Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 1 Modeller og sosiale nettverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 1 Modeller og sosiale nettverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 1 Modeller og sosiale nettverk

2 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 2

3 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 3

4 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 4

5 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 5 Sosiale nettverk som forståelsesramme – Nettverk: F uformelt, sosialt system F forbindelseslinjer, sosiale relasjoner mellom aktører aktør relasjon Grad av kontakt mellom personer

6 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 6 n Typer av sosiale nettverk – Personsentrert nettverk: personen er sentrum – Totale sosiale nettverk F grenseløst F stier person til person F partielle nettverk: deler av nettverket Ego d e a c b Personsentrert nettverk bydel slekt jobb

7 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 7 n Struktur og funksjon – strukturelle egenskaper F referansepunkt: person i sentrum /egosentrert nettverk F størrelse/omfang F tilgjengelighet – mellomliggende personledd – fysiske,psykiske,sosiale, personlige hindringer F Tetthet: – kontakt mellom de andre i nettveket ego referansepunkt tetthet=100%: alle har kontakt med alle

8 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 8 F variasjon – sosial homogenitet/ heterogenitet – rekkevidde: talet på personer i nettverket F rollepleksitet(fibring) – antall kontaktbånd F soner – grad av intimitet:primær, sekundær, tertiær sone F mobliseringspotensial F Nettverksoverlapping –felleskontakter nettverksoverlapping

9 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 9 – Funksjonelle egenskaper F samhandlingsgrad F Symmetri, balanse og retning F Intensitet og emosjonell tilknyting F Plassering i rom og tid – Kontakthyppighet, relasjonens varighet, geografisk avstand

10 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 10 n Kvalitative egenskapar ved sosiale nettverk Fordelar og ulemper ved svake og sterke bånd Gemeinschaft: tette, integrerte oppvekstmiljø bygdeharmoni? for lukka og innkrøkte? Gesellschaft Bysamfunn. Rollespesialisering Spredthet i sosiale relasjoner, utskifting, Nært, men likevel sosialt distansert. Byelendighet eller hva?

11 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 11 n Danning av sosiale nettverk – ytre forhold: geografiske kulturelle etniske sos.økon. kvinner: aleinemødre utearbeidende mødre lågt/høgt utdanna mødre Lågstatus- høgstatus personer bygd og by ulike land ulike regioner

12 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 12 – vilje og valg personlige egenskaper motivasjon livs- orientering Determinanter: Gransking Trondheim, Schieflo: litt, men ikke for forpliktende naboskap Nettverksgransking Bø: Skoleflinke og sosiale elever: store, varierte nettverk mange- og fåfibra nettverksband

13 Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 13 n Desintegrert sosialt rammeverk F område: byer, kompliserte samfunn F større individuelt ansvar F fellesansvaret minker F delegering av pedagogisk mandat F flytting av sosialiseringsansvaret nettverk som styrke nettverk som belasting


Laste ned ppt "Harald Høie Nettverk. (Bø 7). side 1 Modeller og sosiale nettverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google