Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kasuistikk Kvinne i 30 årene,enslig, bor i leilighet med psyk. tilsyn Tidligere sykdommer Ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline, flere innleggelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kasuistikk Kvinne i 30 årene,enslig, bor i leilighet med psyk. tilsyn Tidligere sykdommer Ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline, flere innleggelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kasuistikk Kvinne i 30 årene,enslig, bor i leilighet med psyk. tilsyn Tidligere sykdommer Ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline, flere innleggelser psyk. Avd og DPS DM type 2, insulinavhengig, vanskelig regulerbar Adipositas, vekt ca 120-140 kg Astma, røyker Migrene Tidligere appendektomert Diabetisk polynevropati Hiatus hernie DVT x 2, står på livslang Marvanbehandling Flere innleggelser ( 07 og 08) pga funksjonelle lammelser

2 sykehistorie Innlagt 06.08.09 Siste par uker snøvlete tale, ordletingsvansker som forverret seg innleggelsesdagen. Fikk i tillegg krafttap hø. hånd og hengende hø. munnvik Innlagt som actilysekandidat NIHSS 4 CT caput; ekspanssiv prosess i ve. hemisfære, 6x4x6 cm stor tumor

3 MR caput; 6x4x6 cm stor tumor som gir kraftig impresjon i frontalappen. 8mm midtlinjeoverskytning. Subfacial herniering. Meningeom 07.08.09 – Henvist til nevr.kir avd for operasjon – Oppstart Medrol – Marevan seponert mpt operasjon 11.08.09 utskrevet til hjemmet

4 Etter utskrivelse hyppig kontakt og pas har økte plager inkl hodepine 17.08.09 Reinnleggelse pga økte plager. Hodepine, Ketoraxtengende 28.08.09 – Overflyttet nev.kir RH for operasjon – Marevan seponert i 3 uker uten Klexane 31.08.09 – Ukomplisert operasjon – CT postoperativt viste fine forhold – Bedring av talen 03.09.09 – Overflyttet lokalavd. for rehabilitering – Mobilisert og går med støtte med prekestol – Fortsatt Ketorax-trengende

5 08.09.09 Oppstart Marevan, 1 uke postoperativt 09.09.09 Akutt dyspnoe, mistanke om astmaanfall Ikke effekt av antiobstruktiv behandling CT angio lunge;massiv bilateral embolisering fra trunkus pulmonalis ned til lobære og segmentelle lungearterier Lungeemboli Overflyttet intermediær post, Klexane +marevan

6 Engstelig for intracerebral blødning pga høye doser antikoagulasjon- CT kontroll uten blødning 11-16.09.09 I bedring mtp lungeemboli Fortsatt smerter i hode, ve ansiktshalvdel og ve. Kjeve og bak ve. øre Behov for P.forte og Ketorax Svingende psyke Gåtrening m/ prekestol, fortsatt store problemer med hø u. ekstremitet

7 17.09.09 – Puss fra operasjonssår siste 2 dager – CT caput uendrede forhold – Bactus fra op.sår; Stafylokokkus aureus – CRP 119 (fallende11.09.09 da den var 232) – Hvite normale, afebril – Hodepine – Oppstart Diclocil p.o

8 18.09.09 – Store mengder sårvæske – Mistanke om lekkasje av spinalvæske – Overflyttet til nev. Kir RH 24.09.09 – Revisjon av dyp postoperativ sårinfeksjon – Finner ikke sikker lekkasje av spinalvæske – Benlapp er svært infisert og fjernes – Oppstart 8 ukers AB behandling – Avtale om reinnleggelse om 3 mnd for kranieplastikk ØNH tilsyn ved RH; extern otitt, beh med øredråper Tilbakeflyttes til lokalavd. for videre rehabilitering

9 I bedring mtp infeksjon og noe funksjonsmessig 07.09.09 – Utskrives til rehabiliteringsopphold – Selvhjulpen fra liggende i seng over i rullestol – Går enten med prekestol eller med støtte – Foretrekker rullestol Oktober og november 09 – Rehabiliteringsopphold – Sekvele etter primæroperasjon med nedsatt kraft og sens. i hø. u extr. Kan ikke stå uten støtte

10 27.01.10 Operert kranieplastikk nev. Kir RH Søkt rehabilitering 08.02.10 Overflyttet til rehabilitering Ved utskrivelse 24.02: går 2-300 m m/ staver. Ønsker allikevel å sitte i rullestol Våren 10 Hyppig kontakt; svakere i u.extr, tror det er nevropati Henvisning fra psyk; råd om sep av flere med og ikke anbefalig om elektrisk rullestol

11 12.04.10 Tilsyn av pas på psyk avd Funksjonssvikt i begge u. ekstr, inkontinent for urin og avføring, smerter MR columna; prolaps C5/C6 som gir trang spinalkanal, men kan ikke forklare pas. paraparese Tolket som funksjonelle lammelser Mai 10 Innlagt grunnet hodepine CT caput; uendrede forhold

12 Juni10 – Poliklinisk konsultasjon – Elektrisk rullestol – Paralyse begge u. ekstremiteter, mistanke om funksjonelle pareser – Permanent urinkateter, inkontinent – Avhengig av mye hjelp i hjemmet – Fortsatt Klexane, ønsker å stå på dette – Ved godt mot

13 Vår 2013 Residiv av meningeom krampeanfall Stereotaktisk strålebehandling, DNR

14 Høst 2013 – Henvist ENG mtp polynevropati – Henvist gyn. avd mtp urininkontinens – Innlagt med avd intoksikasjon i suicidal hensikt. Settes i relasjon til siste årets sykdom.

15 Noe å lære? Kunne lungeembolien vært unngått? Marevan sep 3 uker for operasjon(anbefalt sep. 2-3 dager for operasjon om det er forsvarlig) Ikke erstattet av Klexane Immobil pasient Oppstart Klexane postoperativt? Kunne sårinfeksjonen vært oppdaget tidligere? Langvarig hodepine og ansiktssmerter Tolket som postoperative smerter 3 sifret CRP sett i fbm lungeemboli

16 Lite fremgang i rehabilitering pga kraniotomi? Årsak til pas funksjonelle lammelser Veldig krevende pasient Kamuflering av sykdom pga klaging? Fastlegens rolle? Bedre samarbeid med pas psykiater?


Laste ned ppt "Kasuistikk Kvinne i 30 årene,enslig, bor i leilighet med psyk. tilsyn Tidligere sykdommer Ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline, flere innleggelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google