Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Databasen III Nodekoblinger og tags. Mer om proptype Spesifikasjonen for egenskaper. Verdikolonner: value, number, url, datetime, lang, ref. Kan egenskaper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Databasen III Nodekoblinger og tags. Mer om proptype Spesifikasjonen for egenskaper. Verdikolonner: value, number, url, datetime, lang, ref. Kan egenskaper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Databasen III Nodekoblinger og tags

2 Mer om proptype Spesifikasjonen for egenskaper. Verdikolonner: value, number, url, datetime, lang, ref. Kan egenskaper av denne typen ta en slik verdi? Verdier: 0 = Kan ikke ha, 1 = Må ha, 3 = Kan ha. Speiler tilsvarende kolonner i attribute og til dels creator, tracklistitem og tag. permit – Hvilke nodetyper egenskapen kan gis til.

3 Nodekoblinger Egenskaper som kan vise til en annen node. nodeid: Noden som egenskapen er knyttet til. refid: Noden som egenskapen peker på

4 Utdrag metadatatyper: Version-cover Version-sample Creator-performer Creator-author Creator-composer Creator-copyright Member-community Member-genre Tracklist-item User-favorite User-recommended

5 Illustrasjon Noder Another brick in the wall Some song Rock Properties Version-cover member-genre member-tag Education refid

6 Spesielle nodekoblinger creator-performer: Tabellen creator nodeid = Det som blir skapt (f.eks en sang) creatorid = Den som skaper (et prosjekt) Spornoden blir fremført av prosjektnoden. member_tag Tabellen tag nodeid = Den som får tag’en. tagid = Tag’en den får. Noden har denne tag’en. For alle andre: Tabellen attribute nodeid = Noden egenskapen hører til. refid = Noden egenskapen peker på. Node 1 er en cover av Node 2.

7 Melde en node inn i en gruppe DECLARE @status int; DECLARE @propid int; EXEC @status = member_community ’$cookie’, $nodeid, $communityid, @propid output; SELECT @propid, @status;

8 SQL: Gruppemedlemsskap DECLARE @proptype int; SET @proptype = (SELECT id FROM proptype WHERE name = ’member-community’); DECLARE @communityid int; SET @communityid = (SELECT nodeid FROM community WHERE shortname = ’candy’); SELECT nodeid FROM attribute WHERE proptypeid = @proptype AND refid = @communityid;

9 Tags Beskrivende ord om en node: ’Blå’, ’Fart’, ’Rund’. Kan tagge noder. Se f.eks Flickr. Tabellen tag SP’ene make_tag og tag_node.

10 Opprette en tag: dbo.make_tag DECLARE @status int; DECLARE @tagid int; EXEC @status = make_tag ’$cookie’ ’$tagname’, @tagid OUTPUT; SELECT @tagid, @status;

11 Tagge en node: dbo.tag_node DECLARE @status int; DECLARE @propid int; EXEC @status = tag_node ’$cookie’, $nodeid, $tagid, @propid OUTPUT; SELECT @status, @propid;

12 SQL: Hente tags for en node SELECT tagid, name FROM tag, name WHERE tag.nodeid = $nodeid AND tag.tagid = name.nodeid

13 Tag-eksempelet Liste alle tags for en node. Logge inn. Legge til en ny tag på noden. Filer tags.php – Grensesnitt, liste tagNode.php – Script for å opprette tags. tags.xsl – Stilark for å transformere resultatet. Filene fra sesjons-eksempelet.


Laste ned ppt "Databasen III Nodekoblinger og tags. Mer om proptype Spesifikasjonen for egenskaper. Verdikolonner: value, number, url, datetime, lang, ref. Kan egenskaper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google