Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GodsFergenkonseptet Eivind Dale, DNV GL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GodsFergenkonseptet Eivind Dale, DNV GL"— Utskrift av presentasjonen:

1 GodsFergenkonseptet Eivind Dale, DNV GL Eivind.Dale@dnvgi.com
Bergen, 6. februar 2014

2

3 Innhold Kort om GodsFergen Logistikkonseptet Skipskonseptene
Havneoperasjonen – kritisk suksessfaktor!

4 Innhold Kort om GodsFergen Logistikkonseptet Skipskonseptene
Havneoperasjonen – kritisk suksessfaktor!

5 Konseptet (1) Konseptet skal være: Bærekraftig og miljøvennlig
Lønnsomt og konkurransedyktig Samfunnsøkonomisk lønnsomt Utfordre dagens transport og logistikkstrukturer Skape grunnlag for revitalisering av norsk nærskipsfart

6 Konseptet (2) GodsFergen-konseptet dekker:
Forretningsmodell Logistikkonsept Skipsløsning Primære kunder er speditører og store vareeiere Dekker terminal-til-terminal evt. leverandør-til-lager Daglige eller frekvente avganger, høy punktlighet Pris % lavere enn bil, lønnsom drift Skal gi betydelig miljøeffekt i forhold til lastebil

7 Konseptet (3)

8 Hovedverdikjeden

9 GodsFergen versjon 1 Rapport og presentasjon ferdigstilt og presentert 22. oktober 2013

10 Dette jobber vi med nå Testing av konseptet/dialog med kundegrupper:
Forretningsmessig bærekraft Mulige volum Videre utvikling/optimalisering av rutemønster Havnetilpasninger – muligheter og begrensninger Investeringscaset Kriterier for investering i nye skip Investering i containere, chassis, eurotraller, etc. Eiermodeller for operatørselskap IKT-integrering, etc. Skipskonsepter, laste-/losseløsninger

11 Spesifikt for havnene jobber vi med
Havneløsningen Detaljkonsept for havner med store og små volum Vurdere hver enkelt havn (havnene som er prosjektpartnere) Prisestimater Kunde- og volumanalyser Kundeoversikt pr havneregion Godsvolumer; Intervju med utvalgte kunder, spørreundersøkelse til øvrige Analyser på potensielt volum

12 Innhold Kort om GodsFergen Logistikkonseptet Skipskonseptene
Havneoperasjonen – kritisk suksessfaktor!

13 Rutemønster

14 Nøkkeltall for GodsFergens basisløsning
Total skipskostnad pr rundtur Havneavgifter og håndteringskostnader i havn pr rundtur Administrative kostnader pr rundtur 85 000 Totale rundturskostnader Rundtursinntekter Margin 5,6 % Gjennomsnittlig kostnad pr lastenhet levert på terminal 3 700 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-nautisk mil 0.90 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-km 0.50 Gjennomsnittlige kostnad for lastenhet per km 6.90 Totalt antall lastenheter levert pr rundtur 850 Antall omløp av skipets last pr rundtur 8,9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 68 % Gjennomsnittlig distanse pr lastenhet (km) 540 Antall dager pr rundtur 11,4 Totalt antall lastenheter levert pr år (12 skip) : (alle kostnadstall i NOK)

15 Noen forutsetninger i kalkulasjonene
Biltransport T2T: 20 NOK per km til destinasjon inklusive retur Utkjøring fra/til havn: 700 NOK + 20 NOK per km Kontroll mot TØI`s kostnadsmodell for trailertransport Innkjøpspris skip 134 MNOK Avskrivingstid 15 år, restverdi settes til 20% Rente/yield 8% Egne containere og chassis er ikke lagt inn Havnekost pr anløp NOK anløp pr skip/år

16 Lønnsomhet for GodsFergen

17 Fremtidens kystterminal
Ubetjent Tilgang 24x7 Sikret I (nær) havn Med/nær godsterminaler

18 Innhold Kort om GodsFergen Logistikkonseptet Skipskonseptene
Havneoperasjonen – kritisk suksessfaktor!

19 Skipskonsepter Containerskip (LoLo) med kapasitet på containere (40/45 fots) Kombinasjonsskip (Ro/Lo) med tilsvarende kapasitet containere/traller RoRo-skip tilsvarende kapasitet tralle/containere? Skipsdesign for fartsområde knop Maskinkonfigurasjon for optimal ytelse og utslipp LNG - hybrid/batteri? Automatisert fortøyning Egne kranløsninger – effektiv lasting/lossing

20 Miljøutslipp GodsFergen har 30 % av utslippet til lastebil: GodsFergen (terminal-til-terminal): g/tonn-km Bil (Euroklasse 5, autodiesel, norske veier): 112 g/tonn-km En flåte med 12 skip som gjør 360 rundturer årlig, erstatter transporter med lastebil => tonn redusert utslipp av CO2-ekvivalenter (tilsvarende utslipp fra personbiler årlig)

21 Fart, ytelse og forbrukskurver
Servicehastighet på  knop – balansere krav til kort ledetid, lav kostnad og lave miljøutslipp til luft Høy pålitelighet – tilstrekkelig reservekapasitet til å ta inn forsinkelser og å holde ruten i dårlig vær God fleksibilitet og evne til å tilpasse seg ulike driftsprofiler – skipsdesign tilpasset fart i intervallet knop

22 Lasting og lossing

23 Innhold Kort om GodsFergen Logistikkonseptet Skipskonseptene
Havneoperasjonen – kritisk suksessfaktor!

24 Effektiv havnedesign Dedikert område Effektiv drop and drag
Chassisbasert (egne eller kundens) Depot/lagerfasiliteter Forhåndsklarering av bil og sjåfør

25 Kompakt havn

26 Kompakt havn

27 Effektiv havnedesign Alt. Ro/Lo Dedikert område Effektiv drop and drag
Chassis- og trallebasert (egne eller kundens) Depot/lagerfasiliteter Forhåndsklarering av bil og sjåfør

28 Ship arrival Unmanned port Side thrusters Mechanic mooring
Sette conteiner på båt fra land Sette anen conteiner fra baat ti laste plan Bil og conteiner kjører ut

29 Loading and Unloading Unmanned port Robotized cranes on ship
Loading directly to chassis Truck shuttle in and out Sette conteiner på båt fra land Sette anen conteiner fra baat ti laste plan Bil og conteiner kjører ut

30

31

32

33

34 The port battle Håndteringen av lasten gjennom havnen er avgjørende for kostnadsnivået og om løsningen er konkurransedyktig Dagens praksis: for høye kostnader knyttet til havnelogistikken, særlig ved små lastmengder GodsFergens skal bli % billigere enn dagens praksis I tillegg: raskere håndtering gjennom havnen, mer fleksibel bildistribusjon og meget arealeffektiv Det er i havnen slaget må vinnes!


Laste ned ppt "GodsFergenkonseptet Eivind Dale, DNV GL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google