Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategidokument NMBU - prosess

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategidokument NMBU - prosess"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Strategidokument NMBU - prosess
Arbeidsgruppe nedsatt av fellesstyret våren 2012 Ledet av Mari Sundli Tveit, prorektor UMB Arbeidsgruppa presenterer et utkast for fellesstyret september 2012 Arbeidsgruppa lager et nytt utkast basert på signaler fra Fellesstyret Dette utkastet er grunnlag for fellesstyrets arbeid med strategien på seminar i oktober 2012 Sekretariatet ferdigstiller et forslag på grunnlag av innspill på seminaret Dette forslaget sendes på høring Ca. 20 høringsuttalelser mottatt ved årsskiftet Instituttlederne presenterer de tre fakultetene på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Fellesstyret nedsetter en redaksjonsgruppe som skal utarbeide endelig forslag til strategi på bakgrunn av høringsuttalelser og fakultetspresentasjonene D. Persson, V. Eijsink, T. E. Horsberg, H. F. Hoen, Y. Wasteson, P. Stray Fellesstyret vedtar strategidokument for NMBU mars 2013 Ligger på lifesciences.no

3 Strategidokument NMBU - struktur
Et strategidokument med mål og hva vi spesielt vil vektlegge Bakgrunn: historikk, visjon, samfunnsoppdrag og ressurser Hovedmål er å etablere NMBU som en fremragende akademisk institusjon innen miljø- og biovitenskapelige fag Kunnskap som felles mål: NMBUs forpliktelser som et universitet Kunnskap skal deles: NMBUs spesielle oppgaver og faglige profil basert på samfunnsoppdraget Livet på universitetet: Skape et nytt universitet med felles kultur og identitet samtidig som to campus skal driftes og være gode arbeids- og studieplasser RAUS

4 Strategidokument NMBU – felles satsinger
Bruk og vern av naturressurser, areal, landskap Energi, miljø og klima Landbruk Mat, mattrygghet og matsikkerhet Folkehelse Dyrehelse og dyrevelferd Akvakultur Vitenskapsteori og etikk


Laste ned ppt "Strategidokument NMBU - prosess"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google