Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datakommunikasjon Høsten 2001 Forelesning nr 3, 3. september 2001 Ch 3, Data Transmission Ch 4, Transmission media Ch 5, Data encoding Ch 6, The Data Communications.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datakommunikasjon Høsten 2001 Forelesning nr 3, 3. september 2001 Ch 3, Data Transmission Ch 4, Transmission media Ch 5, Data encoding Ch 6, The Data Communications."— Utskrift av presentasjonen:

1 Datakommunikasjon Høsten 2001 Forelesning nr 3, 3. september 2001 Ch 3, Data Transmission Ch 4, Transmission media Ch 5, Data encoding Ch 6, The Data Communications Interface + ISDN

2 Forelesning nr 3, høsten Praktiske opplysninger zForelesning legges ut mandag kl 10:30 zØvingstimer: yOnsdager 14:15 – 16:00 auditoriet i Os Alle 11. zØvingsoppgaver: 4.7, 4.8, 5.6 (kun NRZ-L og NRZI), 6.1 zØvingsoppgavene gjennomgås onsdag 12. september zEksamen avholdes uten hjelpemidler.

3 Forelesning nr 3, høsten Tele-/datakommunikasjonsnett PSTN IN - Node Telecom Management System Tactical and Strategic Military Networks Internet LAN GSM

4 Forelesning nr 3, høsten Ruterkonfigurasjon

5 Forelesning nr 3, høsten Datatransmisjon terminologi-1 zAvsender - Transmitter zMottaker - Receiver zMedium yGuided medium xTwisted pair, optisk fiber yUnguided medium xLuft, vann

6 Forelesning nr 3, høsten Datatransmisjon terminologi-2 zDirekte link yNo intermediate devices zPoint-to-point yDirect link yOnly 2 devices share link zMulti-point yMore than two devices share the link

7 Forelesning nr 3, høsten Datatransmisjon terminologi-3 zSimplex ySending i kun en retning xRadio, TV zHalf duplex ySending begge veier, men kun en av gangen xPoliti radio, Taxi zFull duplex ySending begge veier samtidig xTelephone

8 Forelesning nr 3, høsten Kontinuerlige og diskrete signaler

9 Forelesning nr 3, høsten Periodiske Signaler

10 Forelesning nr 3, høsten Sinusbølge zMaksimal amplityde (A) ymaksimal signalstyrke yspenning i volts zFrekvens (f) yHastighet på signalendring yFrekvens måles i Hertz (Hz) yPeriode = tid for en repitisjon (T) yT = 1/f

11 Forelesning nr 3, høsten Bølgelengde zLengden av en bølgesyklus zLengden mellom to punkter i samme fase på to etterfølgende sykluser zBenevnes med (lambda) zHvis signalhastigheten er v har vi: y = vT (bølgelengde=hastighet x tid) y f = v yf = v/ yv = c = 3*10 8 ms -1 (lyshastigheten)

12 Forelesning nr 3, høsten Datahastighet og båndbredde zAlle transmisjonssystemer har en begrenset båndbredde zTelefonnettet ca 3000 Hz zDette begrenser hvilken datahastighet som kan benyttes  Begrenset båndbredde gir begrenset datahastighet

13 Forelesning nr 3, høsten Data zAnalog yKontinuerlige verdier yLyd, video zDigital yDiskrete verdier (0 eller 1) yTekst

14 Forelesning nr 3, høsten Signaler zData overføres ved hjelp av signaler zAnaloge signaler yKontinuerlig variable yForskjellige medium yKabel, optisk fiber, luft rom yTalebånbredde 100Hz to 7kHz yTeleponbåndbredde 300Hz til 3400Hz yVideobåndbredde 4MHz zDigitale signaler yBruker to likestømskomponenter (DC=Direct current)

