Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Agenda: zInnledning zHva omfatter Åpen EDI zSystemutvikling av et Åpen EDI-system zBruk av Åpen EDI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Agenda: zInnledning zHva omfatter Åpen EDI zSystemutvikling av et Åpen EDI-system zBruk av Åpen EDI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Agenda: zInnledning zHva omfatter Åpen EDI zSystemutvikling av et Åpen EDI-system zBruk av Åpen EDI zScenario for eiendomsoppgjør zOppsummering Ved Per Myrseth per.myrseth@nr.no Åpen EDI

2 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 2 Gruppering av norske virksomheter, fordelt etter antall ansatte

3 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 3 Info Penger Varer Leverandør av råvarer TilvirkerDetaljistKonsument Penger Info $ $ $ $ $ $ $ $ Penge-, informasjons- og vareflyt ved handel

4 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 4 Kontekstavhengighet ved identifisering av objekter “The meaning of an expression is in its use” Wittgenstein

5 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 5 zElektronisk datautveksling mellom selvstendige virksomheter, hvor hensikten er å oppnå et felles virksomhetsmessig mål. For å oppnå målet brukes standarder som er i overensstemmelse med Åpen EDI referansemodell. zElectronic data interchange among multiple autonomous organisations to accomplish an explicit shared business goal according to Open-edi standards Åpen EDI, definisjon

6 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 6 Åpen EDI skal bli en standard som: yStiller krav til andre standarder yKoordinerer bruk av andre standarder yEnkelt gir teknologisk og virksom- hetsmessig interoperabilitet

7 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 7 Bruk av Åpen EDI bør ha følgende effekter: zStor utbredelse zLave kostnader zLav bruks- og driftsterskel

8 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 8 Åpen EDI referansemodell er uavhengig av: yInformasjonteknologiske implementeringer yForretningsområde, skikk og bruk yForretningsaktiviteter yOrganisasjoner

9 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 9 Scenarier og formelle beskrivelsesteknikker STEP, EXPRESS IDEF-1x Virksomhetsperspektiv -Roller Scenario: -Informasjons- pakker -Scenario- attributter Skal beskrives: Notasjoner for beskrivelse, f.eks EXPRESS STEP Teknologisk perspektiv Skal beskrives: Meldings- utvekslings- mekanismer Sikkerhets mekanismer Automati- serte Rolle- utøvere Åpen EDI referansemodell ESTELLE Petri Nets SA Notasjoner for beskrivelse, f.eks UML OMT OOram OMT

10 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 10 Åpen EDI Referanse Modell Standardiserings- grupper Virksomhetsmessige standarder Teknologiske standarder Benyttes av Definerer Gjensidig påvirkning Utvikling av standarder for virksomhet- og teknologiskperspektiv

11 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 11 Forskjellige aktører zStandardiseringkomiteer lager og videreutvikler standarder som yÅpen EDI referansemodell, EDIFACT, X.400 zBrukergrupper, nasjonale interesseorg oa, lager scenariobeskrivelser zÅpen EDI aktører yKan utøve flere roller som: kjøper, selger, transportør, betaler, betalingsmottaker mm. zLeverandører yLager verktøy for å lage beskrivelser iht. Åpen EDI yLager programobjekter som kan utøve roller yTilbyr infrastruktur yTilbyr tilgang til scenario og rollerepository

12 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 12 Utvikling av et Åpen EDI-system Tradisjonelt drevet forretnings- transaksjoner. EDI-aktør i produksjon Analyse og design Implemen- tering Bruk 1 2 3

13 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 13 Et scenario beskrives Åpen EDI referanse- modell, retningslinjer og krav Beskrivelser av scenarier og krav til tekno- logiske tjenester Forretnings- transaksjoner Brukergruppe Registrerings- autoritet Operativt virksomhets- perspektiv.

