Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR 1952-20021 Femti år på 50 minutter Korte trekk fra NRs historie 1952-2002 Håvard Hegna.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR 1952-20021 Femti år på 50 minutter Korte trekk fra NRs historie 1952-2002 Håvard Hegna."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Femti år på 50 minutter Korte trekk fra NRs historie Håvard Hegna 25. september 2002

2 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR NR 50+, Skuldrene I 1938 Svein Rosseland har ferdig sin differensialanalysator 1945 Annen verdenskrig slutter –Vannevar Bush: ”As we may think” 1946 Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF) –ENIAC, Eckert, Mauchly og von Neumann –Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) opprettes 1948 Viervoll->Holtsmark, Hylleraas/Rosseland/Solberg->NTNF –Institutt for atomenergi, Kjeller, opprettes –Nygaard rekrutt på FFI, Regnekontoret, under Jan V. Garwick 1949 NTNF oppretter Utvalg for Matematikk-maskiner (UMM)

3 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR NR 50+, Skuldrene II 1949 NTNF oppretter Utvalg for Matematikk-maskiner (UMM) –Sentralinstituttet for industriell forskning, Oslo, vedtas i april –Norge blir medlem av Nato 1950 UMM legger planer for å bygge en norsk datamaskin –Thomas Hysing stilles til disposisjon for UMM –SINTEF, Trondheim, stiftes i januar 1952 Norsk regnesentral for ren og anvendt forskning, 1. januar –Ole-Johan Dahl rekrutt på FFI –Olympiske leker i Oslo, Bislett stadion ferdig ombygget

4 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Norsk regnesentral for ren og anvendt forskning Formålet: Norsk Regnesentral skal arbeide for å fremme anvendelsen av matematikkmaskiner og herunder virke som oppdragsinstitutt for databehandling og utføre matematiske og statistiske regnearbeider for forskning, offentlige organer og næringslivet. Regnesentralen var altså ikke noe forskningsinstitutt, det var en serviceinstitusjon som regnet for forskere og andre

5 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR NUSSE Bestilt som relémaskin allerede 1950 Byggingen startet 1952, nå rent elektronisk ”Ferdig” 1954 –512 ”ord” –inntil 500 addisjoner/s Ombygget, ferdig 1956 Ole Amble og Thomas Hysing

6 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Norsk regnesentral 1956 Regnesentralens lokaler i Sentralinstituttets nybygg

7 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR DEUCE Samarbeid med Statistisk sentralbyrå leder til at Norsk Regnesentral blir forskningsinstitutt 1958 SSB får en English Electric Deuce og NR driver den

8 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR IT Fornebu Villa Hareløkken

9 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR IT Fornebu , lunsjrommet

10 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR UNIVAC-tiden Bråk da maskinen ble valgt, GIER-kontrakt forelå UNIVAC 1107 ankom Fornebu 2. august 1963 Betalt med 7 mill. kr. lånt av NTNF, avdrag 8 år Betydelig rekruttering fra Storbritannia Driften ga overskudd og billig datakraft til forskningsformål, kanskje først og fremst til NR NR var en perfekt institusjon for en slik maskin UNIVAC 1107 forsvant ut 1970/71 Bråk da maskinen ble solgt og NR skulle nedlegges NR fortsatte å bruke UNIVAC-utstyr til ca. 1985

11 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Brakketilværelse Forskningsveien 1b

12 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Krise og konflikt Halve staben avsettes ved Norsk Regnesentral Regnesentralen har mistet tilliten til NTNF Regnesentralens kunder beklager innskrenkningene Regnesentralen foreslått delt i fire, Halvdan Svarte politikk Uro innen NTNF Demokrati mangelvare innen NTNF Storpolitisk oppgjør om forskningspolitikken Kortene på bordet Hva foregår i NTNF? Regnesentralen har satt NTNF kniven på strupen

13 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Navn og logo Norsk institutt for dataforskning Store Norske Beregningscompagnie

14 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Kvantitative metoder Statistikk –Kåre Lauritzen, Herdis Thorén Amundsen, Erik Mohn Operasjonsanalyse –Kristen Nygaard, Sverre Spurkland, Knut Elgsaas Teknisk-vitenskapelige beregninger –Kjell Blegen, Jon Skappel Kart, Geografiske informasjonssystemer –John Einbu, Truls Kjølberg, Harald H. Erichsen Fjernmåling –Stein Bie, Erik Holbæk-Hanssen Geostatistikk, Reservoarsimulering –Henning Omre, Nils Lid Hjort Billedanalyse, mønstergjenkjenning –Helge Roald, Torfinn Taxt

