Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kasuistikk 20.09.13 Mann i 60- årene Utbredt karsykdom og multiple hjerneslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kasuistikk 20.09.13 Mann i 60- årene Utbredt karsykdom og multiple hjerneslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kasuistikk 20.09.13 Mann i 60- årene Utbredt karsykdom og multiple hjerneslag

2 Bakgrunn: – Klipset hø. a. cerebri media aneurysme 1990 – Hypertensjon; atacand plus, storrøyker, dyslipidimi – Tilbake i jobb etter flere år ufør Aktuelt: – Lette ve. utfall + dysartri – Ekko cor: moderat ve ventrikkel hypertrofi – Doppler halskar: moderat atherosklerose – Følte seg restituert ved utreise – Persantin ret, albyl-e, simvastatin, selo zok, atacand plus

3 1990 - SAH

4 SAH alvorlighet Spontan subaraknoidal blødning skyldes oftest ruptur av sakkulært aneurysme (70%). Mellom 20 og 40 % dør før de når sykehuset. Mortaliteten de første 3 månedene er ca 50%. Reblødning og vasospasme med cerebral ischemi er de vanligste årsakene til død og alvorlig forverring etter innleggelse.

5 November 2010 Utredning funksjonsdyspnø – Funn av okkludert RCA Forsøk rekanalisering x 2 uten å lykkes

6 Oktober 2011 Bakgrunn: – I fullt arbeid Aktuelt: – Afasi + hø. paralyse Funn: – BT: 193/99, GCS 13, NIHSS 21 – CT; 5x2,5x3 cm (18 ml) ve hemisfære med gjennombrudd til ventrikler og masseeffekt – CT angio uten aneurysmer – GCS 9; Intubert -> nevrokir. avd.

7

8

9 Intracerebral hjerneblødning Intracerebrale hjerneblødninger utgjør 10-20% av alle slag Nesten halvparten dør i løpet av den første måneden etter blødningen, mange i løpet to døgn. Etter seks måneder er det bare ca 20% som ikke har behov for hjelp. Mulige årsaker – Hyppigste Hypertensjon (ca 50%) Amyloid angiopati (særlig ved lobære blødninger)(ca 30 %) Marevan (18-27%)

10 Intracerebral hjerneblødning Supratentorielle hematomer Kirurgi kan vurderes ved blødning >30ml med overflatisk beliggenhet, særlig ved gradvis klinisk forverrelse Ved dype blødninger anbefales generelt ikke kirurgi. I selekterte tilfeller med gradvis forverrelse og truende herniering kan livreddende avlastende kirurgi vurderes inidividuelt, og drøftes med nevrokirurg.

11 Rikshospitalet 10.-17 okt. EVD + ICP Pessimistiske, men usikre utsikter ved overflytning lokalsykehus med GCS 6. Usikkert om vil være selvhjulpen på lengre sikt

12 Lokalsykehus 17. okt.-16. nov. Langvarig, komplisert forløp med bl.a. agranulocytose og infeksjoner Funn av AAA 5,5 cm pga økt amylase Status utreise: – Satt oppe i stol, fulgte med og kunne snakke i korte setninger

13 Rehab. 16. nov. 2011 – 11. jan. 2012 Ved utreise: – Oppegående uten hjelpemidler – Mindre ukritisk – Tilrettelegging under måltid – Inntakte naturlige funksjoner – Kommunikasjonsvansker spes. språkproduksjon – Svekket kognitiv funksjon – Sluttet å røyke Hjem med samboer etter hennes ønske – Fysio., ergo., logoped Totalt 3 måneders innleggelse

14 2012 Stentgraft for AAA – Komplikasjon med blødning og blodoverføring, samt infeksjon Søvn apnø

15 2013 April – tilfeldig funn malignitetssuspekt lesjon hø nyre; 10-13-19 med mer over 2 år Juli – TIA med forbigående økt afasi og parese hø arm – Doppler/angio; uttalte atherosklerotske forandringer ICA x 2, ikke signifikante stenoser – BT 150-170/80-90 – Overtalt til oppstart albyl-e 75 mg – Nylig startet ezetrol hos FL (tidl sep. lipitor og simvastatin). – Påfølgende fine BT ved ktr hos fastlege

16

17 8. Aug. 2013 Luftambulanse; akutte brekninger + hø hemiparese Funn: – BT 246/111, GCS 13 – Blikkdev. mot hø anga svakt navn og fødselsdato, løftet armer og trakk i bein på tiltale – Brekninger og oppkast pga klips er MR ikke mulig, får CT caput :

18

19

20 Cerebellare blødninger og kirurgi Kirurgisk evakuering anbefales så fort som mulig ved store (>3 ml) cerebellare blødninger, eller ved cerebellære blødninger med fallende bevissthet eller annen nevrologisk forverring eller hydrocefalusutvikling. For sykehus uten nevrokirurg anbefales tidlig vurdering av overføring til senter med nevrokirurgi for videre overvåkning og eventuell kirurgisk behandling.

21 8. Aug. 2013 Ve cerebellær blødning inn i aqueduct og 4. ventrikkel; 1,7x3,7x4 cm (12 ml) Angio uten aneurysme Konferering rikshospitalet, til intensiv og intubert Luftambulanse til nevrokirurg

22 Rikshospitalet 8.-15. aug. EVD + ICP til 13. aug. Forsinket oppvåkning – Vedvarende intubert – Valproat 9.-13. aug, men sep etter EEG – AER + SEP normale – Tracheostomi 13. aug E. coli i trachealsekret + enterokokker i urin Sannsynlig hemolyse på cefotaxim, abio sep.

23 Lokalsykehus 15.-23. aug. 2013 Overflyttes til intensiv avd. 18. aug. tazocin oppstart i.v. 23. aug. e-coli i ekspektorat og urin, ESBL mistanke

24 Lokalsykehus 23. aug- Isolat på INT Tilsyn i.f.t. hypertensjon: polyfarmasi Dekanylert 30. aug. Til slagavd. 3. sep. Samme kveld febrilia og på nytt tazocin Konf. Infeksjonsmedisiner OUS: – Dråpesmitte og isolering på rom pga aktiv infeksjon med hoste – 1 uke meropenem 1 g x 3 i.v. 16. sep. trappet ned til kontaktsmitte og eget toalett etter ny konf smittevernlege ettersom ikke lenger aktiv infeksjon. Livslang ESBL bærer

25

26

27 Lokalsykehus 23. aug- Stadig klinisk fremgang under rehabilitering – Går i prekestol, tar instruks og følger med blikk, men minimalt verbalt. – Kontinent og spiser stadig bedre – Venter på rehab. – Sykehjem i påvente – PEG?


Laste ned ppt "Kasuistikk 20.09.13 Mann i 60- årene Utbredt karsykdom og multiple hjerneslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google