Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kasuistikk Kvinne i 30 årene,enslig, bor i leilighet med psyk. tilsyn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kasuistikk Kvinne i 30 årene,enslig, bor i leilighet med psyk. tilsyn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kasuistikk Kvinne i 30 årene,enslig, bor i leilighet med psyk. tilsyn
Tidligere sykdommer Ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline, flere innleggelser psyk. Avd og DPS DM type 2, insulinavhengig, vanskelig regulerbar Adipositas, vekt ca kg Astma, røyker Migrene Tidligere appendektomert Diabetisk polynevropati Hiatus hernie DVT x 2, står på livslang Marvanbehandling Flere innleggelser ( 07 og 08) pga funksjonelle lammelser

2 sykehistorie Innlagt Siste par uker snøvlete tale, ordletingsvansker som forverret seg innleggelsesdagen. Fikk i tillegg krafttap hø. hånd og hengende hø. munnvik Innlagt som actilysekandidat NIHSS 4 CT caput; ekspanssiv prosess i ve. hemisfære, 6x4x6 cm stor tumor

3 MR caput; 6x4x6 cm stor tumor som gir kraftig impresjon i frontalappen
MR caput; 6x4x6 cm stor tumor som gir kraftig impresjon i frontalappen. 8mm midtlinjeoverskytning. Subfacial herniering. Meningeom Henvist til nevr.kir avd for operasjon Oppstart Medrol Marevan seponert mpt operasjon utskrevet til hjemmet

4 Etter utskrivelse hyppig kontakt og pas har økte plager inkl hodepine
Reinnleggelse pga økte plager. Hodepine, Ketoraxtengende Overflyttet nev.kir RH for operasjon Marevan seponert i 3 uker uten Klexane Ukomplisert operasjon CT postoperativt viste fine forhold Bedring av talen Overflyttet lokalavd. for rehabilitering Mobilisert og går med støtte med prekestol Fortsatt Ketorax-trengende

5 Oppstart Marevan, 1 uke postoperativt Akutt dyspnoe, mistanke om astmaanfall Ikke effekt av antiobstruktiv behandling CT angio lunge;massiv bilateral embolisering fra trunkus pulmonalis ned til lobære og segmentelle lungearterier Lungeemboli Overflyttet intermediær post, Klexane +marevan

6 Engstelig for intracerebral blødning pga høye doser antikoagulasjon- CT kontroll uten blødning
I bedring mtp lungeemboli Fortsatt smerter i hode, ve ansiktshalvdel og ve. Kjeve og bak ve. øre Behov for P.forte og Ketorax Svingende psyke Gåtrening m/ prekestol, fortsatt store problemer med hø u. ekstremitet

7 17.09.09 Puss fra operasjonssår siste 2 dager
CT caput uendrede forhold Bactus fra op.sår; Stafylokokkus aureus CRP 119 (fallende da den var 232) Hvite normale, afebril Hodepine Oppstart Diclocil p.o

8 ØNH tilsyn ved RH; extern otitt, beh med øredråper
Store mengder sårvæske Mistanke om lekkasje av spinalvæske Overflyttet til nev. Kir RH Revisjon av dyp postoperativ sårinfeksjon Finner ikke sikker lekkasje av spinalvæske Benlapp er svært infisert og fjernes Oppstart 8 ukers AB behandling Avtale om reinnleggelse om 3 mnd for kranieplastikk ØNH tilsyn ved RH; extern otitt, beh med øredråper Tilbakeflyttes til lokalavd. for videre rehabilitering

9 I bedring mtp infeksjon og noe funksjonsmessig
Utskrives til rehabiliteringsopphold Selvhjulpen fra liggende i seng over i rullestol Går enten med prekestol eller med støtte Foretrekker rullestol Oktober og november 09 Rehabiliteringsopphold Sekvele etter primæroperasjon med nedsatt kraft og sens. i hø. u extr. Kan ikke stå uten støtte

10 Operert kranieplastikk nev. Kir RH Søkt rehabilitering Overflyttet til rehabilitering Ved utskrivelse 24.02: går m m/ staver. Ønsker allikevel å sitte i rullestol Våren 10 Hyppig kontakt; svakere i u.extr, tror det er nevropati Henvisning fra psyk; råd om sep av flere med og ikke anbefalig om elektrisk rullestol

11 Tilsyn av pas på psyk avd Funksjonssvikt i begge u. ekstr, inkontinent for urin og avføring, smerter MR columna; prolaps C5/C6 som gir trang spinalkanal, men kan ikke forklare pas. paraparese Tolket som funksjonelle lammelser Mai 10 Innlagt grunnet hodepine CT caput; uendrede forhold

12 Juni10 Poliklinisk konsultasjon Elektrisk rullestol
Paralyse begge u. ekstremiteter, mistanke om funksjonelle pareser Permanent urinkateter, inkontinent Avhengig av mye hjelp i hjemmet Fortsatt Klexane, ønsker å stå på dette Ved godt mot

13 Vår 2013 Residiv av meningeom krampeanfall Stereotaktisk strålebehandling, DNR

14 Høst 2013 Henvist ENG mtp polynevropati
Henvist gyn. avd mtp urininkontinens Innlagt med avd intoksikasjon i suicidal hensikt. Settes i relasjon til siste årets sykdom.

15 Noe å lære? Kunne lungeembolien vært unngått?
Marevan sep 3 uker for operasjon(anbefalt sep. 2-3 dager for operasjon om det er forsvarlig) Ikke erstattet av Klexane Immobil pasient Oppstart Klexane postoperativt? Kunne sårinfeksjonen vært oppdaget tidligere? Langvarig hodepine og ansiktssmerter Tolket som postoperative smerter 3 sifret CRP sett i fbm lungeemboli

16 Lite fremgang i rehabilitering pga kraniotomi?
Årsak til pas funksjonelle lammelser Veldig krevende pasient Kamuflering av sykdom pga klaging? Fastlegens rolle? Bedre samarbeid med pas psykiater?


Laste ned ppt "Kasuistikk Kvinne i 30 årene,enslig, bor i leilighet med psyk. tilsyn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google