15 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR SIMULA-perioden 1961 Kristen Nygaards første idéer til et språk for systembeskrivelse og simulering 1963 Kontrakt med UNIVAC, Ole-Johan Dahl til NR 1965 Simula I, UNIVAC-kompilator 1967 Simula 67, Lysebu-konferansen, IFIP 1971 Første Simula 67 UNIVAC-kompilator leveres 1972 Første IBM-kompilator leveres 1973 ca. 250 installasjoner (stormaskin), hele verden 1979 S-Port, Portable Simula Compiler 1983 Mach-S, Simula-maskinen 1985 SIMULA AS overtar, IBM PC kompilator, C /2001/2002 St. Olav, Turing og von Neumann

16 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Fagforeningsprosjektene i fire faser 1971 Styrking av arbeidstakersiden –Jern og Metall-prosjektet –Handel og Kontor –Kjemisk forbund Datateknologi i arbeidsliv og samfunn –Virkning på arbeidsmiljø, utforming av terminalarbeidsplasser –Konsekvenser for sysselsetting, teknologisk arbeidsløshet 1981 Strategisk bruk av teknologien –Omstilling og medbestemmelse –Ansattes egen utnyttelse av PC og nettverk 1985 Teknologi- og systemutforming –Sosiale, organisatoriske, arbeidsmiljømessige hensyn, MDM –Metoder for spesifikasjon, brukerdrevet utvikling, innføring

17 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Hvaltelling Estimat for 1995 beregnet i 1996: Estimat for 1989 beregnet i 1993: Estimat for 1989 beregnet i 1996:

18 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Datakommunikasjon og standardisering 1964 Kommunikasjon mot UNIVAC DISDA 1976 UNINETT, X TCP/IP lokalnett X.400 E-post OSI-standarder NOSIP 1, 2, Oslonett, TCP/IP 1992 OSDL (SDL-92) 1999 Global Mobile News :-) 1982

19 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Forholdet til SI og SINTEF 17. desember 1963, Informasjonsmøte, REFERAT (utdrag): Kaffedrikking har tatt overhånd ved NR. Olaussen gjorde oppmerksom på at han selv ikke hadde noe mot en kopp kaffe, men mente det ikke var nødvendig å stupe rett i kaffekoppen om morgenen, og da særlig ikke i SI personalets åsyn. Fra 1. jan. vil det bli servert kaffe og te på alle rom bortsett fra operativt personale. Av hensyn til 1107 passer det best å ta morgenkaffen kl og dette tidspunkt skal gjelde for hele huset. Ettermiddagskaffen vil bli servert kl Etter 1. jan. vil det ikke bli anledning til å oppholde seg i ’’kafferommene’’ i annen etasje.

20 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Epoker 1952 NR service 1954 NUSSE 1958, NR institutt 1960 OR-gruppen 1963, UNIVAC Opprør SIMULA Jern & Met DOLS1985 NR stiftelse1988 Informatikkbygget1990 Ny direktør 1992 Multimedia 1993 Vågehval 1999 GMN 1966 Kart 1983 Fjernanalyse 1964 Datakomm NORD Geostatistikk UNIVAC Nygaard SIMULA Berntsen Regneri Brakka 1959 DEUCE 1992 ODIN

21 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Formålsparagrafene 1958: arbeide for å fremme anvendelsen av matematikkmaskiner... oppdragsinstitutt som skal utføre matematiske og statistiske regnearbeider 1960: bidra til at vi i Norge nytter de mulighetene som moderne kvantitative metoder og de elektroniske regnemaskinene har skapt (ved å) utføre beregninger, drive forskning, gi konsulenthjelp, opplysningsvirksomhet og undervisning 1970: metodeorientert institutt som skal bidra til at de muligheter som kvantitative metoder og databehandling skaper, blir utnyttet 1976: metodeorientert institutt (som skal) drive og fremme forskning innen databehandling med sikte på at de muligheter som.. skaper blir utnyttet 1985: bidra til at samfunnets behov for kunnskap om databehandling og kvantitative metoder blir dekket …. ved å utføre forsknings- og utviklingsoppgaver

22 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Økonomiske nøkkeltall

23 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR Økonomisk resultat


Laste ned ppt "Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 25. september 2002NR 1952-20021 Femti år på 50 minutter Korte trekk fra NRs historie 1952-2002 Håvard Hegna."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google