Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slide 1 XML og ehandel Per Myrseth + GEM ansatte Norsk Regnesentral.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slide 1 XML og ehandel Per Myrseth + GEM ansatte Norsk Regnesentral."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slide 1 XML og ehandel Per Myrseth + GEM ansatte Norsk Regnesentral

2 Slide 2 zeXstensible Markup Language z(meta)-markeringsspråk ztekstbasert format (Unicode, ISO-10646) zrecommendation fra W3C; produsentuavhengig zXML 1.0 i februar 1998 Hva er XML SGML HTML XML XHTML meta-markeringsspråk markeringsspråk delmengde applikasjon av meta-markeringsspråket

3 Slide 3 XML-relaterte standarder zXML eXtensible Markup Language zDTDDocument Type Definitions zHTMLHypertext Markup Language zNamespaceA way to ensure that names used in XML DTDs are unique, so that names from different DTDs can be combined in a single document when need be. zXSL Extensible Stylesheet Language zXSLT Transformations (XSLT) zRDF Resource Description Framework zDOMDocument Object Model zMathMLMathematical Markup Language zSMILSynchronized Multimedia Integration Language zSVG Scalable Vector Graphics zXML Schema En utvidelse av DTD men i XML syntax

4 Slide 4 Fra data til presentasjon (3 skjema arkitekut) Ole Olsen Liveien 1 22 01 01 01 Person GateTlf.Navn Modell transformasjon Modell transformasjon Modell transformasjon Modell transformasjon Modell transformasjon Layout + instruksj. Layout + instruksj. Layout + instruksj. Layout + instruksj. Layout + instruksj. WEB Papir WAP PDA

5 Slide 5 Prosessering Server side prosessering Klient side prosessering

6 Slide 6 Java og XML XML = Strukturerte data Java = Prosessering og presentasjon Informasjonssystem + ®©™ GEMSOFT

7 Slide 7 1980 1985 1990 1995 2000 År EDIFACT ISO standard XML Relasjons databaser Objektorienterte databaser Internett ”åpnes” Browser XML/EDI X.400 Hierarkiske databaserUra XML/EDI og litt historie Båndbredde- kostnad Lagrings- kostnad # Handelspartnere som kan nås CPU- kostnad

8 Slide 8 Vare verdi Egenskaper ved handel som påvirker handelsløsninger Kompleksitet av varer/tjenester Varens holdbarhet Hyppighetsfrekvens på kjøp Antall forskjellige varer Prisdannelse Aktivitetsnivå hos aktørene i handelsprosessen Overleveringsformat for varen, fysisk eller immateriell LavHøy Fastpris“Børs/auksjon” LangKort Komplekse ehandelsløsninger

9 Slide 9 Endres alt like raskt? Regning fra Sætre kjeks- fabrikk A/S, 9. oktober 1917 Hva er stabilt? Hva endres raskt? Hva er layout? Hva er struktur? Hva er forretningspraksisen

10 Slide 10 XML Ordre 19991013.15 19991013 5012345678900 6012345678900 8012345678900 90 19991021 I praksis må meldingen være i overensstemmelse med en DTD og helst en XSL spesifikasjon

11 Slide 11 XML/EDI og relaterte begreper Open-EDI OO-EDI Object Orientet-EDI XML/EDI XML familien av standarder ebXML electronic business XML UN/EDIFACT DTD Document Type Definitions XSL eXstensible Style Language UML Unified Modeling Language ECMAScript Java XML eXtensible Markup Language EDIFACT -syntaks (ISO 9735) Referansemodeller: Konsepter: Beskrivelsespråk: Programeringsspråk: Syntakser:

12 Slide 12 Hvor passer XML inn? zLagring av data zProsessering av data zUtveksling av data zPresentasjon av data zNavigering i data zMetadata zSøking i data zStrukturering av data

13 Slide 13 Lagring av data zMye overhead, siden strukturinformasjon lagres sammen med nyttedata yugunstig ved feks. store volumer av sanntidstransaksjoner zI utgangspunktet en hierarkisk struktur zKonvertering f.eks. XML => relasjonsmodell zKonverteringsproblematikk kan skjules for utvikler & bruker zHybrid databaser som Oracle 8i zFremhenting av deler av et dokument (DOM)

14 Slide 14 Behandling/prosessering av data zEnkel å parce zKan enkelt sjekke XML dokumenters konsistens mot DTD og delvis mot semantikk zSvak på datatyper og kontroller zType av prosessering vil avgjøre formatet på dataene yXML til tider uegnet

