Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NATOs militære Transformasjon Troverdig eller traumatisk? KAdm Jørgen Berggrav Supreme Allied Commander Transformation’s Representative in Europe Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NATOs militære Transformasjon Troverdig eller traumatisk? KAdm Jørgen Berggrav Supreme Allied Commander Transformation’s Representative in Europe Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NATOs militære Transformasjon Troverdig eller traumatisk? KAdm Jørgen Berggrav Supreme Allied Commander Transformation’s Representative in Europe Oslo Militære Samfund 16 februar 2009

2 2 Militær transformasjon ……fokus på operativ evne!! Kvantitet Interoperabilitet Deployerbarhet Lederskap, personell & trening Organisering Nettverks- basering Teknologi Doktrine

3 3 Kapabilitetstenkning Et behov kan være relevant over tid Løsningene for samme behov kan endre seg Hvordan bruker vi pengene best på kort – midlere - lang sikt Hvordan kan vi prioritere og synkronisere dette? DTLOMPFI Tradisjonell tilnærming DTLOMPFI Mer effekt på kort sikt? Doctrine Organization Training Materiel Leadership Personnel Facilities Interoperability

4 4 NRF Operative resultater.... I dag Neste årMidlere siktLang sikt Operative resultater Erfaringer Innføre gjennom trening Raffinere gjennom Konseptutvikling Eksperimentering Lære av erfaringene Prosedyrer Materiell Styrke- behov Forsvarsplanlegging Fremtidige kapabili- teter Omforent trusselbilde..krever systematisk transformasjon Vurdere fremtidige sikkerhetsutfordringer

5 5 Flere tanker i hodet – på en gang Lessons learned Trening og øvelser Konseptutvikling og eksperimentering Forsvarsplanlegging og kapabilitetsutvikling Fremtidig sikkerhetsomgivelser

6 6 Strømlinjeforming @ 26

7 7 SACT – The Coach Utvikle konseptuelt rammeverk Definere kapabiliteter Vurdere og utvikle nye operative ideer Implementere ved å “overtale” SACT = Com JFCOM – 100% åpent for ACT

8 8 ACTs verdiøkning (1)

9 9 1. Bedre nasjonale styrker (gjøre spillerne bedre) 2. Gjøre NATO (med partnere) til et bedre lag Nasjonene må gjøre arbeidet!! ACTs verdiøkning (2)

10 10 Monsanto, Portugal: Joint Analyse-senter Prosedyrer og håndbøker Felles database Allierte og partnere Leveranser Learn TrainCD&E Plan Fight Future Jåtta, Norge: Joint Warfare Centre Utvikler og øver NRF og ISAF HQ Konseptutvikling & Eksperimentering Evaluerer trening Bydgoszcz, Polen : Joint Force Training Center Taktisk nivå felles trening. Staber på taktisk nivå Doktrineutvikling Norfolk, USA: SACT HQ Overgripende arbeid Konseptutvikling Kapabilitetsutvikling Plan og policy Mons, Belgia: Forsvarsplanlegging Liaison mot SACEUR Brussel, Belgia: SACTREPEUR Fokus NATO HQ Europa som krevet

11 11 NATO LL Data Base Observasjoner, identifiserte erfaringer og lessons learned tilgjengelig for hele Alliansen Hemmelig og Ugradert tilgjengelighet til nasjonene, inklusive partnere Økende antall brukere Oppdatert software Brukervennlig

12 12 Forsvar mot improviserte bomber

13 13 Maritim situasjonsforståelse Hva måtte gjøres? Konsultasjoner med nasjonene Konseptutvikling Eksperimentering Byråkratiske hindringer Politiske utfordringer Gevinster: Økt effektivitet økt mer enn 10x Store ressursbe- sparelser

14 14 Defense review SCs vurdering av landene Identifiserer ”mangler” Identifiserer risk Force Goals Fordeler ”behovene” på nasjonene Skjer i samråd med nasjonene Defense Requirement/DRR Beskriver militære minimumsbehov Nasjonene gir føringer (MC) Ledes av ACT, eies av BiSC Forsvarsplanlegging Beskriver ambisjonsnivå Bestemmes av nasjonene (politisk) Ministerial guidance

15 15 Evne og vilje Forsvarsbudsjett: 2% av BNP Deployerbarhet: 40% (50%) av styrkene Utholdenhet: 8 % (10%) av styrkene deployert ”kontinuerlig” Ambisjonsnivå x store + y mindre fellesoperasjoner Tilstrekkelig styrker –For operasjoner –For NRF Spesifikke kapabiliteter: Helikopter og Lufttransport, Nettverksbaserte kapabiliteter, multinasjonal logistikk,....

16 16 Styrke og relevans Sammensatte utfordringer -> Helhetlig tilnærming Ulik sikkerhetspersepsjon, men alle berøres Hvor relevant er vi alene? Fokus på operativ effekt Troverdig NATO avgjørende

17 17 Troverdig eller traumatisk? Realistisk ambisjonsnivå? Vilje til oppfølging? Skjønnmaling? Politiske skyttergraver? Tilpasset “Businessmodell”? Transformasjons- prossesen fungerer bra Operativ tilbakemelding Interoperabilitet forbedret Mer deployerbar Mer kosteffektive styrker Samarbeid fungerer

18 18 Hvorfor transformasjon? Fordi transformasjon: Sparer liv! Gir større operativ effekt! Gjør oss mer relevante! Kort sagt fordi…. Transformasjon lønner seg!!!

19 19 Transformation means solving problems James N.Mattis, SACT


Laste ned ppt "1 NATOs militære Transformasjon Troverdig eller traumatisk? KAdm Jørgen Berggrav Supreme Allied Commander Transformation’s Representative in Europe Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google