Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 An Open-EDI prototype based on UML, CORBA and Java Erfaringer fra utvikling av prototype ISO/IEC SC32 WG1 Ottawa 22. September 1998 Per Myrseth

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 An Open-EDI prototype based on UML, CORBA and Java Erfaringer fra utvikling av prototype ISO/IEC SC32 WG1 Ottawa 22. September 1998 Per Myrseth"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 An Open-EDI prototype based on UML, CORBA and Java Erfaringer fra utvikling av prototype ISO/IEC SC32 WG1 Ottawa 22. September 1998 Per Myrseth per@nr.no Norwegian Computer Center www.nr.no

2 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 2 Åpen EDI skal bli en standard som: yHar som visjon at det skal kunne lages SW systemer basert på formelle spesifikasjoner av forretningsprosesser yStiller krav til andre standarder yKoordinerer bruk av andre standarder yEnkelt gir teknologisk og virksomhetsmessig interoperabilitet

3 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 3 Scenario, hovedelementer zRoller zInformasjonsbunker / pakker zScenarioattributter

4 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 4 Et scenario beskrives Åpen EDI referanse- modell, retningslinjer og krav Beskrivelser av scenarier og krav til tekno- logiske tjenester Forretnings- transaksjoner Brukergruppe Registrerings- autoritet Operativt virksomhets- perspektiv.

5 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 5 Scenarier og formelle beskrivelsesteknikker STEP, EXPRESS IDEF-1x Virksomhetsperspektiv -Roller Scenario: -Informasjons- pakker -Scenario- attributter Skal beskrives: Notasjoner for beskrivelse, f.eks EXPRESS STEP Teknologisk perspektiv Skal beskrives: Meldings- utvekslings- mekanismer Sikkerhets mekanismer Automati- serte Rolle- utøvere Åpen EDI referansemodell ESTELLE Petri Nets SA Notasjoner for beskrivelse, f.eks UML OMT OOram OMT

6 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 6 Datanett Trekker ut og laster inn data Bruker Nett-tjenester Utvekslings- og sikkerhetstjenester Automatisert rolleutøver Internt datasystem Teknologisk tjeneste- perspektiv Trekker ut og laster inn data Internt datasystem Teknologisk tjeneste- perspektiv Nett-tjenester Utvekslings- og sikkerhetstjenester Automatisert rolleutøver Bruker EDI-aktør Bruk av Åpen EDI

7 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 7 Mål: Formell spesifikasjon og automatisk systemgenerering En gammel ide innen systemutvikling, som sålangt kun har hatt suksess i svært begrenset omfang Hvordan prøvde vi å nå målet vårt: zBenyttet ”state-of-the-art” FDT toolkit. Rational Rose og UML notasjon zBenyttet ”state-of-the-art” teknologi, Corba og Java for implementasjon

8 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 8 Modell i UML Message sequence diagram Objectmodel (+State diagram) FSVBOV

9 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 9 Fra modell til kode UML model Class diagrams Message sequence diagrams Open EDI framework Scenario generation CORBA interface definitions Java code generation ORB interfacing code State diagrams Object interfaces Scenario skeleton Scenario drivers & utilities IDL code generation Client- specific code Specific operations, interfacing, etc.

10 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 10 Strukturen i CORBA/Java-applikasjonen

11 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 11 Modellering av åpen-EDI scenarier med Rational Rose og bruk avUML Utdrag av hva fant vi ut: zRational Rose er primært designet til bruk for å designe og utvikle objektorient SW, og er har ikke blitt designet for å modellere forretningsmodeller. zFlere objekter kan sammen utgjøre en enkelt rolle.  Alle hendelser må skje i konkrete objekter, som alltid vil bli utført på en hostmaskin under ansvar av en aktør.

12 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 12 FDT’s for asynkron versus synkron system integrasjon NB! EDI meldinger i asynkrone systemer tilsvarer metodekallet i distribuerte objektsystemer. Når må vi velge a synkron versus synkron integrasjon? ¶Referanse modell nivå (åpen-EDI, eCo, Zackman) ·FTD nivå ¸Design nivå ¹Programvareverktøy

13 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 13 Meldingsmodellering versus tilstandsmodellering Forskjeller mellom:  Meldingsmodellering  Tilstandsmodellering av agenter/program som skal utføre aksjoner ved å benytte data i objekter zHvordan håndtere feil zSikkerhetsproblemstillinger ySignatur på melding versus metodekall  Kryptering på meldinger versus restriksjoner på tilgang til objekter

14 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 14 ”Informasjonsutveksling” i en distribuert objectmodell, 1 Benytte referanser til objekter zStole på at systemene til andre partnere alltid vil være tilgjengelig zBenytte versjonshåndtering på instanser av objekter

15 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 15 ”Informasjonsutveksling” i en distribuert objectmodell, 2 Copiering eller kloning zWhat about the methods, they are not platform independent and can’t be copied? zCould all involved actors use the same method libraries? zWhat about deep versus shallow copying? zJava: Coping objects by value, data, state and methods The idea of an object is that it should be viewed as a whole in the context it belongs. Copy by value is not in line with this idea.

16 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 16 Points of interest for evaluating FDT’s and variations of implementations In a ”live” business transaction: zWhere/what is the scenario state? zWhat/where are the scenario attributes? zHow is a scenario initiated? zWhen does a role die? yEnd of scenario yEnd of business relation with partner zError handling? Where is it modeled? zSecurity issues? Where is it modeled? yDigital signatures, encryption, access controll

17 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 17 Top down versus bottom up Open-edi Reference model How to do it Abstract What to do Concrete Consepts of scenarios and its components OeDT UML Specification of scenarios and their components Implementation FDTx FDTy

18 Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center Slide 18 Comments zA FDT’s expression power has to be equal to the expression power to the target abstration level zOpen-edi reference model serves as a good vocabulary for a very complex field, made up by simple parts  UML descriptions is interchangable by using XMI, XML Metadata Interchange.


Laste ned ppt "1 An Open-EDI prototype based on UML, CORBA and Java Erfaringer fra utvikling av prototype ISO/IEC SC32 WG1 Ottawa 22. September 1998 Per Myrseth"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google