15 Slide 15 Presentasjon av data zXML til stor hjelp ved bruk av brukergrensesnitt i f.eks nettlesere. zIngen umiddelbar gevinst ved applikasjon til applikasjon integrasjon. zNB! En har ikke 100% garanti for at det en får presentert på skjermen er en nøyaktig presentasjon av de data avsender ønsket å presentere. yGjelder både ved bruk av XML familien og Java yF.eks: ved avtaleinngåelse

16 Slide 16 Navigering i data zI applikasjoner : yParcing yBruk av DOM zI brukergrensesnitt yBrowser og linker

17 Slide 17 Meta data zData om data zVelegnet til gjenfinning og strukturering zKataloger om meldinger, segmenter, tagger og deres bruksområde og betydning zKonvensjoner for å beskrive semantikk zArkivering og lagring over tid

18 Slide 18 Utveksling av data zData lar seg enkelt sekvensialisere zData utveksles i klartekst over nettet zMye overhead i forhold til nyttedata zSender både nyttedata og struktur, pluss evt. DTD zFår bare utvekslet et begrenset spekter av semantiske restriksjoner ved bruk av XML, DTD og XSL. zStørre semantisk kontroll får man ved bruk av plattformuavhengige språk som JAVA, sammen med XML (i IOS) zVed bruk av Java i browsere mister mottaker kontroll over de semantiske kontrollene

19 Slide 19 Innføring i XML: agenda zbakgrunn og motivasjon yhva er XML og markeringsspråk yforholdet til HTML, SGML og XHTML zdokumentinnhold i XML zsyntaks og semantikk vha. DTD zpresentasjon vha. XSL zrelatert teknologi: ”XML-familien” zanvendelsesområder zXML/EDI

20 Slide 20 Markeringsspråk (1) 9 juni 1999 Kjære Anne! Det var veldig hyggelig å treffe deg i helgen! Det er helt utrolig... Hilsen Astrid>/fra> zbrukes til å strukturere og merke innholdselementer i dokumenter zkryptiske koder, metainformasjon i naturlig språk,... #e289 #i4569 juni 1999 #i456 #i777Kjære Anne!#i777 #i896 Det var veldig hyggelig å treffe deg i helgen! Det er helt utrolig... # i896 #i190Hilsen Astrid#i190 #e289

21 Slide 21 Markeringsspråk (2) zSGML zStandard Generalized Markup Language zISO 8879 zmeta-markeringsspråk zstore dokumentsystemer zHTML zHyperText Markup Language zbrukes til å kode dokumentene (nettsidene) i World Wide Web zer en SGML-applikasjon fra W3C Min hjemmeside! HI! Du har nå kommet til hjemmesiden min! zblanding av koder og naturlig språk

22 Slide 22 zi XML har man yskille mellom logisk struktur/innhold og presentasjon yfri definering av elementnavn (tagger) yfri definering av elementstruktur zXML er yprodusentuavhengig (W3C recommendation) yforståelig for mennesker og maskiner XML og HTML SGML HTML XMLXHTML

23 Slide 23 XML og SGML z”SGML på Web” zXML er forenklet: lettere parsing, ingen valgmuligheter (syntaks) zXML bygger på mangeårig erfaring med SGML zstørre aktivitet og interesse for XML etter noen få måneder enn etter år med SGML SGML HTML XML XHTML

24 Slide 24 Innhold og struktur XML syntaks Hello, World! Goodbye, World!

25 Slide 25 Dokument type definisjon (1) zdefinerer en dokumenttype, f.eks. ordre, faktura zen DTD kan sees på som et språk eller en grammatikk zsyntaks som SGML DTD’er, men noe forenklet  hvilke elementer skal et dokument inneholde  hvordan kan disse elementene kombineres  verdiområde og attributter

26 Slide 26 Dokument type definisjon (2) ]> Hello, World! Goodbye, World!

27 Slide 27 Presentasjon av dokumenter (1) zViktig hensikt med XML: yskille mellom logisk struktur/innhold og presentasjon zDette skillet tillater: ygjenbruk av data  én kilde, flere presentasjoner, f.eks. nettside, produktkatalog, brukermanual, teknisk manual  én kilde, flere målenheter og brukergrupper yendre layout: mange dokumenter, samme utseende ybrukertilpasning og fleksibilitet yautomatisk prosessering

28 Slide 28 Presentasjon av dokumenter (2) zdette skillet oppnås ved å legge opplysninger om presentasjon i stylesheets zslags ”mal” zXSL (eXstensible Style Language) zXSL W3C Working draft april 1999, recommendation ventes i løpet av sommeren zet XSL stilark er deklarative regler i XML-syntaks yregler for hvordan XML elementene skal se ut yregler for hvilke elementer som skal være med

29 Slide 29 Presentasjon av dokumenter (3) zutseende og innhold: Hello, World! Goodbye, World! Hello, World! Goodbye, World!