15 Forelesning nr 3, høsten Andre begreper zDempning (Attenuation) yØker med frekvensen zForsinkelser (Delay) yHastigheten av et signal vil variere med frekvensen zStøy (Noise) zKanal kapasitet (Channel capacity) yC=2B log 2 M (Nyquist) yC=bit pr sekund yB=Båndbredde yM=antall nivåer

16 Forelesning nr 3, høsten Electromagnetisk spektrum

17 Forelesning nr 3, høsten Transmisjonsmedium (Ch 4) zGuided – Fast medium yTwisted pair ykoakskabel yOptisk fiber zUnguided - Trådløs yLuft, vann

18 Forelesning nr 3, høsten Data koding (Ch 5) zDigitale data, digitalt signal zAnaloge data, digitalt signal zDigitale data, analogt signal zAnaloge data, analogt signal

19 Forelesning nr 3, høsten

20 Forelesning nr 3, høsten Eksempler på ulike linjekoder zNonreturn to Zero-Level (NRZ-L) zNonreturn to Zero Inverted (NRZI) zBipolar -AMI zPseudoternary zManchester zDifferential Manchester zB8ZS zHDB3

21 Forelesning nr 3, høsten NRZ – Nonreturn to Zero

22 Forelesning nr 3, høsten Asynkron og synkron transmisjon zFor at sender og mottaker skal være i synk kreves en mekanisme for å synkronisere avsender og mottaker zTo løsninger på dette problemet yAsynkron transmisjon ySynkron transmisjon

23 Forelesning nr 3, høsten Asynkron transmisjon zData sendes med en karakter av gangen y5 til 8 bits zSynkronisering trengs kun og vedlikeholdes for hver karakter zResynkroniserer for hver karakter

24 Forelesning nr 3, høsten Asynkron transmisjon

25 Forelesning nr 3, høsten Asynkron - virkemåte zIn a steady stream, interval between characters is uniform (length of stop element) zIn idle state, receiver looks for transition 1 to 0 zThen samples next seven intervals (char length) zThen looks for next 1 to 0 for next char zSimple zCheap zOverhead of 2 or 3 bits per char (~20%) zGood for data with large gaps (keyboard)

26 Forelesning nr 3, høsten Synkron transmisjon zBlokker av data sendes uten start og stopp bitits zKlokkene hos avsender og mottaker må være synkroniserte zTo måter å løse dette problemet på: ySeparat klokkelinje mellom avsender og mottaker yInkludere klokkesignal i dataoverføringen xManchester encoding xBærebølge (Carrier frequency) (analog)

27 Forelesning nr 3, høsten Synkron - Blokk nivå zMå indikere start og stopp på overføring av en sekvens av data zBenytter “preamble” og “postamble” ySerie med SYN (hex 16) karakterer yblokk av mønster som ender med zMer effektiv (lavere overhead) enn asynkron

28 Forelesning nr 3, høsten Synkron overføring 8-bit flagg: indikerer start på rammen Eksempel på lag 2 ramme 8-bit flagg: indikerer slutt på rammen

29 Forelesning nr 3, høsten Linjekonfigurasjon zTopologi yPhysical arrangement of stations on medium yPoint to point yMulti point xComputer and terminals, local area network zHalf duplex yOnly one station may transmit at a time yRequires one data path zFull duplex ySimultaneous transmission and reception between two stations yRequires two data paths (or echo canceling)

30 Forelesning nr 3, høsten Tradisjonelle konfigurasjoner

31 Forelesning nr 3, høsten Interfacing zData processing devices (or data terminal equipment, DTE) do not (usually) include data transmission facilities zNeed an interface called data circuit terminating equipment (DCE) ye.g. modem, Network Interface Card zDCE transmits bits on medium zDCE communicates data and control info with DTE yDone over interchange circuits yClear interface standards required

32 Forelesning nr 3, høsten Egenskaper til et grensesnitt zMekaniske yForm på tilkoblingsplugg (V.24, RJ-45) zElektrisk ySpenning, kodingsmåte zFunksjonell yData, kontroll, timing zProsedyre yTillatt sekvens av hendelser

