Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GodsFergenkonseptet Eivind Dale, DNV GL Bergen, 6. februar 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GodsFergenkonseptet Eivind Dale, DNV GL Bergen, 6. februar 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 GodsFergenkonseptet Eivind Dale, DNV GL Eivind.Dale@dnvgi.com Bergen, 6. februar 2014

2

3 Innhold Kort om GodsFergen Logistikkonseptet Skipskonseptene Havneoperasjonen – kritisk suksessfaktor!

4 Innhold Kort om GodsFergen Logistikkonseptet Skipskonseptene Havneoperasjonen – kritisk suksessfaktor!

5 Konseptet (1) Konseptet skal være: Bærekraftig og miljøvennlig Lønnsomt og konkurransedyktig Samfunnsøkonomisk lønnsomt Utfordre dagens transport og logistikkstrukturer Skape grunnlag for revitalisering av norsk nærskipsfart

6 Konseptet (2) GodsFergen-konseptet dekker: – Forretningsmodell – Logistikkonsept – Skipsløsning Primære kunder er speditører og store vareeiere Dekker terminal-til-terminal evt. leverandør-til-lager Daglige eller frekvente avganger, høy punktlighet Pris 25-30 % lavere enn bil, lønnsom drift Skal gi betydelig miljøeffekt i forhold til lastebil

7 Konseptet (3)

8 Hovedverdikjeden

9 GodsFergen versjon 1 Rapport og presentasjon ferdigstilt og presentert 22. oktober 2013 www.godsfergen.no

10 Dette jobber vi med nå Testing av konseptet/dialog med kundegrupper: – Forretningsmessig bærekraft – Mulige volum Videre utvikling/optimalisering av rutemønster Havnetilpasninger – muligheter og begrensninger Investeringscaset – Kriterier for investering i nye skip – Investering i containere, chassis, eurotraller, etc. Eiermodeller for operatørselskap IKT-integrering, etc. Skipskonsepter, laste-/losseløsninger

11 Spesifikt for havnene jobber vi med Havneløsningen – Detaljkonsept for havner med store og små volum – Vurdere hver enkelt havn (havnene som er prosjektpartnere) – Prisestimater Kunde- og volumanalyser – Kundeoversikt pr havneregion – Godsvolumer; Intervju med utvalgte kunder, spørreundersøkelse til øvrige – Analyser på potensielt volum

12 Innhold Kort om GodsFergen Logistikkonseptet Skipskonseptene Havneoperasjonen – kritisk suksessfaktor!

13 Rutemønster

14 Nøkkeltall for GodsFergens basisløsning (alle kostnadstall i NOK) : Total skipskostnad pr rundtur 1 194 000 Havneavgifter og håndteringskostnader i havn pr rundtur1 978 000 Administrative kostnader pr rundtur85 000 Totale rundturskostnader3 256 000 Rundtursinntekter3 450 000 Margin5,6 % Gjennomsnittlig kostnad pr lastenhet levert på terminal3 700 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-nautisk mil 0.90 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-km 0.50 Gjennomsnittlige kostnad for lastenhet per km 6.90 Totalt antall lastenheter levert pr rundtur 850 Antall omløp av skipets last pr rundtur 8,9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 68 % Gjennomsnittlig distanse pr lastenhet (km) 540 Antall dager pr rundtur 11,4 Totalt antall lastenheter levert pr år (12 skip) 306 000

15 Noen forutsetninger i kalkulasjonene Biltransport T2T: 20 NOK per km til destinasjon inklusive retur Utkjøring fra/til havn: 700 NOK + 20 NOK per km Kontroll mot TØI`s kostnadsmodell for trailertransport Innkjøpspris skip 134 MNOK Avskrivingstid 15 år, restverdi settes til 20% Rente/yield 8% Egne containere og chassis er ikke lagt inn Havnekost pr anløp 5.250 NOK 260-300 anløp pr skip/år

16 Lønnsomhet for GodsFergen

17 Fremtidens kystterminal Ubetjent Tilgang 24x7 Sikret I (nær) havn Med/nær godsterminaler

18 Innhold Kort om GodsFergen Logistikkonseptet Skipskonseptene Havneoperasjonen – kritisk suksessfaktor!

19 Skipskonsepter Containerskip (LoLo) med kapasitet på 100-140 containere (40/45 fots) Kombinasjonsskip (Ro/Lo) med tilsvarende kapasitet containere/traller RoRo-skip tilsvarende kapasitet tralle/containere? Skipsdesign for fartsområde 12-18 knop Maskinkonfigurasjon for optimal ytelse og utslipp LNG - hybrid/batteri? Automatisert fortøyning Egne kranløsninger – effektiv lasting/lossing

20 Miljøutslipp GodsFergen har 30 % av utslippet til lastebil: – GodsFergen (terminal-til-terminal): 34 g/tonn-km – Bil (Euroklasse 5, autodiesel, norske veier): 112 g/tonn-km En flåte med 12 skip som gjør 360 rundturer årlig, erstatter 300 000 transporter med lastebil => 350 000 tonn redusert utslipp av CO2-ekvivalenter (tilsvarende utslipp fra 135 000 personbiler årlig)

21 Fart, ytelse og forbrukskurver Servicehastighet på 14-16 knop – balansere krav til kort ledetid, lav kostnad og lave miljøutslipp til luft Høy pålitelighet – tilstrekkelig reservekapasitet til å ta inn forsinkelser og å holde ruten i dårlig vær God fleksibilitet og evne til å tilpasse seg ulike driftsprofiler – skipsdesign tilpasset fart i intervallet 12-18 knop

22 Lasting og lossing

23 Innhold Kort om GodsFergen Logistikkonseptet Skipskonseptene Havneoperasjonen – kritisk suksessfaktor!

24 Effektiv havnedesign Dedikert område Effektiv drop and drag Chassisbasert (egne eller kundens) Depot/lagerfasiliteter Forhåndsklarering av bil og sjåfør

25 Kompakt havn

26

27 Effektiv havnedesign Dedikert område Effektiv drop and drag Chassis- og trallebasert (egne eller kundens) Depot/lagerfasiliteter Forhåndsklarering av bil og sjåfør Alt. Ro/Lo

28 Ship arrival Unmanned port Side thrusters Mechanic mooring

29 Loading and Unloading Unmanned port Robotized cranes on ship Loading directly to chassis Truck shuttle in and out

30

31

32

33

34 The port battle Håndteringen av lasten gjennom havnen er avgjørende for kostnadsnivået og om løsningen er konkurransedyktig Dagens praksis: for høye kostnader knyttet til havnelogistikken, særlig ved små lastmengder GodsFergens skal bli 15-20 % billigere enn dagens praksis I tillegg: raskere håndtering gjennom havnen, mer fleksibel bildistribusjon og meget arealeffektiv Det er i havnen slaget må vinnes!


Laste ned ppt "GodsFergenkonseptet Eivind Dale, DNV GL Bergen, 6. februar 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google