30 Slide 30 Hva brukes XML til zdefinere markeringsspråk for ulike behov, bransjer og fagområder zelektronisk og multi-publisering zinformasjonssøk vha. metainformasjon zdokumentstyring zdynamiske nettsider, f.eks. produktkataloger zutvekslingsformat zXML/EDI, ehandel z...

31 Slide 31 Oppsummering zstandard format zuavhengig av systemer og plattformer zlangtidslagring zautomatisk prosessering av informasjon zfleksibel presentasjon på tvers av kanaler og medier zmetainformasjon zikke nødvendig med dyr, proprietær programvare for prosessering

32 Slide 32 Browser Datanett Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Interorganisatorisk system I Mekanismer for meldingsutveksling Interne rutiner

33 Slide 33 Datanett Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Interorganisatorisk system II Interne rutiner Mekanismer for meldingsutveksling Mekanismer for meldingsutveksling

34 Slide 34 Kjøper Tjenester og nettressurser Tiltrodd tredjepart Nettverk Scenario- katalog Rollekatalog Programvare / objekt bibliotek Åpen ad hoc ehandel, en mulig skisse Semantisk repository Selger Transportør Bank

35 Slide 35 Standardisering av meldingsbasert ehandel Alle tilpasser seg en felles felles datastruktur Alle tilpasser seg hverandres datastruktur

36 Slide 36 Eksisterende datasystemer og infrastruktur zIntegrasjon mot: yInterne systemer yEksterne systemer zNy teknologi må spille sammen med eksisterende teknologi zReturn of investment zNår mange aktører benytter en meldingsstandard er det nesten umulig å endre den

37 Slide 37 Balansegang Standardisering Frihet og fleksibilitet Nysatsning Installert base Interne forhold Eksterne forhold Standardisering: yMange overlappende standardiseringsinitiativer

38 Slide 38 Interne formatkonverteringer EDIFACT basert EDI XML basert EDI Dataflyt med konvertering Dataflyt uten konvertering Layoutinstruksjoner

39 Slide 39 Implemen- tation Methods Implemen- tation Methods Agents Fem byggesteiner for XML/EDI Business Methods Business Methods EDI Global Reference Dictionary Global Reference Dictionary Repository Processing Logic Processing Logic Templates Fusion Web Foundation Web Foundation XML

40 Slide 40 Fem byggesteiner for XML/EDI zEDI yErfaring og påstått 100% bakoverkompatibilitet zXML yMeldingssyntaks og Internett utvekslingsprotokoller zMaler / Templates yProgramkode og layoutinstrukser koblet mot DTD’er zRepository yKodelister og semantiske definisjoner av dataelementer yDTD’er, templates og agentkode zAgenter yUtfører instruksjoner i malene og foretar integrasjon mot interne systemer ved bruk av bl.a. DTD’er

41 Slide 41 Syntaks og bruksområder Privat- konsumenter XML/EDI EDIFACT # og $ HTML Business to business

42 Slide 42 Teknologi og arkitekturer z WEB-basert yHTTP(S) & WAP yHTML, XML & WML zMeldingsbasert ySMTP, X.400, ftp yEDIFACT, XML, X.12 zDistribuerte objektsystemer yCorba/RMI/COM/EJB yIDL (Interface description language) zLagdelte arkitekturer

43 Slide 43 Systemutvikling og ehandel z Interorganisatoriske systemer z Korte livsløp z Kontinuerlig systemutvikling z Store krav til integrasjon hos mange aktører z Brukermasse en hetrogen z Mange teknologiske platformer z Nasjonal handelsjus / Internasjonal handelsjus

44 Slide 44 "It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; it is the one that is most adaptable to change." Charles Darwin

45 Slide 45 WAP og ehandel zPositive sider : yMobil kommunikasjon yRelativt billig => massemarked zBegrensende sider yBrukergrensesnittet => begrenser massemarkedet?  Skjermstørrelse og farger  Inputmekanismer yFunksjonalitet og tjenestetilbud  Båndbredde  Egenskapene og kapasitet i klienten (diskløs mm.) ySkreddersydd serverside løsninger?

46 Slide 46 Blårussfoilen : Grunnmuren til all ebusiness zÅ forstå potensielle forretningsmuligheter zÅ gjøre strategiske vurderinger zÅ gjennomføre profesjonell konseptutvikling zÅ forstå mediets egenart zFå på plass yStrategien yForretningsidéen yOrganisasjonen yTeknologien yMåleinstrumentene


Laste ned ppt "Slide 1 XML og ehandel Per Myrseth + GEM ansatte Norsk Regnesentral."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google