33 Forelesning nr 3, høsten V.24/EIA-232-F zITU-T v.24 zSpesifiserer kun funksjonell og prosedyre, referer andre standarder for elektriske og mekaniske spesifikasjoner zEIA-232-F (USA) yRS-232 yMechanical ISO 2110 yElectrical v.28 yFunctional v.24 yProcedural v.24

34 Forelesning nr 3, høsten Mekanisk spesifikasjon

35 Forelesning nr 3, høsten Elektrisk spesifikasjon zDigitale signaler zVerdier tolkes som data eller kontroll avhengig av tilslutningspinne zMer enn -3v er binær 1, mer enn +3v er binær 0 (NRZ-L) zSignalhastighet < 20kbps zLengde på kabel <15m zFor kontroll, mer enn -3v er av, +3v er på

36 Forelesning nr 3, høsten Local and Remote Loopback

37 Forelesning nr 3, høsten Prosedyre spesifikasjon zWhen turned on and ready, modem (DCE) asserts DCE ready zWhen DTE ready to send data, it asserts Request to Send yAlso inhibits receive mode in half duplex zModem responds when ready by asserting Clear to send zDTE sends data zWhen data arrives, local modem asserts Receive Line Signal Detector and delivers data

38 Forelesning nr 3, høsten Dial Up Operation (1)

39 Forelesning nr 3, høsten Dial Up Operation (2)

40 Forelesning nr 3, høsten Dial Up Operation (3)

41 Forelesning nr 3, høsten Nullmodem – V.24 Kan benyttes ved sammenkobling av to PC-er

42 Forelesning nr 3, høsten ISDN fysisk grensesnitt zForbindelse mellom TE (Terminal Equipment) og NT1 (Network Termination) zISO 8877 zPlugg RJ-45 – 8 pinner/kontakter zSender og mottar både data og kontrollsignaler

43 Forelesning nr 3, høsten ISDN konfigurasjon

44 Forelesning nr 3, høsten ISDN kanaler Grunnaksess: 2 B-kanaler 1 D-kanal Utvidet aksess: 30 B-kanaler 1 D-kanal

45 Forelesning nr 3, høsten Referansemodell for ISDN-aksess S=T hvis NT2 ikke benyttes

46 Forelesning nr 3, høsten ISDN - Oppkobling av samtale TE-A TE-BSentral ASentral B SETUP CALL_PROC ALERT CONNECT CONNECT ACK CONNECT Samtale over B-kanal

47 Forelesning nr 3, høsten ISDN – Nedkobling av samtale TE-A TE-BSentral ASentral B Samtale over B-kanal DISCONNECT RELEASE REL_COMPL

48 Forelesning nr 3, høsten ISDN – datalinklaget (lag 2) FCS = Frame Check Sequence

49 Forelesning nr 3, høsten SAPI-tjeneste-aksess-punkt- identifikator z0 for linjesvitsjing av B-kanaler z1 for en ISDN-basert pakkesvitsjet tjeneste z16 for X.25 basert pakkesvitsjet tjeneste z63 for driftsformål, blant annet tildeling av TEI (Terminal Endpoint Identificator)

50 Forelesning nr 3, høsten TEI-terminalidentifikator z0 – 63: verdier for fast tildeling av TEI z64 – 126: Verdier som tildeles automatisk av sentralen når terminalutstyret tilkobles S-grensesnittet. z125: Kringkasting fra NT til TE Brukes blant annet for utsending av anrop til alle terminalene på en buss, slik at brukeren kan svare fra den terminal som han finner mest hensiktsmessig.


Laste ned ppt "Datakommunikasjon Høsten 2001 Forelesning nr 3, 3. september 2001 Ch 3, Data Transmission Ch 4, Transmission media Ch 5, Data encoding Ch 6, The Data Communications."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google