Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempel 4: Smart transport Tor Atle Odberg Siv. ing. /rådgiver Citiplan AS Vestregionen 21. juni 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempel 4: Smart transport Tor Atle Odberg Siv. ing. /rådgiver Citiplan AS Vestregionen 21. juni 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempel 4: Smart transport Tor Atle Odberg Siv. ing. /rådgiver Citiplan AS Vestregionen 21. juni 2013

2 hvordan bli attraktiv?

3

4 hvorfor henge sammen?

5 NTP 2014-2023 ”Mål om at veksten i persontransporten i de største byområdene skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel” Sterk urban befolkningsvekst og økonomisk vekst gir mer transportarbeid Historisk høyt budsjett Satsing på by, IC bane og veg

6

7 The Digital City ”Urban life is about to change – real time data is teaching our towns how to think – and that’s reinventing everything from traffic to friendships”

8 ICT Finance / Economy Governance eGov Smart Grid / Smart Meter Mobility / eMobility Smart Buildings / Building Smart / Retrofit

9

10 ”tilgjengeligheten til et stort arbeidstaker marked er helt avgjørende for oss” ”de uformelle møtene” Smarte knutepunkter

11 Grunnstammen

12 Arealbruk er all transports mor Bredden Faget Debatt ”Arealbruk er all transports mor”

13 framtidensbyer.no Jernbanen som grunnstamme i byregionens transportsystem

14 Utbyggingsalternativer for 2030 med perspektiv mot 2050 Grunnlag for videre arbeid med konsekvensbeskrivelser Ikke planalternativer, men illustrasjoner for å få fram konsekvenser av ulike utviklingsmodeller

15 Innovasjon

16

17 Tjenestedesign

18 Smarte hverdager

19

20 Mulighetsrom «noen» må gjøre noe..

21 De neste 30 årene –Compact City, økt tetthet og kompleksitet setter høye krav til planprosesser og tilpassing av transportsystemet –Helhetlige avtalefestede bypakker –Smart City, urban mobility –Fortetting i grønne byer med korte avstander og god utnyttelse av infrastruktur, grønne vegger, grønne tak, kortreist mat

22 Muligheter og utfordringer ATP utfordringene krever et regionalt samarbeid Smart city/Smart mobilitet - utviklingsprosjekter som styrker og utvikler de pågående areal- og transportprosessene Det ligger muligheter for å utvikle smarte AT løsninger i en regional kontekst / korridor– både for helse, FoU, og attraktiv mobilitet.

23 Bærekraft 3.0: Grønn korridor o Reisen som aktivitet o Bedre folkehelse o Innovasjonsarena med nettverk av pilotprosjekter o Kompetanseheving, FoU o Attraktiv mobilitet

24 Mulighetsrom: Grønn korridor Næringsliv, stat og kommune felles interesser Regionalt grep av nasjonal betydning Foregangsregion Grip muligheten Start nå!

25


Laste ned ppt "Eksempel 4: Smart transport Tor Atle Odberg Siv. ing. /rådgiver Citiplan AS Vestregionen 21. juni 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google