel jobb slekt

7 Struktur og funksjon strukturelle egenskaper
referansepunkt: person i sentrum /egosentrert nettverk størrelse/omfang tilgjengelighet mellomliggende personledd fysiske,psykiske,sosiale, personlige hindringer Tetthet: kontakt mellom de andre i nettveket ego referansepunkt tetthet=100%: alle har kontakt med alle

8 rollepleksitet(fibring) soner
variasjon sosial homogenitet/ heterogenitet rekkevidde: talet på personer i nettverket rollepleksitet(fibring) antall kontaktbånd soner grad av intimitet:primær, sekundær, tertiær sone mobliseringspotensial Nettverksoverlapping felleskontakter nettverksoverlapping

9 Funksjonelle egenskaper
samhandlingsgrad Symmetri, balanse og retning Intensitet og emosjonell tilknyting Plassering i rom og tid Kontakthyppighet, relasjonens varighet, geografisk avstand

10 Kvalitative egenskapar ved sosiale nettverk
Fordelar og ulemper ved svake og sterke bånd Gesellschaft Bysamfunn. Rollespesialisering Spredthet i sosiale relasjoner, utskifting, Nært, men likevel sosialt distansert. Byelendighet eller hva? Gemeinschaft: tette, integrerte oppvekstmiljø bygdeharmoni? for lukka og innkrøkte?

11 Danning av sosiale nettverk
ytre forhold: geografiske kulturelle etniske sos.økon. bygd og by ulike land ulike regioner Lågstatus- høgstatus personer kvinner: aleinemødre utearbeidende mødre lågt/høgt utdanna mødre

12 vilje og valg Determinanter: personlige motivasjon livs- egenskaper
orientering Gransking Trondheim, Schieflo: litt, men ikke for forpliktende naboskap Nettverksgransking Bø: Skoleflinke og sosiale elever: store, varierte nettverk mange- og fåfibra nettverksband

13 Desintegrert sosialt rammeverk
område: byer, kompliserte samfunn større individuelt ansvar fellesansvaret minker delegering av pedagogisk mandat flytting av sosialiseringsansvaret nettverk som styrke nettverk som belasting


Laste ned ppt "Modeller og sosiale nettverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google