14 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 14 Scenario, hovedelementer zRoller zInformasjonsbunker / pakker zScenarioattributter

15 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 15 Bestilling av et produkt Bestilling Faktura Kjøper Selger

16 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 16 Betalingsformidling Betalingsoppdrag Betalingskvittering Betalingsanvisning Bank Betaler Mottaker

17 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 17 Bestilling Faktura Betalingsoppdrag Betalingskvittering Betalingsanvisning Bestilling og betalingsformidling, sammensatt rollemodell Bank Kjøper Selger

18 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 18 *Transport instruksjon Transportør Informasjons distributør Order Geo. info Geo.info Toll Betaling for transport *Transportfaktura *Varefaktura Betalingsordre Betalingskvittering Melding om betaling Betalingskvittering Melding om betalingBetaling for varene Toll Toll deklarasjon Toll svar Geografisk informasjon Betalingsordre Internasjonal transport, sammensatt rollemodell Bank Kjøper Selger

19 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 19 Formelle beskrivelse av scenarier Formell beskriv- elser av tekno- logiske tjenester Programkom- ponenter Valgt scenario, roller og informasjons- pakker Operative og teknologiske valg Utvikling av programmer Valg av program- vareleverandør Åpen EDI aktør gjør valg IOS klart til å settes i drift Teknologisk tjeneste katalog Generering av internt IOS Objekt bibliotek Scenario katalog Implementering av et Åpen EDI system Programkom- ponenter

20 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 20 Datanett Trekker ut og laster inn data Bruker Nett-tjenester Utvekslings- og sikkerhetstjenester Automatisert rolleutøver Internt datasystem Teknologisk tjeneste- perspektiv Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Teknologisk tjeneste- perspektiv Nett-tjenester Utvekslings- og sikkerhetstjenester Automatisert rolleutøver Bruker EDI-aktør Bruk av Åpen EDI

21 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 21 EDI aktør A Tjenester og nettressurser EDI aktør B Tiltrodd tredjepart Nettverk Scenario- katalog Rollekatalog Programvare / objekt bibliotek Topologisk skisse for Åpen EDI i bruk Semantisk repository

22 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 22 Oppgjørsfasen ved kjøp av eiendom zBakgrunn for å velge dette scenariet zPrototypen yHar fokus på forretningstransaksjonen yBruker av pre- og hovedscenario yEr lett å integrere med interne systemer

23 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 23 Tilgjengelige tjenester Megler Repository Finn et scenario Finn roller Last ned rolle program Meld deg opp på “gule sider” Oppdater teknologiske adresser * Scenario beskrivelse - Roller - Informasjonspakker - Scenario attributter * Teknologiske adresser * Gule sider

24 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 24

25 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 25 Informasjonsflyt MeglerKjøpers bankSelgers bank Transaksjons garanti Pantlån med heftelser

26 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 26 Teknologisk skisse Internett - Scenario repository - Teknologiske adresser - Gule sider Repository Kjøpers bank Selgers bank Megler

27 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 27

28 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 28

29 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 29

30 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 30 Klient implementasjon Standard komponenter Applikasjon User Interface Virtual Machine (VM) Browser Operating system Internett

31 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 31 Prototype basert på UML, Java og CORBA UML model Class diagrams Message sequence diagrams User-written Java code Client code Server imple- mentation IDL code generation CORBA interface definitions Java code generation Object inter- faces Server imple- mentation Server skele- tons Helper and holder classes Client stubs Client code Dette arbeidet utføres i hovedsak av Anund Lie, NR

32 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 32 Prototype basert på UML, Java og CORBA Dette arbeidet utføres i hovedsak av Anund Lie, NR

33 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 33 Standardiseringsprosess zTop down zBottom up

34 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 34 Åpen EDI, måloppnåelse zStor utbredelse? zLave kostnader? zLav bruks- og driftsterskel?

35 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 35 Risikoelementer for suksess zVirksomhetsmessig og teknologisk interoperabilitet zGrensesnittet mellom eksisterende interne rutiner og datasystemer og Åpen EDI-systemet må være enkelt zKostnadene ved utvikling og bruk zVanskelig å få fremdrift i utviklingen av Åpen EDI aStore bedrifter kan “tvinge” gjennom bruk av Åpen EDI aDefacto standarder kan komme Åpen EDI i forkjøpet aUtbredelse av Internett, kan bety at Åpen EDI kommer i fokus


Laste ned ppt "Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 1 Agenda: zInnledning zHva omfatter Åpen EDI zSystemutvikling av et Åpen EDI-system zBruk av Åpen EDI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google