Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stykkevis og delt – Norsk vegpolitikk Asfaltdagen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30, 16. januar Førsteamanuensis Knut Boge Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stykkevis og delt – Norsk vegpolitikk Asfaltdagen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30, 16. januar Førsteamanuensis Knut Boge Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stykkevis og delt – Norsk vegpolitikk Asfaltdagen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30, 16. januar Førsteamanuensis Knut Boge Høgskolen i Akershus

2 ©Knut Boge, HiAk 2008 Person- og godtransport i Fastland- Norge i 2004 Kilde: SSB

3 ©Knut Boge, HiAk 2008 NorgeSverigeDanmarkFinlandSpaniaPortugal Antall km offentlig vei Antall km stamvei Antall km motorvei (klasse A) Antall km gang- og sykkelvei ( skiltede sykkel- ruter ) 4.884NA Antall km jernbane Antall km jernbane med to eller flere spor Antall km jernbane med elektrisk drift Ca Kilder: Statens vegvesen, SSB, Banverket, Vägverket, Banedanmark, Danmarks statistik, Vejdirektoratet, Banförvaltnigscentralen, Tiehallinto, EUROSTAT.

4 ©Knut Boge, HiAk 2008 Status I følge Opplysningsrådet for Veitrafikken ble veibevilgningenes relative andel av statsbudsjettet halvert fra 3,39% i 1985 til 1,55% i 2007 I 2006 estimerte Vegdirektoratet kostnadene for –opprustning av hele riksvegnettet til ”vegnormal” standard til 500 milliarder kroner –opprustning av hele stamvegnettet til ”vegnormal” standard til 230 milliarder kroner Opprustning av stamvegnettet vil ta år gitt nåværende bevilgningsnivå avhengig av andelen bompengefinansering

5 ©Knut Boge, HiAk 2008 Spørsmål Hvorfor har norske myndigheter ført en fundamentalt annerledes veipolitikk enn i de fleste andre vestlige industriland? Standardforklaringene og ”tatt-for-gitthetene” forkastet eller sterkt svekket –Geografi, terrengforhold og bosetting –Byggekostnader –Fravær av bilindustri –Sosialdemokratiske regjeringer –Økonomisk evne

6 ©Knut Boge, HiAk 2008 BNP per capita i 1990 Geary-Khamis dollar Land Belgia Danmark Finland Frankrike Hellas Irland Italia Nederland Norge Portugal Spania Storbritannia Sverige Tyskland Østerrike Gjennomsnitt for 29 vesteuropeiske land Kilde: Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, OECD 2003, Table 1c.

7 ©Knut Boge, HiAk 2008 Infrastrukturpolitikken ofte resultat av stiavhengighet og ”tatt-for-gittheter” Kilde: Sydow et al. (2005).

8 ©Knut Boge, HiAk 2008 Massebilismens første gjennombrudd i Norge Kilde: OFV Bil- og veistatistikk 2002

9 ©Knut Boge, HiAk 2008 Norsk veipolitikk tallet: Norske myndigheter begynte å akseptere bil og veitransport 1940-tallet: Okkupasjon, gjenoppbygging og bilrasjonering 1950-tallet: Arbeiderpartiet anså bilen som unødvendig luksus

10 ©Knut Boge, HiAk 2008 Massebilismens andre gjennombrudd i Norge Kilde: OFV Bil- og veistatistikk 2002

11 ©Knut Boge, HiAk 2008 Norsk veipolitikk : Arbeiderpartiregjeringen snudde og opphevet personbilrasjoneringen : Forsøk på å føre en økonomisk- og industrielt motivert veipolitikk

12 ©Knut Boge, HiAk 2008 Motorvegplanen av 1962

13 ©Knut Boge, HiAk 2008 Norsk veipolitikk : Regjeringen Borten avviklet tilløpene til en økonomisk og industrielt motivert veipolitikk –Byer og tettbygde strøk utelukket fra Norsk Vegplan (NVP) ( ) –Prioritering av ”smalsporede” sekundærriksveier i utkantstrøkene –Stamveier mellom landsdelene utsatt til tidligst : Regjeringene Bratteli I og II, Korvald og Norli videreførte regjeringen Bortens veipolitikk –Motorvegplanen av 1962 gravlagt i 1973 av regjeringen Bratteli II : Investeringskutt, kø, kork og kaos i og rundt de største byene

