Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asfaltmyter Geir Refsdal Dekkeprosjektet Veg- og trafikkavdelingen, Region øst 16. januar 2008 Asfaltdagen 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asfaltmyter Geir Refsdal Dekkeprosjektet Veg- og trafikkavdelingen, Region øst 16. januar 2008 Asfaltdagen 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asfaltmyter Geir Refsdal Dekkeprosjektet Veg- og trafikkavdelingen, Region øst 16. januar 2008 Asfaltdagen 2008

2 Det meste går utforbakke ….. (1)

3 ”Budsjettnedgangen er en katastrofe” ! ”Vi kan ikke fortsette med å legge så lite asfalt. Det er en utvikling vi ikke kan leve med over tid” ! ”Vi skulle ikke ha opphevet telerestriksjonene i 1995. Ikke rart at asfaltdekkene er så dårlige” ! ”Vegdekkene blir stadig dårligere” ! ”Etterslepet på vegdekkene øker stadig – tar vi det aldri igjen” ? Det meste går utforbakke ….. (2)

4 La oss først se på ”Budsjettnedgangen er en katastrofe”

5 Dekkemidler 1996 – 2007 (rv) mill kr (prisnivå 2007) ? Kilde: Vegdirektoratet

6 Dekkemidler 1996 – 2007 Er det andre måter å se det på ? Hvert år har vi et behov for dekkefornyelse – som avhenger av utviklingen i - dekkelevetiden - veglengden Hvordan har egentlig dekkelevetiden utviklet seg?

7 Dekkelevetiden 2005 (Rø) 1990 92 94 96 98 2000 02 04 10 år 15 år 13,5 år Kilde: Dekkelivsutredning for Region øst (SINTEF 2006)

8 Dekkelevetiden 2005 (Norge) 1990 92 94 96 98 2000 02 04 10 år 15 år 14,2 år

9 Dekkelevetiden 1990 – 2005 (rv) 1990 92 94 96 98 2000 02 04 10 år 15 år 8,3 år 14,2 år

10 Hva har bidratt til økt dekkelevetid? Men også: - planleggingssystemet (PMS) gjør oss bedre i stand til å legge dekke på rett sted og til rett tid - forbedret asfaltteknologi - redusert piggdekkbruk - utvikling i kjøretøyteknologien - flinkere entreprenører Først og fremst: Den stadige dekkefornyelsen har gitt oss et sterkere vegfundament – som tåler belastningene

11 Dekkemidler 1996 – 2007 Er det andre måter å se det på ?

12 Dekkelevetiden 1990 – 2005 (rv) 1990 92 94 96 98 2000 02 04 10 år 15 år 8,3 år 14,2 år ? Hvordan vil det gå videre ?

13 Dagens dekkelevetid representerer 90- årenes kunnskapsnivå Hvordan vil dekkelevetiden utvikle seg de neste 10 år ? Vi har ennå ikke fått uttelling for: - full styrkeeffekt av nye dekkefornyelser - kunnskap ervervet gjennom funksjonskontraktene – bruk av PmB, tettere, bestandige masser mv - effekt av krav til deformasjonsegenskaper - redusert piggdekkbruk - + +

14 Hva kan skje mot 2015 ? 1990 95 2000 05 10 15 10 år 15 år 8,3 år 14,2 år ? ?

15 Hva kan skje mot 2015 ? 1990 95 2000 05 10 15 10 år 15 år 8,3 år 14,2 år ? ?

16 Hva med … ”Vi kan ikke fortsette med å legge så lite asfalt som vi gjør nå. Det er en utvikling vi ikke kan leve med over tid ”!

17 1995: 100% 2006: 66% (relativt forbruk) Spørsmål: Med utgangspunkt i utviklingen av dekkelevetiden – hvor mye burde Statens vegvesen ha brukt i 2006? Dekkelevetiden har gått fra 9,6 til 14,2 år Svar: Ut fra dette er et asfaltforbruk på 67% rimelig Hva ville et rimelig asfaltforbruk vært i 2006?

18 Og hva med … ”Vi skulle ikke ha opphevet telerestriksjonene i 1995. Ikke rart at asfaltdekkene er så dårlige !”

19 1. januar 1995: Alle telerestriksjoner ble opphevet

20 1. jan. 1995: Alle telerestriksjoner ble opphevet Telerestriksjonene ble opphevet uten forutgående forsterkning Det ble advart mot å kutte i ekstramidlene, fordi tilstandsreduksjonen ville føre til et vegbrukertap For å kompensere for hyppigere dekkefornyelse og tilfeldige sammenbrudd, ble det tilleggsbevilget - 80 mill kr/år

21 Det uunngåelige skjedde: 1999: ekstramidlene forsvant på rv

22 - Opphevelsen skulle føre til en beregnet redusert dekkelevetid på 1 år - Selv om effekten av opphevelsen av telerestriksjonene har vært der (ett års tapt dekkelevetid), har vi ikke merket den pga de andre positive effektene som har bidratt til økt dekkelevetid Hvorfor gikk dette likevel bra ?

23 Alt er kanskje ikke myter ? ”Vegdekkene blir stadig dårligere” !

24 Siden 1990 ….. … har vi hatt en god oversikt over tilstandshistorien til våre vegdekker - spor - ujevnheter

25 Tilstandsutviklingen (IRI) 1992 - 2003

26 Tilstandsutviklingen (IRI) 1992 - 2007

27 Tilstandsutviklingen (spor) 1992 - 2003

28 Tilstandsutviklingen (spor) 1992 - 2007

29 1,5 mm sporøkning representerer ett års tapt dekkebudsjett !

30 Brukerundersøkelser 2006 Er du enig i at “asfaltdekket er godt” ?

31 Brukerundersøkelser 1993 - 2006 Er du enig i at “asfaltdekket er godt” ? helt uenig helt enig

32 Er det håp ? ”Etterslepet på vegdekkene øker stadig – tar vi det aldri igjen” ?

33 Vi får drahjelp - en sannsynlig utviklingen av dekkelevetiden de nærmeste 10 år “gir oss” ca 2 dekkebudsjetter - om vi unngår en videre reduksjon av dekkebudsjettet (fra det som opprettholder tilstandsutvklingen nå) frem mot 2015 er vi allerede langt på vei til å lukke etterslepet - en mindre årlig tilleggsbevilgning – langt under 200 mill kr – så er vi der ! - hittil har vi snakket om en nødvendig tilleggsbevilgning på ca 200 mill/år kr over 10 år

34 DESSUTEN: Etterslepet på lavtrafikk-vegnettet Riktig valg av metode kan forkorte kampen mot etterslepet ytterligere For eksempel: Utvidet bruk av overflate- behandling der dette er egnet

35 Budskap De glade budskap - utviklingen ellers er meget positiv - det er levert kvalitet som har bidratt til økningen I dekkelevetiden - Statens vegvesen jobber med kontraktsformer som skal stimulere til utvikling I bransjen - det er lettere å lukke etterslepet enn vi kan frykte - vi får drahjelp av utvklingen i dekkelevetiden og ny fokus på hva som er et riktigv dekkevalg I lys av siste tre års tilstandsutvkling: Kanskje må hele budsjettnivået økes (med 25% ?)


Laste ned ppt "Asfaltmyter Geir Refsdal Dekkeprosjektet Veg- og trafikkavdelingen, Region øst 16. januar 2008 Asfaltdagen 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google