Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Godsfergen Tom Rune Nilsen, 12.2.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Godsfergen Tom Rune Nilsen, 12.2.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Godsfergen Tom Rune Nilsen, 12.2.2013

2 Vi har utviklet en nærskipsfartsstratgi og presentert den for regjeringen

3 Vi foreslo 16 tiltak  Samarbeid mellom  Staten  Rederier  Havner, operatører  Vareeiere, speditører  3 av tiltakene var…

4  (1) Kartlegging av overføringspotensialet Staten initierer, markedsaktørene deltar Prosjektorganisering: Hva går sjøveien? Hva er potensialet? Forutsetninger som må til. Kan brukes til: Rederienes produktutvikling Vareeieres grunnlag for planlegging Grunnlag for analyse av godskonsentrasjon og myndihetens grunnlag for havnestrategi

5 (2) Insentivordning Utgangspunkt: Etatenes forslag Konkurransenøytral Enkel å administrere Skal fremme konkurransedyktige tilbud på pris, frekvens, punktlighet og enkelhet Web-portal; automatisk kreditering kunde (vareeier/speditør) Insentivbeløp pr tonn eller kubikk-meter. Last som skipes i container, løstraller eller pall Import/eksport og innenriks last Ambisjon: Økning av lastvolum: 5 mill tonn.

6 (3) Utvikle nye attraktive sjøløsninger  Utvikle løsninger med 45 fots/palletwide, sømløse containerløsninger som løftes/rulles intermodalt mellom bil/skip  Bygging/tilpasning av skip  Dør-dør totalløsning for kunden  Kartlegging av markedspotensialet  Utvikle miljøvennlige skipstyper (LNG/bio)  Faste linjer til/fra volumknutepunkter  God regularitet og pålitelighet.

7 Status  Mye positivt  Regjeringen har bevilget 25 mill kroner til bl a godskartlegging  Forskningsrådet har bevilget 6 mill kroner til utvikling av Godsfergen i regi av NorLines.  Det har vært gjort mange forsøk tidligere  Nå har vi sjanse til å få det til! 7

8 TOM RUNE NILSEN Lykke til


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Godsfergen Tom Rune Nilsen, 12.2.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google