14 ©Knut Boge, HiAk 2008 Norsk veipolitikk etter : Etablering av dagens bompengeregime –Det nye ”norske system” : Storbypakker, bompengeringer og undersjøiske tunneler 1994: Nytt styringssystem for SVV og gradvis vridning av investeringene fra sekundær-rv til stamveiene –Motorveibyggingen delvis gjenopptatt fra : Omorganisering av SVV og godkjenning av første OPS-prosjekt

15 ©Knut Boge, HiAk 2008 Bevilgningsfinansierte riksveginvesteringer (1990 NOK)

16 ©Knut Boge, HiAk 2008 Bevilgningsfinansierte riksveginvesteringer (1998 NOK)

17 ©Knut Boge, HiAk 2008

18 ©Knut Boge, HiAk 2008 Bompenge-Norge januar 2008 Kilde: Norvegfinans

19 ©Knut Boge, HiAk 2008 Drepte på stamveiene Kilde:Vegdirektoratet

20 ©Knut Boge, HiAk 2008 Hva kan forklare ”stykkevis og delt” politikken? Valgsystemet – Stortingsvalgene til nå aldri basert på prinsippet én person én stemme –Den geografiske mandatfordelingen påvirker ressursfordelingen –Periferiens fordelingskoalisjon (meta-parti) Utkantstrøkene i vippeposisjon nærmest uansett regjering –Ap –Ap (+ M) –M (+ Ap/H) –H + M Stortingets detaljstyring av veiinvesteringene –Komité- og stortingsregjereri –Samferdselskomiteen normalt en distriktskomité –Politiske markeringer, egen valgkrets og eget gjenvalg normalt viktigere enn kost-/nytte-vurderinger og transportøkonomiske hensyn

21 ©Knut Boge, HiAk 2008 Areal og bosetting Valgkr.Areal %1950 %1960 %1970 %1980 %1990 %2000 % Sentrum Midt Periferi Sum100

22 ©Knut Boge, HiAk 2008 Geografisk representasjon i Stortinget Valgkr.1950%1960%1970%1980%1990%2000% Sentrum4026,674228,004228,004730,325432,735332,12 Middel6442,676040,006040,006038,716338,186338,18 Periferi4630,674832,004832,004830,974829,094929,70 Sum150100, , , , , ,00

23 ©Knut Boge, HiAk 2008 Samferdselskomiteen Valgkr. / Partier Venstre- partier Mellom- partier Høyre- partier Sum%Rep Sentrum ,7- Middel ,3+ Periferi ,9+ Sum %49,825,624,6100

24 ©Knut Boge, HiAk 2008 Hva kan forklare..? Lokal styring av nasjonale kollektive goder mens staten og brukerne har tatt det mest av regningen –Fylkesvegstyrene og den kombinerte vegadministrasjonen (bottom-up prosess) –Blandet styring og finansiering av nasjonale og lokale kollektive goder –Vegdirektoratets svake faglige og politiske posisjon og delvis også –Kommunene med vetorett i riksvegsaker etter innføringen av veiplanlegging iht. PBL

25 ©Knut Boge, HiAk 2008 Hva kan forklare...? Arbeiderpartiets motstand mot bil og veibygging – og delvis også –Trange budsjettrammer og interne konflikter – sterke jernbane-, miljø- og distriktsinteresser Finansdepartementet –Veier og andre samferdselsinfrastrukturer forstås som utgifter og ikke som investeringer (Oslo-skolen) –Ikke øremerket veifinansiering ved massebilismens andre gjennombrudd i 1960 –Høy diskonteringsrate og trange budsjettrammer som ”selvforsvar” mot et ”uansvarlig” Storting?

26 ©Knut Boge, HiAk 2008 Hva kan forklare ….? Bompenger som ”frivillig” lokal ekstraskatt siden 1985 –Storparten av veibevilgningene til de fylkene som har vært mest ivrige etter å påta seg bompengeprosjekter I Norge oppfattes veier og andre samferdselsinfrastrukturer ofte mer som sosiale velferdsgoder enn som transportinfrastrukturer


Laste ned ppt "Stykkevis og delt – Norsk vegpolitikk Asfaltdagen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30, 16. januar Førsteamanuensis Knut Boge Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google