Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Copyright Nordic Project Management AS Mål i prosjekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Copyright Nordic Project Management AS Mål i prosjekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Copyright Nordic Project Management AS Mål i prosjekter

2 2 Copyright Nordic Project Management AS Begreper. Formål er en kvalitativ beskrivelse av hvorfor prosjektet skal gjennomføres. Effektmål er en etterprøvbar beskrivelse av formålet. Resultatmål (også kalt PROSJEKTMÅL) er beskrivelsen av hva prosjektet skal ha oppnådd når det kan avsluttes. Hva som skal være levert, til angitt tid og kostnad.

3 3 Copyright Nordic Project Management AS Formål, effektmål: Organisasjonens mål. Resultatmål: Mål for prosjektgjennomføringen. Mål på forskjellige nivåer

4 4 Copyright Nordic Project Management AS Ansvar Prosjekteier skal sørge for at formål og/eller effektmål samt resultatmål er beskrevet i mandatet. Prosjekteier sørger for godkjenning av mål ved beslutningspunkter, og når det er behov for endringer. Prosjektleder er ansvarlig for bearbeiding og detaljering av resultatmål, og at de er dokumentert i prosjektplanen.

5 5 Copyright Nordic Project Management AS Resultatmålets tre sider LEVERANSER TIDKOSTNAD

6 6 Copyright Nordic Project Management AS Sammenhengen mellom resultat- mål og effektmål Prosjektet gir leveranser......som blir tatt i bruk.....slik at vi oppfyller effektmålene Effektivisering? Forbedret tjenestenivå? Økt tilfredshet? Kostnadsreduksjon? ……? Et anlegg? Støttesystem? Arrangement? Rapport? ……?

7 7 Copyright Nordic Project Management AS Eksempel på formål og effektmål Å forbedre effektiviteten i økonomiavdelingen. Noen ganger kan det være åpenbart unødvendig eller umulig å beskrive et effektmål. Da kan det være tilstrekkelig å definere formålet. Men i det minste formålet bør alltid være definert. Gjennom å ha implementert og tatt i bruk nytt økonomisystem ha oppnådd en effektivitetsforbedring på 10%, målt ved reduksjon i antall arbeidstimer over en 3-måneders periode. Effektivitetsforbedringen skal være dokumentert innen 1.1.2008 FormålEffektmål

8 8 Copyright Nordic Project Management AS Leveransene En leveranse kan være en plan, en rapport, et fysisk objekt etc. Det kan være flere leveranser fra prosjektet Om formålstjenlig kan det settes opp en leveransestruktur

9 9 Copyright Nordic Project Management AS Eksempel på resultatmål Å ha innført et nytt datastøttesystem for økonomistyring med egenskaper –...... –.... Å ha lært opp 40 personer innenfor personalgruppene X og Y i bruk av systemet. Innføring av systemet og opplæring av personalet skal være fullført innen 1.1.2007, innenfor en kostnadsramme 2,5 mill NOK.

10 10 Copyright Nordic Project Management AS Avgrensninger Når det kan oppstå misforståelser med hensyn til prosjektets ansvarsområde bør man klargjøre dette ved å beskrive avgrensninger. Avgrensningene er arbeid/leveranser som prosjektet ikke er ansvarlig for.

11 11 Copyright Nordic Project Management AS Eksempel på avgrensninger Prosjektet omfatter ikke innkjøp og installasjon av nytt fysisk utstyr. Prosjektet er ikke ansvarlig for opplæring av driftspersonell.

12 12 Copyright Nordic Project Management AS Målbeskrivelse S pesifikt M ålbart A kseptert R ealistisk T idsatt

13 13 Copyright Nordic Project Management AS Målformuleringsprosessen Utgangspunkt for målbeskrivelse finnes i mandatet. For å skape felles forståelse og forankring av prosjektet bør prosjektleder involvere prosjektmedarbeidere i formulering av resultatmål. Selv om prosjektleder og –medarbeidere ikke står ansvarlige for at formål/effektmål blir oppnådd plikter de å gi sitt syn til kjenne, spesielt om de vurderes som urealistiske.

14 14 Copyright Nordic Project Management AS Typiske fallgruver Målene konkretiseres for dårlig Resultatmålet beskrives som aktiviteter Resultatmål blandes sammen med effektmål Prosjektet avgrenses for dårlig Prosjektomfang og -mål neglisjerer kjerneinteressentenes forventninger Manglende involvering av prosjektdeltakerne i kartlegging av prosjektets omfang og målbeskrivelse gir dårlig forankring


Laste ned ppt "1 Copyright Nordic Project Management AS Mål i prosjekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google